Analizy Elektromobilność

Analiza: Starsi częściej niż młodsi wiedzą o ekologicznym potencjale elektromobilności

Badani w wieku 55+ nawet o 21 pkt. proc. częściej niż najmłodsi wskazują poprawne odpowiedzi na pytania o ekologiczny potencjał elektromobilności. Poziom wykształcenia nie ma wpływu na wiedzę w tym obszarze.

InsightOut Lab wraz z marką Volkswagen regularnie badają wiedzę i nastawienie Polaków do elektromobilności. Najnowszy raport został poświęcony zagadnieniom ekologicznym. Wynika z niego, że połowa respondentów ma świadomość globalnych zagrożeń klimatycznych. Tyle samo zna różnice w emisji CO2 między autami w pełni elektrycznymi (BEV) a samochodami z innymi rodzajami napędów. Bardziej szczegółowa analiza zgromadzonych danych pokazuje pewne trendy.

Starsi wiedzą więcej o elektromobilności niż młodsi

Z porównania odpowiedzi najmłodyszych i najstarszych ankietowanych wynika, że osoby w wieku 55+ częściej niż te w wieku 18-24 lata wiedzą o ekologicznym potencjale elektromobilności. Różnice te zanikają, gdy tematem pytania stają się ogólne kwestie ekologiczne.

Największa różnica między najmłodszymi i najstarszymi badanymi zachodzi przy pytaniu o typ auta, powodujący najniższą emisję CO2 do atmosfery. Niemal 60 proc. ankietowanych w wieku 55+ prawidłowo wskazało samochód w pełni elektryczny. Wśród młodych dorosłych tylko 37 proc. znało dobrą odpowiedź. Natomiast wśród ogółu badanych niemal połowa wiedziała, że najmniej emisyjne jest auto elektryczne.

Wiedza o elektromobilności nie zależy od poziomu wykształcenia

Poziom wykształcenia ankietowanych nie ma zasadniczego wpływu na ich wiedzę o ekologicznym potencjale elektromobilności. Różnice między osobami, które ukończyły szkoły wyższe, średnie lub zawodowe nie przekraczają 8 pkt. proc. Badani z wykształceniem podstawowym nieznacznie rzadziej niż pozostali udzielają prawidłowych odpowiedzi, a ci z wykształceniem średnim – nieznacznie częściej.  

Poziom wykształcenia ankietowanych ma duże znaczenie przy pytaniach, wymagających ogólnej orientacji w sprawach ekologii. W tym obszarze różnice między osobami z wykształceniem podstawowym a wyższym sięgają 31 pkt. proc., jak w pytaniach dotyczących „śladu węglowego”.