Nasze raporty Życie online

RAPORT: #REGIONYNEXERY2021. Pogorszenie warunków życia i pracy wskutek pandemii

Trzecia edycja Raportu #RegionyNEXERY, powstałego we współpracy z InsightOut Lab i GfK, pokazała, że pandemia Covid-19 zmieniła nasz świat i Regiony NEXERY. Pogorszyły się warunki życia i pracy 1/3 mieszkańców Regionów NEXERY, jednak większa część ankietowanych uważa, że nie uległy one zmianie. Podobnie wyglądają proporcje w przypadku sytuacji finansowej mieszkańców.

W Regionach NEXERY, ogółem 32% mieszkańców deklaruje, że wskutek pandemii warunki życia i pracy pogorszyły się. Jednak 48% uważa, że nie uległy one zmianie. Tylko 9% respondentów deklaruje poprawę, a 11% nie ma w tej kwestii zdania. Mieszkańcy poszczególnych Regionów NEXERY różnią się w opinii na temat wpływu pandemii na warunki życia i pracy. Najwięcej ankietowanych, którzy uważają, że sytuacja uległa pogorszeniu, mieszka w Regionie Warmii i Mazur, natomiast najmniej negatywnych zmian odczuwają badani z Regionu Łódzkiego. Na opinie mieszkańców Warmii i Mazur mogły mieć wpływ obostrzenia sanitarne, które wprowadzono na tym terenie wcześniej niż w innych Regionach kraju. Mieszkańcy Regionów NEXERY zapytani o ich obecną sytuację finansową, w porównaniu z okresem sprzed pandemii, odpowiadają najczęściej, że nie uległa ona zmianie. Jednocześnie pogorszyła się dla ponad 1/3 ankietowanych. Natomiast 15% mieszkańców odczuwa poprawę sytuacji finansowej.

Pełną treść raportu można pobrać ze strony NEXERY lub korzystając z poniższego przycisku.