Wallbox Volkswagena
Elektromobilność

Jak zamontować wallboxa w garażu w budynku wielorodzinnym?

Jak zamontować ładowarkę do samochodu elektrycznego w bloku lub w kamienicy? Opisujemy cztery kroki dzielące właściciela auta na prąd od wallboxa w garażu podziemnym.

Ładowarkę naścienną do samochodu elektrycznego, czyli wallbox, możesz zamontować i używać w garażu wielostanowiskowym w budynku wielorodzinnym (np. bloku lub kamienicy), jeśli jesteś właścicielem miejsca postojowego lub przysługuje ci spółdzielcze prawo do takiego miejsca. Koszt takiego przyłącza pokrywasz sam. Samemu też musisz opłacać dodatkowe rachunki za prąd.

Montaż wallboxa na miejscu postojowym przynależnym do mieszkania podniesie wartość lokalu i może być argumentem przy jego sprzedaży.

Szczegółowy poradnik dotyczący montażu wallboxa w budynkach wielorodzinnych przygotowały Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternetywnych oraz marka Volkswagen. Poniżej można pobrać jego pełną treść.

1. Poznaj parametry ładowarki, zanim przystąpisz do dalszych kroków

Producenci aut na prąd oferują lub polecają kierowcom ładowarki naścienne – wallboxy – przeznaczone do konkretnych modeli pojazdów. Takie urządzenie będzie w większości przypadków najlepszym wyborem do prywatnego użytku i od niego zacznij.

Nie kupuj od razu. Sprawdź, jakie parametry ma wallbox, który zamierzasz zamontować. Jaką ma moc, czy wymaga zasilania prądem dwu- czy trójfazowym? Ładowarki 3-fazowe mają wyższą sprawność niż podłączane do instalacji 1-fazowych. Ustal też, gdzie dokładnie chciałbyś zamontować swój punkt ładowania na miejscu parkingowym i gdzie w pobliżu przebiega instalacja energetyczna, do której go podłączysz.  

W nowych budynkach niektórzy deweloperzy oferują już ładowarki lub gotowe instalacje do ich podłączania. To najdogodniejsze rozwiązanie, warto jednak poznać oferowane parametry i warunki korzystania.

2. Sprawdź dostępność, stan i parametry instalacji energetycznej w budynku

Instalacja wallboxa wymaga najpierw oceny stanu instalacji elektrycznej. Może się okazać, że potrzebna będzie jej fizyczna modyfikacja w porozumieniu z zakładem energetycznym oraz zarządcą budynku. Może to wymagać dodatkowych pozwoleń i prac technicznych.  

Sprawdź u zarządcy budynku (w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej) informacje na temat technicznej możliwości instalacji i warunków eksploatacji prywatnej ładowarki. Ustal z zarządcą, jakie mogą być parametry samej ładowarki. Może się zdarzyć, że w budynku jest tylko instalacja 1-fazowa 230V. Jeżeli na tym etapie okaże się, że wallbox oferowany przez producenta auta nie spełnia tych wymagań, wybierz inny model ładowarki. Maksymalną możliwą moc wallboxa określisz z zarządcą budynku na podstawie planu instalacji elektrycznej.

W tym kroku może się okazać, że konieczne będzie podwyższenie tzw. mocy umownej określonej w umowie przyłączeniowej, zawartej z zakładem energetycznym dla budynku. Wartość mocy umownej jest podawana na rachunkach za prąd.

Jeżeli budynek, w którym mieszkasz, jest wpisany do rejestru zabytków, musisz zdobyć najpierw odpowiednie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Dopiero gdy poznasz parametry techniczne samej ładowarki i wiesz, czy instalacja energetyczna w budynku wymaga modyfikacji (lub nie), oraz gdzie i jak da się zamontować wallboxa, możesz przystąpić do trzeciego etapu: złożenia formalnego wniosku.

3. Uzyskaj zgodę zarządcy budynku

Aby otrzymać zgodę, złóż do zarządcy nieruchomości oficjalny wniosek na piśmie o wyrażenie zgody na instalacje ładowarki oraz podlicznika. W spółdzielniach składasz go zazwyczaj do działu technicznego lub do zarządu spółdzielni. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej – do firmy zarządzającej lub pełnomocnika wspólnoty. W budynkach komunalnych – do administracji.

Twój wniosek musi spełniać wymogi formalne. We wniosku opisz parametry urządzenia, w tym moc i napięcie oraz wymiary – znajdziesz je w instrukcji urządzenia. Oznacz miejsce instalacji wallboxa wraz z odpowiednim rysunkiem (schematem podłączenia) – przy jego wykonaniu może być potrzebna pomoc instalatora. Do wniosku załącz zobowiązanie do pokrycia kosztów zakupu i montażu wallboxa, podlicznika, niezbędnych elementów instalacji oraz kosztu ewentualnego podwyższenia mocy umownej. Możesz też dodatkowo dołączyć zgody na instalację od właścicieli przyległych miejsc parkingowych.

Oprócz samego wniosku musisz też ustalić z zarządcą – w formie pisemnej umowy lub oświadczenia stron – zasady odczytu podlicznika i terminy rozliczania energii elektrycznej (np. miesięcznie lub kwartalnie). Pamiętaj, że zazwyczaj koszty energii w garażach wielostanowiskowych w budynkach wielorodzinnych rozliczane są w zawartej w miesięcznym czynszu opłacie za korzystanie z części wspólnej nieruchomości – podobnie, jak prąd w windach i na klatkach schodowych.

W wypadku wspólnoty decyzja dotycząca wniosku, czyli zgoda na instalację ładowarki, musi mieć formę uchwały właścicieli (członków wspólnoty) i może zostać podjęta z inicjatywy zarządu wspólnoty lub z inicjatywy mieszkańca.

4. Montaż i uruchomienie powierz fachowcom

Po otrzymaniu zgody na piśmie, możesz przystąpić do montażu wallboxa. Najlepiej skorzystać z fachowej pomocy, tym bardziej, że instalacja może wymagać również nie tylko prac elektrycznych lecz i budowlanych, np. wymiany przewodów i bezpieczników oraz montażu dodatkowych elementów. Może to też być warunkiem udzielonej zgody.

W wypadku instalacji 3-fazowej podłączenie zawsze powinien wykonać uprawniony elektryk SEP. Niektórzy producenci ładowarek ściennych uzależniają od tego ważność gwarancji. W grę wchodzi tu też bezpieczeństwo użytkowników. Fachowiec doradzi również, jak zabezpieczyć wallboxa przed wykorzystaniem przez nieuprawione osoby, nie wszystkie modele bowiem są wyposażone w funkcje autoryzacji i zdalnego sterowania.

Uruchomienie wallboxa do użytku prywatnego nie wymaga decyzji Urzędu Dozoru Technicznego. Może się natomiast okazać, że po instalacji ładowarki zostaniesz obciążony przez spółdzielnię lub wspólnotę kosztem dodatkowego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku.

Po zakończonej instalacji możesz już ładować swój samochód elektryczny z prywatnej ładowarki na miejscu postojowym.

Szczegółowy poradnik dotyczący montażu wallboxa w budynkach wielorodzinnych przygotowały Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternetywnych oraz marka Volkswagen. Poniżej można pobrać jego pełną treść.