Analizy Elektromobilność

Analiza: Nie jesteśmy pewni, jak zima wpływa na zasięg „elektryków”

Polacy mają spore wątpliwości odnośnie do wpływu zimy na zasięg „elektryków”. Różnice w odpowiedziach ze względu na płeć oraz wiek sięgają niemal 20 pkt. proc. Z drugiej strony, badani są o wiele bardziej zgodni w ocenach (także tych błędnych!) wpływu zimy na „spalinówki”. Widać więc, że opinie dotyczące nowego obszaru, jakim jest elektromobilność, jeszcze się nie ugruntowały.

Jednym z gorących tematów „elektromobilnościowych”, choć poruszanych zwykle zimą, jest spadający zasięg aut na prąd w temperaturach poniżej zera. InsightOut Lab razem z marką Volkswagen postanowili przypomnieć o fakcie, że zimą zarówno autem elektrycznym, jak i spalinowym przejedziemy krótszy dystans niż latem. W raporcie na ten temat znalazły się dane, opisujące spadek zasięgu obu rodzajów aut a także wyniki badania na ogólnopolskiej próbie respondentów.

Opinie o „elektrykach” mniej ugruntowane niż o „spalinówkach”

Z badania wynika, że Polacy generalnie zdają sobie sprawę z negatywnego wpływu zimy na zasięg samochodów. Jednak spora część sądzi, że zarówno w przypadku „elektryków”, jak i „spalinówek” niskie temperatury zasięgu nie obniżają. Jeśli bliżej przyjrzymy się odpowiedziom ankietowanych, okazuje się, że wątpliwości odnośnie do wpływu zimy na zasięg aut dotyczą w większym stopniu „elektryków” niż „spalinówek”. W przypadku „elektryków” odpowiedzi badanych, podzielonych ze względu na płeć a także wiek, różnią się o wiele bardziej niż w przypadku „spalinówek”. W odniesieniu do napędów konwencjonalnych badani są wyraźnie bardziej zgodni w odpowiedziach, także tych błędnych. Wynika stąd, że przekonania, również te błędne, dotyczące aut spalinowych są wyraźnie bardziej ugruntowane niż te, dotyczące elektromobilności.

Z danych wnika, że w odniesieniu do aut elektrycznych różnica między płciami w prawidłowych odpowiedziach wynosi 19 pkt. proc., a dla odpowiedzi nieprawidłowych pozostaje na tym samym poziomie – 18 pkt. proc. W przypadku „spalinówek” te różnice są wyraźnie mniejsze, odpowiednio 5 i 6 pkt. proc. Jeżeli podzielimy badanych ze względu na wiek (porównując grupy 18-24 lata i 55+) otrzymujemy taką samą prawidłowość: różnice w odpowiedziach na pytanie o „elektryki” są większe. Wynoszą one odpowiednio 16 i 10 pkt. proc., podczas gdy dla spalinówek 9 i 4 pkt. proc.