Analizy Elektromobilność

Analiza: Niemal połowa Polaków jest gotowa udostępnić dane na temat stylu swojej jazdy firmie ubezpieczeniowej. Ale pod pewnym warunkiem

Niemal połowa ankietowanych udostępniłaby dane na temat stylu swojej jazdy firmie ubezpieczeniowej, gdyby na tej podstawie firmy wyliczały wysokość stawki OC. Taka stawka byłaby niższa dla prowadzących bezpiecznie, a wyższa dla jeżdżących ryzykownie.

Marka Volkswagen i InsighOut Lab regularnie badają wiedzę i nastawienie Polaków do elektromobilności. Najnowszy raport został poświęcony nowym technologiom w przemyśle samochodowym. Elektromobilność oraz digitalizacja należą do najważniejszych z nich. Szczegółowa analiza wyników pokazuje, że kierowcy są skłonni udostępniać swoje dane firmom ubezpieczeniowym, jeśli to sprawi, że bezpieczny styl jazdy będzie wiązał się z niższymi stawkami OC.

Niższe OC w zamian za dane

W badaniu marki Volkswagen i InsightOut Labu, dotyczącym digitalizacji przemysłu motoryzacyjnego, istotny temat stanowiła ochrona danych osobowych. Niemal połowa ankietowanych uznała, że producenci aut mogą uzyskać dostęp do danych o zachowaniach kierowców podczas jazdy, ale tylko za zgodą kierowców. Bardziej szczegółowe pytanie potwierdziło ten trend.

48% ankietowanych udostępniłoby dane na temat stylu swojej jazdy firmie ubezpieczeniowej, gdyby na tej podstawie firmy wyliczały wysokość stawki OC. Taka stawka byłaby niższa dla prowadzących bezpiecznie, a wyższa dla jeżdżących ryzykownie. 31% badanych nie zdecydowałoby się na taki krok. Natomiast 21% nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

Starsi chętniej udostępnią dane o swoim stylu jazdy

Najwięcej zwolenników kalkulacji składek ubezpieczeniowych na podstawie danych o stylu jazdy kierowcy znalazło się w najstarszej grupie ankietowanych – 55%. Natomiast najmniej chętnych do podzielenia się swoimi danymi było wśród respondentów w wieku 25-34 lata – 41%. Praktycznie taki sam wskaźnik obserwujemy wśród najmłodszych badanych (18-24 lata) – 42%. Wyraźnie widać tendencję do wzrostu chęci udostępniania informacji na temat stylu swojej jazdy wraz z wiekiem.

Gotowość do dzielenia się danymi na temat stylu swojej jazdy jest także wyższa u osób, które deklarują rozważanie zakupu samochodu elektrycznego. Aż 63% z nich deklaruje gotowość do takiego kroku. Natomiast wśród ankietowanych, którzy nie rozważają kupna BEV, tylko 45% przekazałoby ubezpieczycielowi informacje o stylu swojej jazdy w zamian za indywidualne wyliczenie stawki OC.