Analizy Elektromobilność

Analiza: Wiedza na temat zasięgu „elektryków” wzrasta z roku na rok, ale nadal jest niska

Polacy coraz lepiej orientują się, ile samochód elektryczny jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu. W 2021 r. tylko 18% ankietowanych wskazywało na dystanse powyżej 300 km a w badaniu ze stycznia 2022 r. ten odsetek wyniósł już 28%. Jednak z doświadczeń członków EV Klub Polska wynika, że w rzeczywistości auta elektryczne mają zdecydowanie większe zasięgi niż sądzą Polacy.

W lutym 2022 r. ukazał się raport podsumowujący dwa lata badań InsightOut Labu i Volkswagena nad elektromobilnością. Na potrzeby raportu wybrane pytania badawcze z lat 2020 i 2021 zostały ponownie zadane respondentom. Dzięki temu wiele treści zostało zaktualizowanych i prezentuje najnowszy stan wiedzy. Jednym z powtórzonych pytań było to, dotyczące zasięgu aut elektrycznych w Polsce.

Jest lepiej, ale…

W badaniach InsightOut Labu i marki Volkswagen widoczna jest poprawa wiedzy respondentów na temat zasięgów aut elektrycznych. Dokładnie chodzi o wiedzę „Jaki zasięg na jednym ładowaniu mają teraz auta elektryczne dostępne w sprzedaży?” Warto odnotować, że poziom wiedzy na ten temat nie zależy od takich czynników jak wiek, status zawodowy, miejsce zamieszkania, czy dochód. Tego rodzaju zmienne różnicują zazwyczaj respondentów pod względem udzielanych odpowiedzi. Jednak w przypadku wiedzy o zasięgu „elektryków” istotne znaczenie ma tylko płeć badanych. Mężczyźni częściej niż kobiety oceniają realny zasięg auta elektrycznego na więcej niż 300 km. Wśród panów, wskaźnik dobrych odpowiedzi wzrósł z 23% w 2021 r., do 37% w ostatnim badaniu. W przypadku pań, liczba ta wzrosła z 14% do 22%.

W styczniu 2022 r. 28% badanych poprawnie oceniło, że dzisiejsze „elektryki” mogą przejechać więcej niż 300 km. Rok wcześniej zaledwie 18% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi. Gdy bliżej przyjrzymy się wynikom badania, największy wzrost wystąpił w przypadku odsetka odpowiedzi wskazujących na przedział 301-400 km, z 9% w 2021, do 17% w 2022 r. Wzrosła liczba takich wskazań zarówno wśród panów, z 11% w 2021 do 22% w 2022 r., jak i pań – z 7% do 13%.

Należy jednak przyznać, że wiedza na temat zasięgów „elektryków” jest wciąż na relatywnie niskim poziomie. Potwierdzają to odpowiedzi zaniżające realne możliwości aut elektrycznych. W styczniu 2022 r. 50% ankietowanych odpowiedziało, że samochód typu BEV ma zasięg poniżej 200 km (w 2021 r. – 61%), a 20% – poniżej 100 km (23% w 2021 r.)

Zaniżanie przez Polaków zasięgu aut elektrycznych widać również gdy porówna się ich odpowiedzi z doświadczeniami członków EV Klub Polska, zrzeszającego właścicieli samochodów elektrycznych. Warto przytoczyć ich odpowiedzi na temat zasięgu „elektryków”, jako bezpośrednich użytkowników takich aut. Mianowicie, w 2021 r. aż w 70% członków EV Klubu wskazało, że ich BEV-y potrafią przejechać więcej niż 300 km na jednym ładowaniu.