Ładowanie samochodu elektrycznego
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Kto sądzi, że zna się na hybrydach?

W których grupach badanych jest największy odsetek osób deklarujących, że odróżniają zwykłe hybrydy od hybryd typu plug-in?

Wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen ujawniły zaskakująco niski stan wiedzy ankietowanych Polaków na temat samochodów hybrydowych. Faktem jest, że osoby deklarujące, że zdecydowanie wiedzą, czym różnią się zwykłe hybrydy od hybryd typu plug-in, lepiej poradziły sobie z ankietą sprawdzającą stan wiedzy, ale i one mają sporo braków. Przykładowo, tylko 63% z nich wie, że jedynym samochodem hybrydowym, który może być ładowany z zewnętrznego źródła, jest hybryda typu plug-in, a tylko 46% wie, który rodzaj auta hybrydowego pozwala przejechać bez przerwy około 50 km wyłącznie na silniku elektrycznym (40% uważa, że może to zrobić zwykła hybryda).

W których grupach odsetek osób pewnych swojej wiedzy na temat samochodów hybrydowych jest największy?

Kto uważa, że zna się na samochodach hybrydowych

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że odsetek osób, które deklarują, że odróżniają zwykłe hybrydy od hybryd typu plug-in, jest większy wśród mężczyzn niż wśród kobiet (49% do 26%). Proporcjonalnie różnica jest jeszcze większa, jeśli pod uwagę weźmiemy wyłącznie te osoby, które zaznaczyły odpowiedź „zdecydowanie tak”. Wśród mężczyzn było to 14% wszystkich odpowiedzi, a wśród kobiet – zaledwie 3%.

Bardzo wyraźne różnice widać też w poszczególnych grupach wiekowych. Biorąc pod uwagę deklaracje, najwięcej na temat samochodów hybrydowych wiedzą osoby w wieku 25-34 lata (41%), a najmniej ankietowani z najstarszej grupy, czyli 55 lat i więcej (32%). Co interesujące, najmłodsza grupa respondentów (18-24 lata) najrzadziej zaznaczał odpowiedź „zdecydowanie tak”, czyli w tej grupie był najmniejszy odsetek osób przeświadczonych o tym, że ma wysoki poziom wiedzy na temat napędów hybrydowych (tylko 6%).

Ciekawie prezentują się też wyniki z podziałem na miejsce zamieszkania. Okazuje się, że swój poziom wiedzy na temat aut hybrydowych najlepiej oceniają osoby mieszkające na wsi – aż 41% z nich deklaruje, że odróżnia hybrydy od hybryd plug-in. Co warte podkreślenia, 1 na 4 z tych osób twierdzi, że zdecydowanie odróżnia oba rodzaje napędów. Dla porównania, odsetek odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” wśród ankietowanych mieszkających w największych miastach wyniósł 35%. Jednocześnie w tej grupie zanotowano najwyższy odsetek osób, które zadeklarowały, że zdecydowanie nie odróżniają hybryd od hybryd typu plug-in – wyniósł aż 30% (w przypadku mieszkańców wsi – 21%).

Ciekawą zależność można zaobserwować, jeśli ankietowanych podzielimy ze względu na zarobki. Zdecydowanie największy odsetek osób dobrze oceniających swój stan wiedzy na temat samochodów hybrydowych jest w dwóch grupach: najlepiej i najgorzej zarabiających (odpowiednio 43% i 48% przy średniej ze wszystkich grup wynoszącej 36%).