Elektromobilność Nasze raporty

Raport: Jakie są samochodowe plany zakupowe Polaków w 2022 r.? Duże zainteresowanie hybrydami plug-in

Statystyczny Polak, który zamierza zmienić auto w 2022 r. wybierze samochód używany za gotówkę. Wśród napędów dominują benzynowe, ale na drugim miejscu znalazły się hybrydy plug-in. Jakie argumenty, zdaniem badanych, przemawiają za PHEV-ami?

  • 16% polskich respondentów zamierza w 2022 r. zmienić auto
  • 55% ankietowanych, którzy zamierzają zmienić auto, jest zainteresowanych autem używanym a 57% zapłaci za nie gotówką
  • 15% ankietowanych, którzy zamierzają zmienić auto, deklaruje wybór hybrydy plug-in
  • 52% spośród ankietowanych, którzy zamierzają wybrać hybrydę plug-in uważa, że to krok w stronę elektromobilności, ale z „zabezpieczeniem” w postaci silnika spalinowego

Noworoczne postanowienia i plany dotyczą nie tylko diety, siłowni czy zmiany pracy. Końcówka starego i początek nowego roku to również czas podejmowania poważniejszych decyzji zakupowych. Dlatego InsightOut Lab z marką Volkswagen zapytali Polaków o plany zakupu, leasingu lub wynajmu auta w 2022 r.

Z badania dowiadujemy się nie tylko jaka część badanych deklaruje zmianę auta, ale również w jaki sposób sfinansuje nabycie samochodu i jaki rodzaj napędu wybierze. Respondenci wskazywali także swoje motywacje do zakupu hybryd plug-in, które okazały się cieszyć dużym zainteresowaniem.

Zmiana auta w 2022 r.

Z badania wynika, że w 2022 r. 16% dorosłych Polaków zamierza kupić, wziąć w leasing lub wynajem długoterminowy auto nowe lub używane. To optymistyczne deklaracje, bo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tylko osoby w wieku produkcyjnym, czyli do 59 lat dla kobiet i 64 lat dla mężczyzn, wówczas zgodnie z danymi GUS za 2019 r., 16% oznacza około 3,6 mln osób. Tymczasem z danych KPRM wynika, że w pierwszym półroczu 2021 r. liczba rejestracji aut osobowych wyniosła 678 tys.

Badani w zależności od wieku i miejsca zamieszkania różnią się jeśli chodzi o zamiary wymiany auta. Osoby najmłodsze (18-24 lata) i najstarsze (+55) o 5-6 pkt. proc. rzadziej od pozostałych mają takie plany. Z kolei jeśli spojrzymy na miejsca zamieszkania respondentów, okazuje się, że najbardziej chętni do zmiany auta są mieszkańcy wsi i średnich miast (20-99 tys. mieszkańców). Takie deklaracje składa odpowiednio 18 i 19% z nich.

Używane za gotówkę

Statystyczny Polak, który zamierza zmienić auto w 2022 r., wybierze samochód używany za gotówkę.W sumie 55% osób deklarujących zmianę auta w 2022 r. wybierze auto z drugiej ręki, a 35% – nowe. Z kolei jeśli popatrzymy na odpowiedzi przez pryzmat finansowania to 57% ankietowanych zapłaci gotówką, a 33% wybierze różne inne formy finansowania. Do salonów, po auto nowe lub używane, wybierze się 55% badanych, a do komisu lub prywatnego właściciela 35%.

Warto odnotować, że 8% planujących zmienić auto w 2022 r., jeszcze nie jest pewne, czy wybierze auto używane czy nowe, oraz jak je sfinansuje. Ten względnie wysoki odsetek nie jest zaskoczeniem w obliczu szerokiej palety możliwości, jakie oferuje rynek.

PHEV-y na celowniku

Wśród osób, które zamierzają zmienić auto w 2022 r., największą popularnością wciąż cieszą się napędy konwencjonalne. Auto z silnikiem benzynowym chce kupić co trzeci badany. Nieco ponad 10% deklaruje zainteresowanie napędem diesla, a także autem z instalacją gazową. Zatem w sumie 55% ankietowanych, którzy zamierzają zmienić auto, wybierze napęd konwencjonalny. 

Jednak na drugim miejscu pod względem popularności znalazły się hybrydy typu plug-in. Auta z takim napędem rozważa 15% badanych. To więcej niż w przypadku diesla lub LPG. Jeżeli dodamy do tego 4% osób, rozważających zakup auta w pełni elektrycznego, wówczas okaże się, że niemal 20% chce zmienić auto na takie, które może jeździć bez emisji dwutlenku węgla.

Warto również zwrócić uwagę, że aż 18% osób, które deklarują zmianę auta, nie wie, jaki rodzaj napędu wybierze. Może to sugerować, że napęd nie jest kluczowy przy podejmowaniu decyzji o wymianie samochodu.

PHEV jako krok w stronę elektromobilności

Osoby, które zadeklarowały wybór hybrydy plug-in zostały zapytane o przyczyny takiej, a nie innej decyzji. W pytaniu można było wskazać maksymalnie dwie odpowiedzi. Okazuje się, że kluczowe są trzy argumenty, wskazywane niemal tak samo często, choć z nieznaczną przewagą jednego z nich. Mianowicie badani najczęściej uważają PHEV-y (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) za krok w stronę elektromobilności, ale z „zabezpieczeniem” w postaci silnika spalinowego. Na kolejnych miejscach znalazł się argument niższego spalania oraz możliwości jazdy bezmisyjnej.

Warto zwrócić uwagę, jak niewielu ankietowanych uważa osiągi PHEV-ów za ważny czynnik przy wyborze auta. Interesujące jest również to, że poza przedstawionymi do wyboru argumentami, przemawiającymi za PHEV-ami, ankietowanym nie przyszły do głowy żadne inne motywacje. Może to sugerować, że dyskurs o korzyściach hybryd plug-in rzeczywiście koncentruje się wokół trzech głównych tematów.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dn. 10-13 grudnia 2021 r. przez InsightOut Lab i markę Volkswagen na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1076 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Wyniki zaokrąglone do pełnych liczb dlatego mogą nie sumować się do 100%.