Volkswagen ID.3 Fot. Volkswagen
Elektromobilność

ANALIZY: Kto w Polsce chciałby mieć samochód elektryczny? Stworzyliśmy profil osoby, która chciałaby jeździć autem na prąd

Spośród zbadanych cech, największy wpływ na to, kto chciałby mieć samochód elektryczny, mają stan wiedzy na temat aut na prąd i podejście do ochrony środowiska. Choć nie tylko.

Według badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z Volkswagenem 52% Polaków chciałoby mieć samochód elektryczny, o czym szczegółowo pisaliśmy w raporcie „Co drugi Polak chciałby mieć samochód elektryczny”. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, kim jest osoba, która chciałaby przesiąść się do auta na prąd, można zastosować pewne uproszczenie, będące podsumowaniem naszych badań, i tworzące profil osoby zainteresowanej samochodem elektrycznym.

W badaniu podzieliliśmy ankietowanych na różne grupy, w zależności od: płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, etc. Grupy, które najczęściej wykazywały chęć posiadania samochodu elektrycznego, złożyły się na ostateczny kształt profilu. Kim zatem jest osoba, która najczęściej chciałaby posiadać auto na prąd?

To mężczyzna (55% odpowiedzi pozytywnych) w wieku 25-34 lata (57%), mieszkający w segmencie lub bliźniaku (60%) w małym mieście liczącym do 20 tys. mieszkańców lub w wielkim mieście liczącym powyżej 500 tys. mieszkańców (po 57%), z wyższym wykształceniem (53%). Człowiek ten wykonuje pracę umysłową wymagającą częstych podróży (67%), pracując na umowę o dzieło (71%) lub prowadząc własną działalność gospodarczą (64%). Już dziś raczej (72%) lub bardzo dobrze (80%) orientuje się, co trzeba zrobić, by móc zamontować domową stację ładowania aut na prąd. Posiada samochód (55%), a na jego decyzje zakupowe raczej (53%) lub zdecydowanie (65%) istotnie wpływają ekologia i ochrona środowiska.

Podejście do ekologii ma silny wpływ na chęć posiadania samochodu elektrycznego

Choć różnice pomiędzy odpowiedziami na pytanie „Czy chciałbyś mieć samochód elektryczny?” w poszczególnych grupach są dostrzegalne (np. 50% kobiet na tak do 55% mężczyzn na tak lub 49% mieszkańców wsi na tak do 57% mieszkańców wielkich miast na tak), co pozwoliło utworzyć nasz uproszczony profil, to jednak zdecydowanie najbardziej wyraźne różnice pojawiają się tam, gdzie ankietowani zostali poproszeni o określenie swojego stanu wiedzy na temat aut na prąd oraz o swoje podejście do ekologii i ochrony środowiska.

Wiedzę na temat samochodów elektrycznych reprezentuje pytanie „Na ile orientujesz się, co trzeba zrobić, aby móc zamontować domową stację ładowania samochodów?”. Badani, którzy deklarowali, że w ogóle nie są zorientowani w tej kwestii, najrzadziej wykazywali chęć posiadania auta na prąd (40%). Jednocześnie wśród nich była największa grupa niezdecydowanych (aż 31%). Na drugim biegunie znaleźli się ci badani, którzy bardzo dobrze orientują się, co zrobić, aby móc zamontować domową stację ładowania samochodów. W tej grupie odsetek deklarujących, że chciałoby mieć auto na prąd, wynosi aż 80%. Odsetek niezdecydowanych wynosi tylko 16%.

Równie istotne różnice pojawiają się, gdy zestawimy ze sobą odpowiedzi zaznaczane przez ludzi z odmiennym podejściem do kwestii ochrony środowiska. Wśród tych, na których decyzje zakupowe ekologia zdecydowanie nie ma istotnego wpływu, 40% deklaruje chęć posiadania samochodu elektrycznego. Wśród deklarujących zdecydowanie istotne przywiązanie do ochrony środowiska podczas zakupu produktów aż 65% chciałoby mieć auto na prąd.