Elektryczny kompakt czy elektryczny SUV?
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Ankietowani, którzy nie chcą mówić o swoich dochodach, rzadziej wydają jednoznaczną opinię na temat kierowców aut elektrycznych

„Trudno powiedzieć” – to najczęściej zaznaczana odpowiedź przez ankietowanych, którzy nie chcą mówić o swoich zarobkach.

W badaniu przeprowadzonym w listopadzie 2020 r. przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen ankietowani Polacy wyrażali swoje opinie na temat stylu jazdy właścicieli samochodów elektrycznych. Wniosek był jednoznaczny – nie istnieje jeszcze stereotyp opisujący, jakimi kierowcami są właściciele aut na prąd.

Przykładowo, co piąty ankietowany Polak (20%) zgadza się ze stwierdzeniem, że „kierowcy samochodów elektrycznych jeżdżą wolniej niż kierowcy samochodów spalinowych” (2% – „zdecydowanie tak”; 18% – „raczej tak”). Jednocześnie niewiele mniejsza grupa (18%) nie zgadza się z tym zdaniem. Aż 62% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”. Bardzo podobny (proporcjonalnie) rozkład głosów pozytywnych i negatywnych zanotowano w przypadku stwierdzenia, że „kierowcy aut na prąd jeżdżą bezpieczniej niż kierowcy samochodów spalinowych” (15% nie zgadza się; 14% zgadza się). Jednak w tym przypadku grono osób, które nie stają po żadnej ze stron, jest jeszcze większe i wynosi 71%. Przy innych stwierdzeniach również dominowała odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Nie chcą mówić o dochodach, rzadziej wydają jednoznaczną opinię

Na szczególną uwagę zasługują odpowiedzi ankietowanych, którzy w badaniu odmówili odpowiedzi na pytanie o zarobki. W grupie tej jest najmniejszy odsetek osób pozytywnie oceniających umiejętności kierowców samochodów elektrycznych. Nie oznacza to wcale, że odsetek negatywnych ocen jest największy – ci, którzy nie chcą dzielić się informacją o swoich zarobkach, rzadziej mają określone zdanie na temat kierowców aut na prąd (odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” jest w tej grupie największy).

Poniżej prezentujemy zawarte w badaniu stwierdzenia wraz z odsetkiem odpowiedzi „trudno powiedzieć” wśród wszystkich badanych oraz w grupie, która odmówiła odpowiedzi na pytanie o poziom dochodów. Kierowcy samochodów elektrycznych:

  • jeżdżą zgodnie z przepisami (69% – wszyscy badani; 76% – badani, którzy odmówili określenia swoich dochodów),
  • są dobrymi kierowcami (75%; 83%),
  • jeżdżą wolniej niż kierowcy aut spalinowych (62%; 70%),
  • są uprzejmymi kierowcami (75%; 84%),
  • jeżdżą bezpieczniej niż kierowcy aut spalinowych (71%; 80%).