Analizy Elektromobilność

Analiza: Rośnie świadomość, czym jest ślad węglowy

Prawie 6 na 10 badanych wie, co oznacza pojęcie śladu węglowego. W porównaniu do badania z maja 2021 r. jest to nieco lepszy wynik. Choć widać progres, to wciąż duża grupa badanych błędnie definiuje lub nie wie, czym jest ślad węglowy.

Powszechnie wiadomo, że auta w pełni elektryczne nie emitują szkodliwych spalin podczas jazdy. Natomiast znacznie mniej popularna jest wiedza na temat emisyjności procesu produkcji pojazdów tego typu oraz eksploatacji i recyklingu baterii. Stereotypy działają silnie zwłaszcza w dwóch ostatnich wymienionych obszarach. Dlatego w kolejnym badaniu InsightOut Lab oraz marka Volkswagen wzięli na warsztat temat zrównoważonego rozwoju branży automotive. Jest to kluczowy cel zarówno Volkswagena, jak i całego sektora samochodowego na najbliższe lata. Volkswagen chce osiągnąć neutralny bilans pod względem emisji CO2 najpóźniej do 2050 roku. Przy tej okazji, jak przed rokiem, zapytaliśmy badanych, czy wiedzą, czym właściwie jest „ślad węglowy”, o którym tak często słyszy się w mediach.

Prawie 6 na 10 badanych wie, co oznacza pojęcie śladu węglowego

W badaniu InsightOut Lab i marki Volkswagen z października 2022 r. ponad 1 tys. osób zostało zapytanych, co według nich oznacza termin „ślad węglowy”? 57% z nich trafnie odpowiedziało, że jest to suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę lub organizację. Oznacza to, że odsetek prawidłowych odpowiedzi wzrósł w porównaniu z poprzednim badaniem (maj 2021 r.; 52%) o 5 pkt. proc.

W porównaniu do poprzedniej edycji badania zmalał udział wskazań na odpowiedź, że ślad węglowy to „ekologiczne i społeczne konsekwencje, wynikające z eksploatacji węgla kamiennego na terenach górniczych” – z 22% w 2021 do 14% w 2022 r. Z kolei 8% pytanych uznało, że mowa o „śladzie na niebie, który wydobywa się z kominów elektrowni, zasilanych węglem lub z kopalń węgla kamiennego”, co było lekkim spadkiem w zestawieniu z badaniem sprzed roku (10%).

1/5 badanych (21%) nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o ślad węglowy. Jest to 4 pkt. proc. więcej niż w maju 2021 r. (17%). Podsumowując, aż 43% ankietowanych ma błędne pojęcie o tym, czym jest ślad węglowy: nie ma zdania na ten temat, lub udziela błędnych odpowiedzi.