konferencje online - opinie Fot. CHUTTERSNAP/Unsplash
Nasze raporty Życie online

RAPORT: Konferencje online zdaniem dziennikarzy. Większość przedstawicieli mediów tęskni za normalnością

Pomimo trwającej pandemii niemal połowa (43,4%) dziennikarzy wolałaby wziąć udział w tradycyjnej konferencji offline zamiast online – wynika z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli mediów.

W badaniu wzięli udział dziennikarze zajmujący się rozmaitą tematyką, m.in. technologią, motoryzacją, biznesem i gospodarką. Organizatorem badania była agencja OneMulti wraz z zespołem analitycznym InsightOut Lab, a partnerami byli PRESS-SERVICE Monitoring Mediów oraz panel Ariadna. W niespełna miesiąc powstał obraz konferencji online widziany oczami dziennikarzy.

Zdecydowana większość dziennikarzy tęskni za tradycyjnymi konferencjami

Aż 73,8% ankietowanych dziennikarzy tęskni za tradycyjnymi, stacjonarnymi konferencjami (36,9% – zdecydowanie; 36,9% – raczej), co jest zbieżne z ogólnymi preferencjami w tym zakresie, ponieważ na pytanie „W jakim typie konferencji prasowych wolisz uczestniczyć?”, 59% przedstawicieli mediów odpowiedziało „w konferencjach tradycyjnych, organizowanych w fizycznym miejscu”, 28,7% -„w konferencjach online, transmitowanych przez internet”, a 12,3% zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Oznacza to, że liczba dziennikarzy, którzy tęsknią za tradycyjnymi konferencjami, jest większa niż tych, którzy wolą je od konferencji organizowanych w internecie. Najwyraźniej część zwolenników e-konferencji najwyraźniej od czasu do czasu również chętnie bierze udział w tradycyjnych konferencjach.

O tym, jak bardzo części dziennikarzy brakuje tradycyjnych konferencji, mogą świadczyć odpowiedzi na jedno z pytań zadanych w badaniu: „Wyobraź sobie, że obecnie, gdy trwa pandemia, masz do wyboru dwie konferencje, z których jedna odbywa się online (przez internet), a druga tradycyjnie (offline). Który typ konferencji wybierzesz, zakładając, że obie są dla Ciebie równie ciekawe?”.

Co zaskakujące, aż 43,4% ankietowanych dziennikarzy wybrało konferencję tradycyjną. W pytaniu zakładającym koniec pandemii konferencję offline (tradycyjną) wskazało 73% badanych. Co czwarty badany (27%), mimo zakończenia pandemii, wybrał udział w konferencji online.

Zalety i wady konferencji online zdaniem dziennikarzy

Niemal wszyscy (93,4%) przebadani przez InsightOut Lab dziennikarze brali udział w minimum jednej konferencji online zorganizowanej w 2020 r., z czego największa grupa (46,7%) uczestniczyła w od 6 do 20 takich wydarzeniach, a 20,4% – w więcej niż 21. Badani dziennikarze mają zatem spore porównanie i mogą rzetelnie ocenić wady i zalety konferencji organizowanych w internecie.

Wśród plusów (możliwość wielokrotnego wyboru) najczęściej wymieniane były:

  • oszczędność czasu (54,1%),
  • nietracenie czasu na dojazd na konferencję (53,3%),
  • możliwość uczestniczenia niezależnie od miejsca, w którym odbywa się konferencja (51,6%),
  • możliwość łatwej rejestracji i odtworzenia przebiegu konferencji w późniejszym czasie (30,3%).

Choć najpopularniejsze zalety konferencji online są wynikiem ich natury (oszczędność czasu związana np. z dojazdem), to wymieniana przez aż 30,3% możliwość odtworzenia przebiegu konferencji w późniejszym czasie zależy od organizatora wydarzenia. Warto zatem dać taką możliwość uczestnikom konferencji.

Wśród minusów (gdzie można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź) najczęściej wymieniane były:

  • brak lub utrudnione możliwości porozmawiania z prelegentami, ekspertami i kolegami po konferencji (68,9%),
  • brak fizycznego kontaktu z produktem, usługą lub  rozwiązaniem, których dotyczy konferencja (54,9%),
  • problemy techniczne, np. z transmisją (50,8%),
  • takich konferencji jest za dużo (17,2%), a prowadzący za bardzo trzymają się wtedy scenariusza (również 17,2%).

Część wymienianych wad również jest wynikiem nieprzekraczalnych w przypadku konferencji online barier, np. problemów technicznych, które – sądząc po wysokim odsetku wskazań – pojawiają się dość często. Ale też wiele z nich (np. brak możliwości porozmawiania z prelegentami po konferencji) można by przemienić w zalety, np. organizując panel dyskusyjny po konferencji lub prowadząc ją w nieco mniej formalny sposób.

Cierpliwość ma granice, czyli jak długo powinny trwać konferencje

Najczęściej wskazywanymi dniami, w których zdaniem dziennikarzy powinny odbywać się konferencje online, są wtorki (79,5%), środy (68,9%) i czwartki (71,3%), a najbardziej pożądana pora to okolice południa (61,5%). Dla organizatorów konferencji cenną wskazówką powinny być odpowiedzi na pytanie „Ile czasu maksymalnie powinna według Ciebie trwać konferencja online?”.

Dla jednej trzeciej badanych (35,2%) górna granica to 30 minut, kolejna jedna trzecia (32,8%) jest skłonna wytrzymać do 45 minut. Powyżej jednej godziny wytrwałoby niecałe 10% ankietowanych. Na tradycyjne konferencje dziennikarze są skłonni poświęcić więcej czasu – więcej niż 30% wskazało ponad jedna godzinę.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję OneMulti i zespół analityczny InsightOut Lab we współpracy z PRESS-SERVICE Monitoring Mediów za pośrednictwem systemu ankietowego Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna w dniach od 8 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r. metodą CAWI. Próba efektywna N=122 dziennikarzy z całej Polski.