Analizy Elektromobilność

Analiza: Entuzjaści aut zelektryfikowanych częściej wiedzą, że „elektryki” mogą być tańsze od „spalinówek”

Wśród Polaków nieznacznie przeważają ci, którzy wiedzą, że nowy samochód elektryczny może być tańszy lub zbliżony cenowo do spalinowego odpowiednika. Na tym tle wyróżniają się entuzjaści aut zelektryfikowanych, których niemal 2/3 zdaje sobie sprawę z cenowej konkurencyjności „elektryków”.

Koncerny samochodowe inwestują zarówno czas, jak i zasoby, by „elektryki” były coraz tańsze zarówno w produkcji, jak i w użytkowaniu. Według prognoz Bloomberg New Energy Finance, elektryczne auta typu sedan i SUV zrównają się w kosztach produkcji ze „spalinówkami” w 2026 r. Natomiast wyliczenia Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) wskazują, że już dzisiaj „elektryk” jest w stanie przegonić spalinowego konkurenta podobnej klasy nawet o 1/4 pod względem całkowitych kosztów użytkowania (TCO). Wyniki badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab i markę Volkswagen pokazują, że Polacy zaczynają dostrzegać ekonomiczne przewagi aut elektrycznych nad spalinowymi, które wynikają nie tylko z rozpatrywania zakupu auta przez pryzmat TCO, ale także z publicznych dotacji do zakupu.

Polacy wiedzą, że „elektryk” może być tańszy niż „spalinówka”…

Badanie InsightOut Lab i Volkswagena wykazało, że wśród Polaków przeważają ci, którzy wiedzą, że nowy samochód elektryczny może być tańszy lub zbliżony cenowo do spalinowego odpowiednika. Jest ich dokładnie 41%, podczas gdy osób, które nie mają tej świadomości jest 27%. Pozostali nie mają zdania na ten temat.

Osoby w wieku 25-34 lata były tą grupą, która najczęściej (47% wskazań) odpowiadała, że samochód elektryczny może być tańszy lub w podobnej cenie co „spalinówka”. Na drugim miejscu (43% wskazań) uplasowali się najstarsi ankietowani, czyli w wieku 55 i więcej lat. Mężczyźni widocznie częściej (47%) niż kobiety (36%) udzielali pozytywnych odpowiedzi.

…jednak zainteresowani kupnem auta zelektryfikowanego wiedzą o tym najlepiej

Poziom wiedzy o cenach aut na prąd jest praktycznie taki sam wśród ankietowanych, którzy przy najbliższym zakupie samochodu deklarują wybór napędu na benzynę, ropę, czy LPG, oraz dla ogółu badanych. Natomiast entuzjaści aut zelektryfikowanych znacznie częściej wiedzą, że „elektryk” może być tańszy lub w podobnej cenie, co „spalinówka”. Tę świadomość ma 62% badanych, którzy są zainteresowani zakupem auta w 100% elektrycznego oraz 64% tych, którzy myślą o posiadaniu hybrydy ładowanej z gniazdka (PHEV).