Elektromobilność Nasze raporty

Raport: Czy hybryda plug-in wpisuje się w przyzwyczajenia polskich kierowców?

Wielu respondentów jest gotowych na „przesiadkę” do hybryd typu plug-in. Wskazuje na to m.in. częstotliwość korzystania z samochodu oraz preferencje przy wyborze nowego auta. Na razie rozważanie zakupu PHEV deklaruje niemal co piąty polski respondent.

  • 34% ankietowanych korzysta z auta kilka razy w tygodniu lub rzadziej
  • 19% ankietowanych deklaruje rozważanie kupna hybrydy typu plug-in
  • 60% ankietowanych przed zakupem auta szukało informacji na temat jego średniego spalania
  • 80% ankietowanych mając do wyboru auto droższe o 1/5, ale zużywające o połowę mniej paliwa lub tańsze o 1/5, ale palące połowę więcej, wybiera pierwszą możliwość.

Najnowsze badanie marki Volkswagen i InsightOut Lab zostało poświęcone hybrydom typu plug-in (PHEV). Z danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) wynika, że między styczniem a czerwcem 2021 r. ich liczba wzrosła o 4 489 sztuk i wynosi 13 866. Obecnie na polskich drogach jest ich więcej niż aut w pełni elektrycznych, co oznacza zmianę długotrwałego trendu.

Wyniki badania dowodzą, że hybrydy typu plug-in wpisują się w dotychczasowe przyzwyczajenia ankietowanych, dotyczące korzystania z samochodu. 1/3 respondentów korzysta z auta kilka razy w tygodniu lub rzadziej. Nawet jeśli jeżdżą częściej, to niekoniecznie na dłuższych dystansach. Przy wyborze auta ponad połowa zwraca uwagę na poziom zużycia paliwa. Aż 80% wybrałoby auto o 1/5 droższe, ale spalające o połowę mniej paliwa. Dla niemal 30% największym atutem PHEV jest możliwość jazdy bez emisji CO2 i niższe średnie spalanie. Za sprawą wynoszącego ok. 50 km zasięgu elektrycznego, hybryda plug-in jest jedną z odpowiedzi na coraz poważniejsze wyzwania klimatyczne, a jej potencjał ekologiczny wzrasta wraz z wykorzystaniem OZE.

Sporadyczne korzystanie z auta i krótkie codzienne podróże

Najwięcej badanych, w sumie 42%, na różne sposoby korzysta z auta codziennie. Jednak niewiele mniej, bo 34%, potrzebuje samochodu zdecydowanie rzadziej – kilka razy w tygodniu albo jeszcze bardziej sporadycznie. Dość duża grupa, 19%, w ogóle obywa się bez samochodu. Natomiast dla 5% stanowi on narzędzie pracy.

Dla 1/3 ankietowanych, którzy korzystają z samochodu sporadycznie, hybryda typu plug-in jest dobrym rozwiązaniem. Pomiędzy kolejnymi podróżami pozostaje im dużo czasu na pełne naładowanie baterii. Jednak w przypadku częstszego korzystania z samochodu, PHEV nie traci na atrakcyjności. Wynika to z odpowiedzi respondentów: Polacy nawet jeśli jeżdżą częściej, to niekoniecznie na dłuższych dystansach.

Według badania PSPA z 2020 r. 62% ankietowanych dziennie przejeżdża samochodem mniej niż 30 km. Natomiast kolejne 26% badanych mieści się w przedziale 31-50 km. Codzienne podróże są krótkie również jeśli chodzi o czas trwania. Z pilotażowego badania GUS wynika, że w 2017 r. w województwie podkarpackim w dni robocze w 51% trwały one maksymalnie 15 min., a w 32% od 16 do 30 minut.

Sposób codziennego korzystania z auta sprawia, że co najmniej 1/3 ankietowanych mogłaby zyskać na przesiadce do hybrydy typu plug-in. Sporadyczne korzystanie z auta jak również krótkie dystanse w praktyce oznaczają możliwość jazdy bez emisji CO2. Warunkiem jest systematyczne ładowanie baterii. Pod tym względem ułatwioną sytuację ma 55% Polaków, ponieważ mieszka w domach.

Dla kierowców średnie spalanie jest ważne

Zdecydowana większość badanych, bo aż 79%, wie, że mniejsze zużycie paliwa oznacza bardziej ekologiczne auto. Z zastosowaniem tej wiedzy w praktyce jest jednak nieco gorzej. Mianowicie, 60% kierowców kupując samochód zwraca uwagę na jego średnie spalanie. 19% nie przywiązuje wagi do tego parametru. Natomiast aż 21% nie pamięta, czy kupując auto szukało informacji na ten temat.

Osoby, które przywiązują wagę do poziomu zużycia paliwa w samochodzie, szczególnie powinny zainteresować się napędem hybrydowym typu plug-in. Z danych, opublikowanych w czasopiśmie Environmental Research wynika, że w USA, Norwegii i Niemczech średnie spalanie podczas codziennego użytkowania PHEV wynosi odpowiednio 2,1; 3,6 i 4 l/100km. Jego poziom zależy od częstotliwości ładowania i sposobu użytkowania auta. Hybrydy plug-in należące do prywatnych właścicieli w Niemczech są ładowanie średnio przez trzy z czterech dni użytkowania. Natomiast auta firmowe są ładowane średnio tylko raz na dwa dni i mają wyższe przebiegi. Dlatego ich średnie spalanie wynosi 7,5 l/100km.

Poziom zużycia paliwa w aucie przekłada się na poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W przypadku hybryd z USA, Norwegii i Niemiec średnia emisja podczas jazdy (tzw. tailpipe) wyniosła odpowiednio 49, 84 i 93  gCO2/km. Dla porównania, w EU w 2020 r. nowe benzynowe auta spalinowe średnio emitowały 142 gCO2/km. To wynik pomiaru wg. standardu WLTP.

Inwestycje się opłacają. W hybrydę plug-in również

Mając do wyboru auto o 20% droższe w zakupie, ale z 50% mniejszym zużyciem paliwa, oraz tańsze o 20%, ale z 50% większym spalaniem, zdecydowana większość ankietowanych wybrałaby pierwszą propozycję. Hybrydy plug-in są nieco droższe od swoich odpowiedników wyposażonych wyłącznie w spalinowe silniki, ale pozwalają wyraźnie ograniczyć wydatki na paliwo.

Wybór hybrydy typu plug-in to inwestycja nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również ekologicznym. Dla osób, które nie są jeszcze zdecydowane na przesiadkę do samochodu w pełni elektrycznego (BEV), hybrydy plug-in oferują wiele zalet „elektryków” i stanowią naturalny przystanek przed zmianą auta na elektryczne.

PHEV pozwala obniżyć emisję CO2 bez zmiany przyzwyczajeń

Badanie pokazuje gotowość sporej części ankietowanych do zmiany nawyków na bardziej przyjazne środowisku. Na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza „Nie będę zmieniać żadnych swoich przyzwyczajeń”, a 7 „Jestem gotów zmienić większość lub wszystkie swoje przyzwyczajenia”, aż 32% respondentów zaznacza odpowiedzi 6 i 7. Kolejne 30% nie jest już tak zdecydowanych, ale nadal opowiada się po stronie zmian. Warto również zwrócić uwagę na 27% niezdecydowanych oraz grupę niechętną zmianom, która stanowi 11% badanych.

Hybryda typu plug-in stanowi rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które wahają się lub nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń, dotyczących korzystania z auta na co dzień. Już teraz znaczna część respondentów z uwagi na częstotliwość i długość codziennych podróży skorzystałaby z przesiadki do PHEV.

Według ankietowanych za PHEV przemawia ekologia i ekonomia

Respondenci pytani o główną zaletę auta o napędzie hybrydowym typu plug-in najczęściej wskazują argumenty ekologiczne i ekonomiczne. W sumie odwołuje się do nich 52% ankietowanych. 29% sądzi, że główną zaletą samochodów z tym napędem jest możliwość jazdy bez emisji CO2 i niższe spalanie, a 23%, że niższe spalanie i niższe koszty benzyny. Badani rzadziej wskazują zalety, związane z wygodą użytkowania hybryd plug-in, do których zalicza się możliwość ładowania auta w garażu i rzadsza konieczność tankowania.

1/5 ankietowanych rozważa zakup PHEV

Z badania wynika, że 19% respondentów rozważa zakup hybrydy typu plug-in, a niemal tyle samo – dokładnie 20% – jest niezdecydowanych. Natomiast grupa badanych, którzy nie biorą pod uwagę zakupu PHEV jest zdecydowanie większa i wynosi aż 61%.

Bez wątpienia auta elektryczne to najbliższa przyszłość motoryzacji i kierunek, który jednoznacznie obrał Volkswagen, jednocześnie dbając o rozwój swojego portfolio w kierunku hybryd typu plug-in o wysokim zasięgu elektrycznym. Pozwalają one prawdziwie poznać przyjemność, wynikającą z jazdy „elektrykiem”. Volkswagen stawia na napędy alternatywne względem spalinowych, zmierzając w kierunku neutralności węglowej w ramach strategii Way To Zero.