Ładowanie samochodu elektrycznego Fot. Volkswagen
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Ładowanie samochodu elektrycznego. „To proste, choć nie wiem, jak za to zapłacić”

Większość ankietowanych Polaków jest zdania, że ładowanie samochodu elektrycznego jest łatwe. Równie liczna grupa przyznaje jednak, że nie wie, jak za to ładowanie zapłacić.

Jak zapłacić za ładowanie samochodu elektrycznego w publicznie dostępnej stacji? Zadaliśmy to pytanie reprezentatywnej grupie Polaków. 58% ankietowanych przyznało, że w ogóle się nie orientuje, jak to zrobić. 27% zaznaczyło odpowiedź „raczej się nie orientuję”. Składa się to na aż 85% odpowiedzi negatywnych. Interesująco na tym tle prezentują się odpowiedzi na pytanie: „Czy ładowanie auta elektrycznego jest twoim zdaniem łatwe, czy skomplikowane?”.

Przeczytaj też: Czy samochody elektryczne faktycznie ładują się tak długo?

Nie wiem, jak zapłacić, ale ładowanie to nic trudnego

Choć zdecydowana większość ankietowanych Polaków nie wie, jak zapłacić za ładowanie samochodu elektrycznego w publicznej ładowarce, to i tak prawie wszyscy są zdania, że ładowanie auta na prąd jest łatwym zadaniem (66% – raczej łatwe; 22% – bardzo łatwe). Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że to efekt przekazów medialnych, w których wpięcie wtyczki do gniazdka jest równoznaczne z rozpoczęciem ładowania. Zresztą nie jest to przekaz przesadzony – tak faktycznie jest, co zostało dokładnie opisane tutaj: Jak naładować samochód elektryczny.

Co ciekawe, istnieją duże różnice w odpowiedziach poszczególnych grup. Na przykład:

  • Wśród kobiet i mężczyzn odsetek twierdzących, że ładowanie samochodu elektrycznego jest łatwe, jest taki sam. Jednak mężczyźni są o tym silniej przekonani. Odsetek odpowiedzi „bardzo łatwe” wśród kobiet wyniósł 15%. Wśród mężczyzn – aż 30%.
  • Grupą wiekową, dla której ładowanie samochodu elektrycznego jest najłatwiejsze, jest grupa 55+ (94%). Na drugim biegunie znajduje się najmłodsza z badanych grup (18-24 lata), wśród której 81% ankietowanych było zdania, że ładowanie samochodu elektrycznego jest raczej łatwe lub bardzo łatwe.
  • Bardzo interesująco prezentują się wyniki dla grup, dla których ekologia jest lub nie jest istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe. Można tu wyszczególnić dwie grupy ze zbliżonymi wynikami, i wcale nie są to zwolennicy oraz przeciwnicy ekologii. Tych należałoby uznać za jedną grupę. Za drugą – tych odpowiadających „raczej tak” i „raczej nie”. Poniżej tabela z wynikami dla grupy, która została podzielona wedle klucza odpowiedzi na pytanie: „Czy ekologia i ochrona środowiska istotnie wpływają na Twoje decyzje dotyczące zakupu produktów?”. Najistotniejsze są odpowiedzi skrajne.
zdecydowanie nieraczej nieraczej takzdecydowanie tak
bardzo łatwe33%18%20%32%
raczej łatwe48%69%69%55%
raczej trudne10%12%9%8%
bardzo trudne9%0%2%5%
Badanie przeprowadzone przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1101 osób.
Termin realizacji: 3-8 kwietnia 2020. Metoda: CAWI.