Nasze raporty Życie online

Raport: #REGIONYNEXERY2022

Internet jest już na stałe obecny w życiu mieszkańców Regionów NEXERY. A jego znaczenie i prędkość wciąż rosną.

InsightOut Lab już po raz trzeci analizuje, interpretuje i opracowuje wyniki autorskiego badania NEXERY w raporcie #RegionyNEXERY2022. To przekrojowa publikacja skupiona na polskich internautach z obszarów, na których NEXERA buduje i rozwija technologię światłowodową. Wyniki badania pokazują, że mieszkańcy Regionów NEXERY są obyci z siecią i sprawnie korzystają z internetu w celu zaspokajania swoich potrzeb. Coraz częściej korzystają też ze światłowodu. Połowa badanych posiada doświadczenie z pracą zdalną, niemniej część z nich wraca bądź będzie musiała wrócić do stacjonarnego trybu pracy. Usługi chmurowe, podobnie jak e-fakturowanie, są coraz częściej wykorzystywane przez firmy z Regionów NEXERY. Jeśli chodzi o e-usługi w urzędach, to zdecydowanie mniej placówek niż w ubiegłych latach oferuje możliwość zgłaszania wszystkich spraw przez internet. Nauczyciele natomiast wiedzą, jak spożytkować doświadczenia edukacji zdalnej w post-covidowej rzeczywistości.

Mariusz Pleban, CEO InsightOut Lab

Przygotowując kolejną edycję raportu #RegionyNEXERY2022 wprowadziliśmy sporo nowości. Są nowe obszary badawcze i pytania, na przykład: o poprawę jakości życia dzięki szybkiemu internetowi, o wartość nieruchomości czy korzyści z szybkiego internetu w małych miejscowościach. Wiele pytań, które wcześniej były kierowane do poszczególnych grup, zadaliśmy wszystkim respondentom, a także próbie ogólnopolskiej. Dzięki temu jeszcze lepiej widzimy różnice wśród ankietowanych w ich podejściu do szybkiego internetu i światłowodowych łącz szerokopasmowych. Efektem jest ciekawa, obszerna i unikalna na skalę kraju publikacja, gorąco polecam lekturę.

Przykładowe dane z raportu:

  • 55% mieszkańców Regionów NEXERY wskazuje na możliwość pracy zdalnej jako kluczowe ułatwienie w codziennym życiu, dostępne dzięki szybkiemu internetowi.
  • 42% mieszkańców w Regionach NEXERY uważa, że szybki internet jest istotnym czynnikiem, dzięki któremu ludzie z miast będą chcieli się przeprowadzać do mniejszych miejscowości.
  • 39% mieszkańców Regionów NEXERY jest zdania, że dostęp do szybkiego internetu może mieć wpływ na podniesienie wartości nieruchomości.
  • 46% mieszkańców Regionów NEXERY, w porównaniu do 37% ogółu Polaków, spędza online 6 godzin dziennie i więcej.
  • 93% mieszkańców Regionów NEXERY używa bankowości elektronicznej.
  • Ponad 1/4 klientów NEXERY korzysta z łącza szybszego niż 400 Mb/s.
  • 44% firm z Regionów NEXERY zadeklarowało wykorzystywanie wirtualnego dysku. Jest to wzrost o 26 pkt. proc., z 18% w 2021 r.
  • 1/3 nauczycieli z Regionów NEXERY uważa, że po zakończeniu pandemii zebrania organizacyjne oraz konsultacje z uczniami online będą dobrym pomysłem.
  • 91% urzędników wskazuje na obszar pracy jako ten, który może zyskać na atrakcyjności dzięki światłowodowi.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się korzystając z poniższego przycisku.