Analizy Elektromobilność

Analiza: Na tych ulicach warszawskiego centrum stoi najwięcej „elektryków”

Spośród ulic znajdujących się w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego Mokotów i Śródmieście, najwięcej zaparkowanych samochodów z zielonymi tablicami można spotkać przy ul. Racławickiej i Nowogrodzkiej.

Warszawa jest nie tylko administracyjną stolicą kraju, ale spełnia również nieformalną funkcję stolicy polskiej elektromobilności. To tu rejestruje się najwięcej aut elektrycznych w Polsce, a dane PSPA wskazują, że w mieście sprzedano ponad 1/5 wszystkich nowo zarejestrowanych samochodów BEV (czysto elektrycznych) i PHEV (hybryd plug-in) w Polsce w 2022 r. Ponadto w zeszłym roku „elektryki” stanowiły ponad 2 razy wyższy odsetek wszystkich zarejestrowanych aut osobowych niż średnio w Polsce. Tyle mówią statystki, ale powstający z nich obraz warto uzupełnić opisem realnych sytuacji na warszawskich ulicach. W tym celu marka Volkswagen i InsightOut Lab wykorzystali dane na temat parkowania w dwóch warszawskich Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) – mokotowskiej i śródmiejskiej, dostarczone przez firmę Smart Factor.

Tak powstał raport, z którego wynika, że „elektryki” są jeszcze bardziej widoczne w tych częściach Warszawy, niż wskazują to „suche” statystyki rejestracyjne dla całej stolicy. Jedną z efektywnych zachęt dla kierowców do zakupu „elektryka” może być darmowy postój w granicach SPPN. Przy czym większa obecność takich pojazdów poprawia jakość powietrza w zatłoczonym centrum miasta. W tej analizie przyjrzymy się, na których ulicach w obrębie dwóch omawianych stref możemy spotkać najwięcej samochodów czysto elektrycznych.

Racławicka i Nowogrodzka to ulice, przy których parkuje najwięcej BEV

Dane Smart Factor dla SPPN Mokotów i Śródmieście wskazują, że na niektórych ulicach średni udział aut elektrycznych w ogólnej liczbie zaobserwowanych samochodów sięga nawet 9% (np. Ul. Belwederska lub pl. Zbawiciela). Należy jednak pamiętać, że w przypadku ulic z mniejszą ilością miejsc parkingowych odsetek ten jest bardziej podatny na wahania – zarówno na zawyżające, jak i zaniżające wynik. Warto więc przyjrzeć się liczbom bezwzględnym, które w tym przypadku są lepszym miernikiem omawianego zjawiska.

Jeśli na ilość pojazdów w mokotowskiej SPPN spojrzymy przez pryzmat liczb bezwzględnych bezspornym liderem jest ul. Racławicka. W ciągu roboczego tygodnia (pn.-pt.) policzono wzdłuż tej arterii prawie 1,9 tys. zaparkowanych „elektryków” (BEV) wobec 23,0 tys. „spalinówek” (ICE). Oznacza to, że auta na prąd stanowią tam 7% wszystkich pojazdów. Na drugim miejscu uplasowała się ul. J. Dąbrowskiego (1,4 tys. BEV vs. 20,7 tys. ICE; 6%), a na trzecim – ul. Wiktorska (1,3 tys. vs. 16,4 tys.; 7%). Można więc zauważyć, że ul. Racławicka dość znacznie wybija się na tle pozostałych ulic mokotowskiej strefy pod względem liczby odnotowanych przy niej „elektryków”.

Jeśli chodzi o obszar strefy płatnego parkowania w Śródmieściu, najwięcej „elektryków” zaobserwowano przy ul. Nowogrodzkiej – 1,2 tys. wobec 19,1 tys. „spalinówek”. Oznacza to, że auta na prąd stanowią tam 6% wszystkich pojazdów. Druga na podium była ul. Hoża (1,1 tys. BEV vs. 17,5 tys. ICE; 6%), a trzecia – ul. E. Plater (1,0 tys. BEV vs. 16,3 tys. ICE; 6%). Różnica między „liderem” a pozostałymi ulicami nie jest więc tak znaczna, jak w mokotowskiej strefie.

Nota metodologiczna

Dane zostały zebrane w terenie przez firmę Smart Factor, podczas jazdy po mieście specjalnie do tego przygotowanym samochodem. Obraz z kamery takiego auta to potencjalnie obraz, który widzi także „statystyczny” kierowca przejeżdżający ulicą i do pewnego stopnia także osoba przechodząca chodnikiem. Badanie obejmuje auta z zielonymi tablicami, więc poza analizą pozostaje część starszych aut elektrycznych (w których nie wymieniono tablic na zielone). Badanie uwzględnia tylko pojazdy zaparkowane na ulicach (zarówno w miejscach dozwolonych jak i niedozwolonych), czyli pomija te, które są w ruchu. Do statystyk wlicza te same auta za każdym razem gdy stoją zaparkowane w kolejnych godzinach prowadzenia analiz. Bierze pod uwagę wszystkie auta z zielonymi tablicami z Polski i Ukrainy bez względu na miejscowość ich zarejestrowania. Rejestracja pojazdów odbywała się 12 razy w ciągu doby, oraz w kilku seriach dla danego dnia tygodnia (pn.-pt.)