Elektromobilność Nasze raporty

RAPORT: Polacy chcą elektrycznych aut służbowych

Niemal połowa Polaków chciałaby, żeby w ich miejscu pracy auta służbowe były elektryczne. Być może chętnych byłoby jeszcze więcej gdyby przykłady elektryfikacji flot były bardziej nagłaśniane. Główne korzyści wynikające z zamiany aut spalinowych na elektryczne są według ankietowanych związane z ochroną środowiska i zdrowiem. Według ankietowanych w pierwszej kolejności „na prąd” powinna przestawić się komunikacja publiczna.

  • 47% badanych chciałoby, żeby w ich miejscu pracy auta były elektryczne, aż 35% nie ma zdania na ten temat
  • Jedynie 1 na 10 ankietowanych słyszał o firmie lub instytucji publicznej, która zelektryfikowała flotę
  • 50% respondentów uznało, że komunikacja publiczna powinna jako pierwsza wymienić swoje „spalinówki” na „elektryki”
  • 51% badanych oczekuje pozytywnego wpływu na środowisko jako głównej korzyści z elektryfikacji flot

Elektryfikacja flot, zarówno w firmach prywatnych, jak i instytucjach publicznych to bardzo ważny aspekt elektromobilności. W Polsce jest on wręcz kluczowy, ponieważ według IBRM Samar w naszym kraju w 2021 r. około ¾ nowych aut trafiło nie do osób fizycznych, ale do przedsiębiorców. Z badania InsightOut Lab i marki Volkswagen wynika, że nastawienie Polaków do wymiany aut spalinowych na elektryczne w firmach jest pozytywne, choć przykłady takich działań powinny być bardziej nagłaśniane.

Polacy popierają elektryfikację flot

Elektryfikacja flot w firmach to proces, który z jednej strony już trwa, a z drugiej wciąż ma ogromny potencjał do rozwoju. Wskazują na to szacunki ekspertów. Według raportu Webfleet Solutions z 2021 r., 61% pojazdów komercyjnych w Europie może być zastąpione „elektrykami”, a 34% flot byłoby w stanie wymienić wszystkie swoje auta. Z kolei, dane Arval Mobility Observatory z 2021 r. wskazują, że już 18% firm w Polsce korzysta z co najmniej jednego auta elektrycznego, a połowa planuje w ciągu trzech lat nabyć taki pojazd.

Z badania InsightOut Lab i marki Volkswagen z marca 2022 r. wynika, że Polacy mają pozytywny stosunek do elektryfikacji flot. 47% ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby, aby auta w ich miejscu pracy były elektryczne. 28% odpowiedziało „raczej tak”, a 19% – „zdecydowanie tak”. 18% respondentów było przeciwnych, z czego po 9% głosów przypadało na odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”. Dość znaczna część badanych, bo 35%, nie miała zdania na ten temat.

Przykłady elektryfikacji flot za mało nagłaśniane

Być może osób z pozytywnym nastawieniem do elektryfikacji flot byłoby jeszcze więcej gdyby przykłady takich działań były bardziej nagłaśniane. Okazuje się bowiem, że Polacy nie znają przykładów firm lub instytucji publicznych, które zamieniły auta spalinowe na elektryczne. Na pytanie, „Czy słyszałeś o jakiejś firmie w Polsce, która elektryfikuje swoją flotę, czyli wymienia auta spalinowe na elektryczne?”, jedynie 10% ankietowanych odpowiedziało, że tak. Również nie lepiej przedstawia się wiedza badanych na temat przykładów instytucji publicznych, które „przesiadają się” do aut elektrycznych. Aż 89% nie słyszało o takich przypadkach, przy 11% tych, którzy potrafili je podać.

Mimo niewielkiej społecznej wiedzy na temat przykładów elektryfikacji flot, coraz więcej firm ogłasza działania, lub ich plany, w tym kierunku. Dla przykładu, pod koniec 2021 r. do firmy Tauron trafiło pierwsze 10 egzemplarzy elektrycznego modelu Volkswagena ID.3. Z punktu widzenia Polski niezwykle ważnym zadaniem będzie elektryfikacja samochodów dostawczych i ciężarowych. Nasz kraj ma największą w Europie flotę ciężarówek i, według różnych szacunków, obsługuje nawet do 1/3 całego transportu kołowego towarów w UE. Natomiast według organizacji Transport&Environment już dziś elektryczne „dostawczaki” są w Polsce nawet o 37% tańsze niż diesle, biorąc pod uwagę całkowity koszt zakupu i utrzymania, oraz obowiązujące prawnie dopłaty. Co ciekawe, dostawcze BEVy okazują się być tańsze nawet bez finansowego wsparcia państwa.

Komunikacja publiczna jako pierwsza do elektryfikacji

Ankietowani wyraźnie wskazują, że to pojazdy komunikacji publicznej w pierwszej kolejności powinny zostać wymienione na elektryczne. Tego zdania jest połowa Polaków. Był to zdecydowanie najwyższy wynik spośród możliwych do wyboru odpowiedzi. Warto odnotować, że tabory autobusowe w naszym kraju już są z powodzeniem elektryfikowane. Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) „Polish EV Outlook 2022” wynika, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie dysponuje 44 e-autobusami, co stanowi prawie 63% wszystkich pojazdów. Najwięcej elektrycznych autobusów w Polsce posiadają Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie – 160 (11% wszystkich autobusów w stolicy).

Na kolejnych miejscach badani wskazywali firmy prywatne. Drugie w kolejności, z wynikiem 32% głosów, były sieci taksówkarskie. Dalej na liście znalazły się firmy kurierskie (27%), oraz firmy transportowe i autokarowe zajmujące się przewozem osób (24%). Wskazania ankietowanych uplasowały flotę samochodową centralnej administracji państwowej dopiero na piątym miejscu, z wynikiem 22% głosów. Tyle samo głosów uzyskały firmy transportowe przewożące towary. Co ciekawe, organy samorządowe, a więc ta część administracji, która działa znacznie bliżej obywateli niż szczebel państwowy, wypadły w rankingu jeszcze niżej (15% wskazań). Zastanawiające jest również to, że śladowe 3% uzyskały gospodarstwa rolne, czyli te podmioty, które mają bezpośredni kontakt z produkcją żywności i powinny działać w możliwie najbardziej ekologiczny sposób. Dość sporo, bo 19% badanych, nie potrafiło odpowiedzieć na zadane pytanie.

Elektryfikacja z korzyścią dla środowiska i zdrowia

Odpowiedzi ankietowanych na pytanie o korzyści, wynikające z elektryfikacji flot, do pewnego stopnia są zaskakujące. Okazuje się bowiem, że według „Kowalskiego” liczą się bardziej aspekty ekologiczno-zdrowotne niż finansowe. Tylko 18% ankietowanych wskazało na „oszczędność pieniędzy” jako główny pożytek wynikający z wymiany „spalinówek” na „elektryki” przez firmy i instytucje. Natomiast zdaniem połowy (51%) elektryfikacja flot komercyjnych i tych, używanych w instytucjach publicznych to przede wszystkim szansa na poprawę stanu środowiska. Ponadto, aż 40% respondentów uważa niższy poziom hałasu za główną korzyść wymiany aut spalinowych na elektryczne. Ten aspekt jest równie istotny, ponieważ według ostatnich dostępnych danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z 2017 r. 4,4 mln Polaków w ciągu dnia jest narażonych na nadmierny hałas, którego źródłem był ruch uliczny. Według EEA ekspozycja na nadmierny hałas powoduje w Europie 12 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Natomiast jednym ze sposobów na obniżenie poziomu hałasu jest propagowanie pojazdów elektrycznych.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1074 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji:  18-21 marca 2022 r. Metoda: CAWI.