Analizy Elektromobilność

Analiza: Liczba „elektryków” w warszawskich strefach płatnego parkowania różni się w zależności od dnia tygodnia

Dane dotyczące samochodów z zielonymi tablicami w śródmiejskiej i mokotowskiej strefie płatnego parkowania wskazują, że ich średnia liczba waha się w zależności od dnia tygodnia. Widać również, że te wahania są znacznie większe w SPPN Mokotów, niż w Śródmieściu.

Warszawa jest nie tylko administracyjną stolicą kraju, ale spełnia również nieformalną funkcję stolicy polskiej elektromobilności. To tu rejestruje się najwięcej aut elektrycznych w Polsce, a dane PSPA wskazują, że w mieście sprzedano ponad 1/5 wszystkich nowo zarejestrowanych samochodów BEV (czysto elektrycznych) i PHEV (hybryd plug-in) w Polsce w 2022 r. Ponadto w zeszłym roku „elektryki” stanowiły ponad 2 razy wyższy odsetek wszystkich zarejestrowanych aut osobowych niż średnio w Polsce. Tyle mówią statystki, ale powstający z nich obraz warto uzupełnić opisem realnych sytuacji na warszawskich ulicach. W tym celu marka Volkswagen i InsightOut Lab wykorzystali dane na temat parkowania w dwóch warszawskich Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) – mokotowskiej i śródmiejskiej, dostarczone przez firmę Smart Factor.

Tak powstał raport, z którego wynika, że „elektryki” są jeszcze bardziej widoczne w tych częściach Warszawy, niż wskazują to „suche” statystyki rejestracyjne dla całej stolicy. Jedną z efektywnych zachęt dla kierowców do zakupu „elektryka” może być darmowy postój w granicach SPPN. Przy czym większa obecność takich pojazdów poprawia jakość powietrza w zatłoczonym centrum miasta. W tej analizie przyjrzymy się, w jakie dni tygodnia roboczego w obrębie tych dwóch stref możemy spotkać najwięcej samochodów czysto elektrycznych (BEV).

Rozkład liczby „elektryków” w ciągu tygodnia nieco inny w Śródmieściu niż w SPPN Mokotów

Dane zebrane przez Smart Factor wskazują, że w SPPN Śródmieście ogólna liczba zaparkowanych aut nie zmienia się wyraźnie w zależności od dnia tygodnia roboczego. W sumie aut elektrycznych (BEV) i spalinowych (ICE) jest średnio najwięcej w środy (ok. 134 tys.), a najmniej – w piątki (130 tys.). Zatem różnica między najwyższym a najniższym wynikiem wynosi jedynie 3,2%. Jeżeli spojrzymy osobno na pojazdy z tymi dwoma rodzajami napędów sytuacja wygląda podobnie. Różnice między największą a najmniejszą liczbą aut elektrycznych wynoszą zaledwie 2%, a dla „spalinówek” – 3,3%.  

Znacznie większe wahania liczby samochodów można zaobserwować w przypadku SPPN Mokotów. Różnica między najwyższym a najniższym wynikiem to 14,0% w przypadku aut czysto elektrycznych, i 10,5% – dla spalinowych. Co ciekawe, najniższa ogólna liczba zarejestrowanych przez kamery Smart Factor samochodów (BEV + ICE) przypada nie na przedweekendowy piątek, lecz na wtorek (ok. 102 tys.) Liczby najwyższe natomiast przypadają na środę i czwartek (ok. 112 tys.)

Warto zwrócić uwagę, że z dwóch analizowanych przez InsightOut Lab i markę Volkswagen stref płatnego parkowania, śródmiejska nie ma bezpośredniej granicy z dzielnicami, gdzie taka strefa nie obowiązuje. Z tego względu kierowcy aut spalinowych w praktyce nie dysponują możliwością znalezienia darmowego miejsca parkowania tuż za granicą SPPN. Inaczej jest w przypadku Mokotowa, gdzie strefa nie obejmuje nawet całej dzielnicy. Być może ta sytuacja wpływa na wahania w liczbie pojazdów w SPPN Mokotów i na ich stałą liczbę w SPPN Śródmieście. Jednak potwierdzenie tej hipotezy wymagałoby kolejnych badań.

Nota metodologiczna

Dane zostały zebrane w terenie przez firmę Smart Factor, podczas jazdy po mieście specjalnie do tego przygotowanym samochodem. Obraz z kamery takiego auta to potencjalnie obraz, który widzi także „statystyczny” kierowca przejeżdżający ulicą i do pewnego stopnia także osoba przechodząca chodnikiem. Badanie obejmuje auta z zielonymi tablicami, więc poza analizą pozostaje część starszych aut elektrycznych (w których nie wymieniono tablic na zielone). Badanie uwzględnia tylko pojazdy zaparkowane na ulicach (zarówno w miejscach dozwolonych jak i niedozwolonych), czyli pomija te, które są w ruchu. Do statystyk wlicza te same auta za każdym razem gdy stoją zaparkowane w kolejnych godzinach prowadzenia analiz. Bierze pod uwagę wszystkie auta z zielonymi tablicami z Polski i Ukrainy bez względu na miejscowość ich zarejestrowania. Rejestracja pojazdów odbywała się 12 razy w ciągu doby, oraz w kilku seriach dla danego dnia tygodnia (pn.-pt.)