Analizy Elektromobilność

Analiza: Największe miasta chcą paneli fotowoltaicznych

Dziś panele fotowoltaiczne (PV) na budynkach najczęściej można spotkać na terenach wiejskich. W miastach ten odsetek jest wyraźnie niższy, a najniższy w metropoliach. Jednocześnie to mieszkańcy tych największych ośrodków najczęściej chcieliby instalacji PV w budynkach, w których mieszkają.

Ładowanie auta elektrycznego to obok ceny pojazdu kluczowy czynnik wpływający na decyzję o rozważaniu zakupu takiego samochodu. Kwestia ładowania i ceny aut będą kluczowe dla rozwoju elektromobilności w nadchodzących latach. Dlatego InsightOut Lab i Volkswagen w raporcie „Te udogodnienia zachęcają Polaków do rozważania auta elektrycznego”  sprawdzają, czy łatwiejszy dostęp do infrastruktury ładowania może zwiększyć zainteresowanie autami elektrycznymi w Polsce?

Są co najmniej dwa powody, które sprawiają, że nie jest to tylko kwestia teoretyczna. Po pierwsze, w Unii Europejskiej trwa procedowanie zmian w Dyrektywie o Efektywności Energetycznej Budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Kładzie ona nacisk m.in. na rozbudowę infrastruktury do ładowania aut elektrycznych w nowych i starszych budynkach oraz inwestycje w panele fotowoltaiczne. W praktyce będą to ułatwienia dla posiadaczy aut elektrycznych. Po drugie, prywatne panele słoneczne przeżywają prawdziwy boom w Polsce, a dla właścicieli „elektryków” stanowią one źródło darmowego „paliwa”.

PV jako element krajobrazu wsi

19% Polaków mieszka w budynku, gdzie są zainstalowane panele fotowoltaiczne. Dominują one w krajobrazie wiejskim, w miastach jest ich wyraźnie mniej. 28% mieszkańców wsi deklaruje, że zamieszkiwany przez nich budynek posiada PV. W przypadku miast ten odsetek waha się w zależności od wielkości miejscowości od 11 do 16%. Najniższy jest w metropoliach, czyli ośrodkach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców.

Spójrzmy na wyniki tego samego pytania, zadanego we wrześniu 2020 r., czyli blisko 3 lata temu. Okazuje się, że od tamtego czasu różnice pod względem posiadania PV między wsią a miastem nieco wzrosły. Wówczas na terenach pozamiejskich posiadanie paneli fotowoltaicznych deklarowało 18% ludności, a w miastach 7-12%.

Duże miasta chcą PV

Czy osoby, które mieszkają w budynku, gdzie nie ma PV, chcą instalacji paneli? Okazuje się, że tak. Takiej odpowiedzi (suma „raczej” i „zdecydowanie” tak) udziela 51% z nich. Zatem entuzjazm wobec instalacji fotowoltaicznej nieco zmalał w ciągu blisko 3 trzech lat od poprzedniego badania. Wówczas 57% osób, mieszkających w budynku bez PV, chciało, aby zostały one zainstalowane.

Spójrzmy na bardziej szczegółowe odpowiedzi, nadal pozostając w kręgu osób, które nie mają PV. Największymi zwolennikami instalacji PV są mieszkańcy największych miast. 61% z nich chciałoby, żeby w budynku, gdzie mieszkają zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. Najmniej osób życzyłoby sobie montażu PV na wsi – 45%. Pod tym względem sytuacja uległa zmianie w porównaniu do badania z września 2020 r. Wówczas zainteresowanie instalacją PV wyrażało 60% mieszkańców wsi i 55% mieszkańców największych miast. Widać więc, że w ciągu blisko 3 lat chęć do zainstalowania PV w metropoliach wzrosła a na wsi zmalała.