Opinie Polaków o kierowcach samochodów elektrycznych Fot. Markus Winkler/Unsplash
Elektromobilność Nasze raporty

RAPORT: Co Polacy sądzą na temat kierowców samochodów elektrycznych?

Lubią nowe technologie i mają dobry wpływ na środowisko – to najpopularniejsze opinie Polaków na temat właścicieli samochodów elektrycznych.

Polacy mają wyrobione zdanie na temat samochodów elektrycznych, co wielokrotnie pokazywały już badania przeprowadzane regularnie przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen. Niestety opinie te bardzo często nie bazują na doświadczeniach czy twardych danych. Czy z taką samą łatwością przychodzi nam wyrażanie opinii na temat kierowców samochodów elektrycznych? Zależy pod jakim względem.

Najnowsze badanie InsightOut Lab i Volkswagena zostało podzielone na dwie części. W pierwszej ankietowani wyrażali swoje odczucia względem posiadaczy samochodów elektrycznych. W drugiej zostali poproszeni o ocenę umiejętności prowadzenia samochodu przez właścicieli aut zasilanych energią elektryczną. W drugim przypadku byli zdecydowanie bardziej ostrożni w wyrażaniu opinii. Chyba że znali kogoś, kto posiada samochód elektryczny.

Co Polacy sądzą na temat właścicieli samochodów elektrycznych?

Przy pytaniu „Na ile poniższe stwierdzenia według Ciebie pasują lub nie do osób, które kupiły samochód elektryczny?” ponad połowa ankietowanych była skłonna zgodzić się ze stwierdzeniami, że:

  • lubią nowe technologie (68%),
  • mają dobry wpływ na środowisko (63%)
  • są zamożni (61%)
  • podjęli dobrą decyzję (52%)

Nieco mniejszy odsetek odpowiedzi pozytywnych, choć wciąż o bardzo wyraźnej różnicy nad odpowiedziami negatywnymi, zebrały stwierdzenia:

  • osiągnęli w życiu sukces (41%),
  • myślą o innych (33%).

Jedynym stwierdzeniem, przy którym odnotowano znacząco większy odsetek odpowiedzi negatywnych niż pozytywnych było „Zazdroszczę im”, z czym nie zgodziło się 46% badanych, a zgodziło ponad dwukrotnie mniej (21%). To bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę wcześniejsze odpowiedzi dotyczące chociażby pozytywnego wpływu na środowisko, statusu majątkowego czy trafności podjętej decyzji.

Jakimi kierowcami są właściciele samochodów elektrycznych?

Jak już zostało wspomniane, druga część badania, w której ankietowani zostali poproszeni o ocenę umiejętności prowadzenia samochodu przez właścicieli aut na prąd, nie jest tak jednoznaczna. Została zdominowana przez odpowiedzi „trudno powiedzieć” – właściciele samochodów elektrycznych nie są jeszcze jednoznacznie postrzegani jako dobrzy lub słabi kierowcy.

Co piąty ankietowany Polak (20%) zgadza się ze stwierdzeniem, że „kierowcy samochodów elektrycznych jeżdżą wolniej niż kierowcy samochodów spalinowych” (2% – „zdecydowanie tak”; 18% – „raczej tak”). Jednocześnie niewiele mniejsza grupa (18%) nie zgadza się z tym zdaniem. Aż 62% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”. Zatem zdania tych, którzy wyrazili opinię w tej kwestii, są podzielone niemal po równo.

Bardzo podobny (proporcjonalnie) rozkład głosów pozytywnych i negatywnych zanotowano w przypadku stwierdzenia, że „kierowcy aut na prąd jeżdżą bezpieczniej niż kierowcy samochodów spalinowych” (15% nie zgadza się; 14% zgadza się). Jednak w tym przypadku grono osób, które nie stają po żadnej ze stron, jest jeszcze większe i wynosi 71%.

W trzech pozostałych aspektach związanych z prowadzeniem samochodu kierowcy aut na prąd wypadają w oczach ankietowanych, którzy odpowiedzieli na twierdzenia inaczej niż „trudno powiedzieć”, wyraźnie lepiej niż kierowcy samochodów spalinowych. 22% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że kierowcy samochodów elektrycznych jeżdżą zgodnie z przepisami. Przeciwnego zdania jest 9% ankietowanych, czyli ponaddwukrotnie mniej (69% zaznaczyło „trudno powiedzieć”).

Podobna różnica ujawnia się przy pytaniu o uprzejmość kierowców aut na prąd. 16% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że właściciele samochodów elektrycznych są uprzejmymi kierowcami, a przeciwnego zdania jest 8% badanych. Jednocześnie aż 20% zgadza się, że są oni dobrymi kierowcami, co jest odsetkiem ponadtrzykrotnie większym niż w przypadku odpowiedzi negatywnych (6%).

Jeśli kierowców samochodów elektrycznych mianoby opisać jednym zdaniem, biorącym pod uwagę tylko te stwierdzenia, które zebrały wokół siebie znacząco większą liczbę odpowiedzi pozytywnych niż negatywnych, brzmiałoby ono tak: Właściciele samochodów elektrycznych to dobrzy i uprzejmi kierowcy, którzy częściej niż inni jeżdżą zgodnie z przepisami. Należy jednak pamiętać, że to bardzo duże uproszczenie – zdecydowanie najczęściej padającą w tej części badania odpowiedzią było „trudno powiedzieć”.

Znajomość z właścicielem samochodu elektrycznego wpływa na opinię na temat jego umiejętności

Nieduża liczba samochodów elektrycznych, zarejestrowanych w Polsce (8169 według danych PSPA z września 2020 r.) mogła przełożyć się na wstrzemięźliwość w ocenach umiejętności właścicieli tego typu pojazdów. Więcej do powiedzenia mają ci ankietowani, którzy znają przynajmniej jedną osobę, która posiada samochód elektryczny. Co ważne, ich opinie znacząco zawyżają odsetek odpowiedzi pozytywnych. Bardzo wyraźnie widać to na poniższej infografice.

Znajomość osoby, która posiada samochód elektryczny, jest jednym z czynników, które bardzo wyraźnie zmniejszają odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” przy pytaniach o umiejętności właścicieli aut na prąd. Co niezwykle istotne, prawie wszyscy respondenci, którzy – dzięki znajomości osoby posiadającej auto na prąd – postanowiły zaznaczyć odpowiedź inną niż „trudno powiedzieć”, wyrazili pozytywną opinię na temat kierowców samochodów elektrycznych.

Nota metodologiczna

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-9 listopada 2020 r. przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1088 osób. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.