Analizy Elektromobilność

Analiza: Osoby zainteresowane zakupem auta elektrycznego inaczej widzą korzyści z nowych technologii w branży automotive

Osoby deklarujące rozważanie zakupu BEV częściej doceniają np. możliwość połączenia profili social mediowych z autem. Zdecydowanie częściej wskazują również konkretne korzyści, wynikające z rozwoju elektromobilności.

Marka Volkswagen i InsighOut Lab regularnie badają wiedzę i nastawienie Polaków do elektromobilności. Najnowszy raport został poświęcony nowym technologiom w przemyśle samochodowym. Elektromobilność oraz digitalizacja należą do najważniejszych z nich. Z analiz wynika, że osoby, które deklarują rozważanie zakupu BEV, mają bardziej sprecyzowane poglądy na temat korzyści, płynących ze stosowania nowych technologii w branży automotive.

Być bardziej eko

Osoby rozważające zakup BEV różnią się od osób, które nie mają takich planów, przede wszystkim bardziej sprecyzowanymi poglądami. Częściej wskazują konkretne korzyści, wynikające z elektromobilności. Praktycznie nie odpowiadają „żadne z powyższych” oraz „trudno powiedzieć”. Stąd wynikają różnice pomiędzy obiema grupami w pozostałych odpowiedziach.

Ankietowani, którzy myślą o zakupie BEV, zdecydowanie częściej niż osoby, które nie biorą pod uwagę takiego zakupu, wskazują, że główną korzyścią z rozwoju elektromobilności jest możliwość bycia eko. Tę odpowiedź wskazuje 24% badanych z pierwszej i tylko 10% z drugiej grupy.

Wyraźne różnice zachodzą także przy odpowiedziach bardziej związanych ze stylem życia. Korzystanie z najnowszych technologii i możliwość wpisania się w najnowsze trendy są kluczowymi korzyściami dla odpowiednio 10 i 9% respondentów, rozważających zakup BEV. W przypadku osób, które nie zamierzają kupować auta elektrycznego zaledwie po 3% wskazuje te odpowiedzi. Rozbieżność między obiema grupami zachodzi również pod względem spodziewanych kosztów użytkowania auta. Osoby rozważające zakup „elektryka” częściej wskazują na tę korzyść.

Osoby rozważające i nierozważające zakupu BEV w jednym punkcie są zgodne. Główną korzyścią, wynikającą z rozwoju elektromobilności jest poprawa jakości powietrza.

Social media idą w parze z elektromobilnością

Osoby rozważające i nierozważające zakupu BEV podobnie wskazują część najbardziej praktycznych zastosowań nowych technologii w samochodach. Dotyczy to diagnostyki auta w czasie rzeczywistym, optymalizacji parametrów auta, rozpoznawania lokalizacji auta i pomocy w czasie rzeczywistym, czy możliwości głosowego sterowania funkcjami samochodu.

Jednocześnie między obiema grupami istnieją również spore różnice. Przede wszystkim ankietowani rozważający zakup „elektryka” mają bardziej określone zdanie na temat praktycznych zastosowań nowych technologii w samochodach niż osoby, które nie myślą o takim zakupie. Tylko 2% z nich wskazuje odpowiedź „trudno powiedzieć”. W drugiej grupie aż co piąty badany nie ma zdania.

Duże różnice między omawianymi grupami obejmują kwestię elektromobilności. Za najbardziej praktyczną korzyść uznaje ją 33% ankietowanych, którzy rozważają zakup BEV i 15% spośród tych, którzy nie planują takiej inwestycji. Podobnie jest w przypadku połączenia auta z kontami kierowcy w social mediach i na platformach. Za najbardziej praktyczne rozwiązanie uznaje je 9% osób, rozważających zakup BEV i zaledwie 2% tych, którzy nie myślą o zakupie auta elektrycznego. Obie grupy różnią się jeszcze w kilku aspektach. Dotyczy to m.in. stosunku do pojazdów autonomicznych oraz automatycznego rozpoznawanie przez auto nawyków kierowcy i dostosowanie do nich parametrów auta.