Analizy Elektromobilność

Analiza: Polacy są optymistami jeśli chodzi o rozwój elektromobilności

Niemal 60% respondentów uważa, że w ciągu 10 lat zasięg auta elektrycznego w ogóle nie będzie uzależniony od warunków pogodowych. Wśród osób, które deklarują rozważanie zakupu BEV ten odsetek wynosi aż 81%.

Marka Volkswagen i InsighOut Lab regularnie badają wiedzę i nastawienie Polaków do elektromobilności. Najnowszy raport został poświęcony nowym technologiom w przemyśle samochodowym. Elektromobilność oraz digitalizacja należą do najważniejszych z nich. Szczegółowa analiza wyników pokazuje, że większość ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że w ciągu 10 lat producenci aut elektrycznych dopracują technologie do tego stopnia, że zasięg auta w ogóle nie będzie uzależniony od warunków pogodowych.

Rozwój elektromobilności będzie postępował

Na obecnym poziomie rozwoju technologii zasięg aut elektrycznych jest w pewnym stopniu zależny od warunków atmosferycznych. Według firmy Geotab, „elektryki” uzyskują 100% lub więcej wydajności baterii przy temperaturach od 10 do ponad 30°C. Przy niższych temperaturach wydajność spada o ok. 20 punktów procentowych na 10°C. Czyli np. przy 0°C wynosi ona ok. 80%. Dziennikarskie testy w Polsce i Norwegii pokazują, że w warunkach zimowych rzeczywiste zasięgi aut elektrycznych są o ok. 20% krótsze niż fabryczne.

Z badania Volkswagena i InsightOut Labu wynika, że Polacy są raczej optymistami jeśli chodzi o rozwój technologii w obszarze elektromobilności. W sumie 59% ankietowanych uważa, że w ciągu 10 lat producenci aut elektrycznych dopracują technologie do tego stopnia, że zasięg auta w ogóle nie będzie uzależniony od warunków pogodowych. Przeciwnego zdania jest tylko 15% respondentów. Natomiast aż 1 na 4 wybiera odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Mężczyźni bardziej zdecydowani, a osoby zainteresowane BEV – optymistyczne

Z badania wynika, że nie wszyscy respondenci mają podobne nastawienie do rozwoju technologii w obszarze elektromobilności. Różnice widać przy podziale ankietowanych według płci oraz deklaracji rozważania zakupu BEV.

Mężczyźni częściej niż kobiety mają pesymistyczne nastawienie do rozwoju elektromobilności. 20% z nich uważa, że w ciągu 10 lat postęp technologii będzie niewystarczający, aby zasięg auta był zupełnie niezależny od warunków atmosferycznych. Kobiety rzadziej są tego zdania. Podpisuje się pod nim 12% z nich. Jednocześnie kobiety częściej niż mężczyźni (28 vs 21%) nie mają sprecyzowanej opinii na ten temat. Co ciekawe, w obu grupach tyle samo osób z optymizmem patrzy na rozwój elektromobilności. 59% kobiet i tyle samo mężczyzn sądzi, że za 10 lat rozwój technologii pozwoli właścicielom BEV zupełnie nie brać pod uwagę warunków atmosferycznych podczas planowania ładowania swoich aut.

W badaniu osoby, które zadeklarowały zainteresowanie kupnem auta elektrycznego zdecydowanie bardziej optymistycznie patrzą na rozwój elektromobilności niż ci, którzy nie mają takich planów zakupowych. 81% rozważających zakup „elektryka” sądzi, że za 10 lat zasięg aut tego typu w ogóle nie będzie uzależniony od warunków pogodowych. W drugiej grupie ten odsetek wynosi zaledwie 53%. Jest w niej również więcej pesymistów. Aż 21% spośród osób, które nie zamierzają kupować BEV uważa, że rozwój technologii nie będzie na tyle znaczący, aby pogoda przestała wpływać na zasięg „elektryków”. Wśród osób deklarujących rozważanie zakupu BEV takiego zdania jest tylko 11% badanych. Osoby o niesprecyzowanych poglądach również dominują w grupie niezainteresowanych zakupem auta elektrycznego – 26 vs 9%.