Analizy Elektromobilność

Analiza: Jakie według Polaków będą efekty państwowych dotacji do „elektryków”?

Ponad połowa respondentów popiera państwowe dotacje do aut elektrycznych. Badani są jednak mniejszymi optymistami jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy dzięki dofinansowaniu więcej ludzi będzie jeździło „elektrykami”?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił w tym roku program „Mój Elektryk”. Jego cel stanowi „wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych”. Według ekspertów szczególnie istotnym aspektem programu jest dofinansowanie różnych form korzystania z pojazdów elektrycznych dla przedsiębiorców.

Dlatego marka Volkswagen i InsightOut Lab najnowsze badanie poświęcili opiniom Polaków na temat dofinansowania do leasingu i wynajmu długoterminowego aut elektrycznych. Z analizy zgromadzonego materiału wynika, że Polacy popierają system dopłat, ale są mniej optymistyczni jeśli chodzi o ich skuteczność jako narzędzia upowszechniania elektromobilności.

Czy dotacje spełnią swoją funkcję?

58% Polaków uważa, że państwo powinno zachęcać do korzystania z aut elektrycznych poprzez system dotacji. 23% nie ma w tej sprawie zdania. Zatem łatwo policzyć, że koncepcja publicznego dofinansowywania „elektryków” ma względnie niewielu przeciwników. Jest ich tylko 18%.

Duże poparcie społeczne dla programu państwowych dotacji nie przekłada się automatycznie na pozytywną ocenę jego skutków. Polacy pytani, czy dotacje przyczynią się do tego, że więcej ludzi będzie jeździło autami elektrycznymi, nadal odpowiadają twierdząco, ale głośniej odzywają się także sceptycy oraz osoby niezdecydowane.

43% ankietowanych jest zdania, że dotacje państwowe do leasingu lub wynajmu długoterminowego aut elektrycznych przyczynią się do tego, że więcej ludzi będzie jeździło autami elektrycznymi. Przeciwną opinię wyraziło 30% badanych. Aż 28% zaznacza odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Przy ocenie skutków publicznego wsparcia dla BEV, podobnie jak w przypadku pytania o dotacje, czynnikiem, który najbardziej różnicuje opinie Polaków są plany zakupu auta elektrycznego. Łatwo się domyślić, że osoby deklarujące rozważanie zakupu „elektryka” zdecydowanie częściej pozytywnie oceniają skutki systemu dotacji niż ci, którzy nie mają takich planów zakupowych. W sumie aż 78% osób, rozważających zakup BEV uważa, że dotacje wpłyną dodatnio na popularność aut elektrycznych. Wśród osób, które nie planują zakupu „elektryka” ten odsetek wynosi tylko 34%.