Volkswagen Passat GTE
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Młodzi o hybrydach wiedzą najmniej, choć wcale tak nie uważają

Deklaracje nie idą w parze z wiedzą. Choć młodzi częściej niż starsi badani deklarują, że odróżniają zwykłe hybrydy od hybryd typu plug-in, to w rzeczywistości mają problem z przypisaniem konkretnych cech poszczególnym rodzajom napędu.

38% osób w wieku 18-24 lata deklaruje, że wie, czym się różnią zwykłe samochody hybrydowe od samochodów hybrydowych typu plug-in – wynika z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen. Dla porównania, w najstarszej grupie wiekowej (55 lat i więcej) odsetek ten jest równy 32%. Deklaracje nie idą jednak w parze z wiedzą – to starsza grupa badanych częściej wskazuje poprawne odpowiedzi w pytaniach dotyczących cech samochodów hybrydowych.

Deklaracje a wiedza

Tylko 37% młodych badanych dobrze odpowiada na pytanie „Jaki rodzaj samochodu hybrydowego może być ładowany bezpośrednio z gniazdka lub za pomocą zewnętrznej ładowarki?„, zaznaczając „tylko samochód hybrydowy typu plug-in„. Wśród najstarszej grupy odsetek dobrych odpowiedzi wynosi 48%.

Najmłodsza grupa najsłabiej poradziła sobie również z pytaniem: „Który rodzaj auta hybrydowego po wyczerpaniu zapasu prądu musi zostać podłączony do zewnętrznego źródła energii (np. do gniazdka lub ładowarki), żeby znów można było używać silnika elektrycznego?„. Tylko 8% osób w wieku 18-24 lata zaznaczyła poprawną odpowiedź („żaden samochód hybrydowy„). Młodzi znacznie lepiej wypadli w pytaniu „Który samochód hybrydowy pozwala na ładowanie akumulatora silnika elektrycznego podczas jazdy?” – odpowiedź „każdy samochód hybrydowy” zaznaczyło 31% z nich. Był to jednak najsłabszy wynik spośród wszystkich grup wiekowych. Dla porównania, poprawną odpowiedź na to pytanie zaznaczyło 44% badanych w wieku 45-54 lata.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna, na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1051 osób. Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Najnowsze badanie, będące opisywane w powyższym raporcie, zostało zrealizowane  w dniach 5-8 lutego 2021 r. metodą CAWI.

Więcej o wiedzy Polaków na temat samochodów hybrydowych można przeczytać w obszernym raporcie: Wiedza na temat hybryd jest zaskakująco niska. Niemal 40% badanych myśli, że zwykłą hybrydę można ładować z gniazdka.