Bez kategorii Nasze raporty

Raport: Trwałość i paliwooszczędność opon. Czyli ekologia za kierownicą i przy zakupie ogumienia

Ogumienie wpływa na zużycie paliwa, a jego trwałość oznacza korzyść dla kieszeni kierowcy i dla środowiska. Z badania InsightOut Lab i marki Continental wynika, że Polacy wiedzą o pożytkach, wynikających z odpowiednio dobranych opon i popierają ekologiczne inwestycje firm oponiarskich. Ale czy ich wiedza o tym, jak jeździć oszczędnie przekłada się na zachowania za kierownicą?

  • 48% kierowców jeździ raczej spokojnie, ale zdarza im się jazda dynamiczna jeśli zajdzie taka potrzeba, 39% zawsze jeździ spokojnie, a 11% lub czasem poszaleć, ale w granicach rozsądku
  • 43% kierowców często, a 23% zawsze hamuje silnikiem. Według ankietowanych dynamiczna jazda nie wyklucza oszczędności
  • 72% Polaków uważa, że odpowiednio dobrane opony mogą obniżyć zużycie paliwa w aucie
  • 67% Polaków zgadza się, że opony dopasowane do stylu jazdy kierowcy mogą dłużej zachować sprawność niż takie, wybierane bez uwzględnienia stylu jazdy prowadzącego
  • 22% Polaków wskazuje trwałość opony jako najważniejszą cechę, która ma największy wpływ na ich decyzje zakupowe
  • 32% Polaków sądzi, że firmy oponiarskie powinny oferować coraz wyższą jakość opon i jednocześnie być coraz  bardziej „eko”, a zdaniem 24% biznes powinien coraz bardziej angażować się w ekologię

Opony to obok samego kierowcy i właściwości pojazdu kluczowy, a często niedoceniany, element potrzebny do ułożenia układanki „ekologiczny transport”. Już na etapie wyboru ogumienia możemy zmniejszyć średnie spalanie nawet o 0,6 l na 100 km. Wartość ta rośnie jeśli stosujemy odpowiednie zachowania za kierownicą, czyli tzw. eco-driving. W zależności od techniki jazdy i wybranych opon może spalać mniej lub więcej paliwa a gumy mogą posłużyć ich właścicielowi dłużej lub krócej. Mniejsze spalanie i dłuższe życie opony, choć istotne same w sobie, są krokiem do osiągnięcia innego niezwykle ważnego celu: zrównoważonego rozwoju.

W teorii Polacy wiedzą, jak jeździć oszczędnie

Mając do wyboru prawdziwe i fałszywe odpowiedzi dotyczące trwałości i ekonomiczności opon Polacy w większości wskazują te poprawne. Widać więc, że w teorii wiemy, jak obniżyć zużycie paliwa i wydłużyć trwałość opon.

W pytaniu, dotyczącym trwałości opon, niemal ¾ Polaków wskazało na gwałtowane hamowanie jako przyczynę szybszego zużycia opony. Według badanych drugim zachowaniem za kierownicą, które prowadzi do skrócenia życia gum jest ostre wchodzenie w zakręty (2/3 wskazań). Trzecią prawidłową odpowiedzią na liście, z której wybierali ankietowani, jest obracanie kierownicą podczas postoju. Dla tej odpowiedzi odsetek wskazań był już wyraźnie mniejszy niż dla dwóch poprzednich i wyniósł 39%. Odpowiedzi nieprawdziwe były wskazywane tylko okazjonalnie.

Względnie wielu badanych – 13% – nie wie, które zachowania za kierownicą prowadzą do szybszego zużycia opon. Warto przy tym podkreślić, że tej odpowiedzi wcale nie zaznaczały najczęściej osoby, które nie są kierowcami. Ankietowani z tej grupy nie wyróżniali się na tle pozostałych akurat pod tym względem.

Według ankietowanych do obniżenia zużycia paliwa przyczynia się przede wszystkim jazda ze stałą prędkością (64% wskazań). Na kolejnym miejscu, z odrobinę gorszym wynikiem, badani uplasowali odpowiednie ciśnienie w oponach. A ostatnia prawidłowa odpowiedź, czyli hamowanie silnikiem, uzyskała nieco poniżej 50% wskazań. Warto zwrócić uwagę, że błędną choć podchwytliwą odpowiedź „jazda z niską prędkością” wskazało względnie sporo ankietowanych – mniej więcej co dziesiąty.

W obu pytaniach – dotyczącym zużycia opon i spalania – odpowiedzi ankietowanych są w dużej mierze uzależnione od trzech czynników: bycia kierowcą, płci oraz w nieco mniejszym stopniu wieku badanych. Kierowcy, mężczyźni i osoby starsze lepiej orientują się, jakie zachowania „za kółkiem” przyczyniają się do oszczędności paliwa i wydłużenia życia opony. Osoby, które nie prowadzą samochodu wyraźnie rzadziej od kierowców zaznaczały poprawne odpowiedzi. Różnice wahały się od 12 do 36 punktów procentowych w zależności od odpowiedzi. Mężczyźni częściej od kobiet wskazywali poprawne odpowiedzi. Przy czym rozpiętość różnic jest mniejsza niż dla wcześniej omawianej zmiennej, ponieważ zaczyna się od 6 a kończy na 22 pkt. proc. Wiek badanych różnicuje odpowiedzi w mniejszym zakresie niż płeć (od kilku do kilkunastu pkt proc.)

Dynamicznie, ale ekonomicznie? O stylu jazdy polskich kierowców

Polscy kierowcy zapewniają, że prowadzą auta w sposób, który wydłuża cykl życia opony i przyczynia się do niższego zużycia paliwa. Jednak z badania wynika, że deklarują tak również ci, którzy za kierownicą lubią czasem poszaleć. Poza tym w porównaniu z poprzednim badaniem mniej osób deklaruje, że „zawsze” jeździ ekonomicznie.

Pierwsza część badania InsightOut Labu i firmy Continental dotyczyła teoretycznej wiedzy Polaków na temat zachowań za kierownicą, które przyczyniają się do bardziej ekonomicznej jazdy. Okazuje się, że wiemy, jaki styl prowadzenia pojazdu pomaga ograniczyć zużycie paliwa i wydłużyć życie opon. Co więcej, z analizy odpowiedzi wynika, że kierowcy mają w tym zakresie większą wiedzę niż osoby, które nie prowadzą auta. Warto teraz sprawdzić, czy wiedza przekłada się na zachowania za kierownicą. Chodzi zwłaszcza o jeden z elementów tzw. eco-driving – hamowanie silnikiem. Według badań ekologiczna jazda obniża średnie spalanie nawet do 20%. Ten styl prowadzenia auta wpływa również na żywotność opon poprzez ograniczenie liczby hamowań o ok. 30%.

Z deklaracji polskich kierowców wynika, że starają się prowadzić ekonomicznie[1]. Jednym z zachowań tego typu jest tzw. hamowanie silnikiem, czyli zdejmowanie nogi z pedału gazu gdy auto jest na biegu i wytracanie prędkości w ten sposób. Taka technika hamowania zwiększa oszczędność paliwa oraz przedłuża życie hamulców i opon. Okazuje się, że większość kierowców często (43%) lub zawsze (23%) hamuje w ten sposób. Mniej niż jeden kierowca na dziesięciu (8%) nigdy tego nie robi, a około 1/5 (27%) hamuje silnikiem rzadko.

Warto zwrócić uwagę, że w tym pytaniu płeć nie jest istotną zmienną. Kobiety i mężczyźni udzielają tych samych odpowiedzi podobnie często. Do pewnego stopnia zmienną jest wiek kierowców. Dotyczy to jednak tylko dwóch odpowiedzi. 33% najmłodszych (18-24 lat) i 20% najstarszych (+55) rzadko hamuje silnikiem, a odpowiedzi „zawsze” udziela 12% najmłodszych i 27% najstarszych.

Kolejne pytanie w badaniu zawierało trzy charakterystyki stylu jazdy i prośbę do badanych o wskazanie tego, który najbardziej do nich pasuje. Okazuje się, że niemal połowa kierowców jeździ raczej spokojnie, choć w miarę potrzeb zdarza im się jazda dynamiczna. Kolejna pod względem wielkości grupa zawsze jeździ spokojnie. Natomiast jeden na dziesięciu ankietowanych „czasem lubi poszaleć”. Kobiety odrobinę częściej niż mężczyźni (13 vs 10%) przyznają się do tego ostatniego stylu prowadzenia. Jednak kluczową zmienną jest w tym przypadku wiek respondentów. Dynamicznie jeździ 20% osób z dwóch najmłodszych grup wiekowych (18-24 i 25-34 lata) i tylko 4% z grupy najstarszej. Z kolei 54% osób w wieku 55+ i tylko 28% w wieku 18-24 lata charakteryzuje spokojny styl jazdy.

Pytanie o hamowanie silnikiem nie poruszało wprost kwestii „paliwooszczędności”. Natomiast jeżeli zapytamy bezpośrednio o styl jazdy, który pozwala utrzymać niskie spalanie, wówczas układ odpowiedzi będzie nieco inny. Mianowicie pojawi się mniej odpowiedzi wprost wskazujących na jazdę nieekonomiczną, a więcej deklaracji ekonomicznego stylu jazdy. Zaledwie 1% kierowców przyznaje, że nigdy nie jeździ w taki sposób, żeby zużywać jak najmniej paliwa, a 15% prowadzi w ten sposób „rzadko”. 59% „zazwyczaj”, a 25% „zawsze” stara się prowadzić w taki sposób, żeby zużywać jak najmniej paliwa.

Również w tym pytaniu zmienną jest tylko wiek kierowców, choć i tak jedynie w przypadku dwóch odpowiedzi. 19% najmłodszych (18-24 lat) i 12% najstarszych (55+) rzadko jeździ ekonomicznie, a odpowiedzi „zawsze” udziela 18% najmłodszych i 29% najstarszych.

Wyniki aktualnego badania warto zestawić z ankietą, którą InsightOut Lab i Continental przeprowadziło w marcu 2021 r. Wówczas również zadano bezpośrednie pytanie o ekonomiczny styl jazdy. Porównanie wyników nie przynosi dużych zmian. Natomiast inaczej wygląda rozkład poszczególnych odpowiedzi. W ciągu ostatniego 1,5 roku wyraźnie, z 10 do 1% zmniejszył się odsetek osób, które „nigdy” nie prowadzą ekologicznie. Jednocześnie dziś więcej osób deklaruje, że „rzadko” prowadzi w ten sposób. Widać zatem, że nastąpiło przesuniecie i osoby, które do tej pory nigdy nie jeździły ekonomicznie zaczęły tak robić, choć tylko „rzadko”. Patrząc z drugiej strony skali, mniej kierowców „zawsze” jeździ oszczędzając paliwo, a więcej robi to „zazwyczaj”.

Interesujące wnioski wynikają z bezpośredniego porównania odpowiedzi w dotychczas analizowanych pytaniach. Okazuje się, że według ankietowanych dynamiczna jazda nie wyklucza oszczędności. Hamowanie silnikiem jest rutynową techniką zarówno dla kierowców lubiących jazdę dynamiczną, jak i spokojną. W ten sposób hamuje nieco więcej osób, które jeżdżą dynamicznie w razie potrzeby. Suma wskazań dla odpowiedzi „często” i „zawsze” wynosi dla tych trzech grup odpowiednio 58, 63 i 70%. Zestawienie stylu jazdy z pytaniem o ekonomiczny sposób jazdy daje nieco większe różnice. Jeździ tak (suma wskazań „zazwyczaj” i „zawsze”) 67% „dynamicznych” kierowców i po 87% z dwóch pozostałych grup. 

Za kierownicą, czy nie, wiemy, że dobór opon jest ważny

Większość Polaków wie, że opony dopasowane do stylu jazdy kierowcy dłużej zachowają sprawność i przyczynią się do zmniejszenia zużycia paliwa w aucie. Wiedza ta jest nieco powszechniejsza niż 1,5 roku temu i nie zależy od tego, czy ktoś jest, czy nie jest kierowcą.

Według amerykańskiego Departamentu Energii 20-30% spalania i 24% emisji gazów samochodu ma związek z oponami, głównie za sprawą oporów toczenia. Z badań ekspertów Komisji Europejskiej wynika, że różnica wydajności paliwowej pomiędzy najbardziej i najmniej efektywną oponą przekłada się na oszczędność około 0,6 l paliwa na 100 km.

W sumie 72% Polaków uważa, że opony mogą obniżyć zużycie paliwa w samochodzie. Zaledwie 7% badanych jest przeciwnego zdania, natomiast 1/5 wskazuje odpowiedź „trudno powiedzieć”. Mężczyźni są bardziej zdecydowani w swoich opiniach. 37% z nich przy 24% kobiet odpowiada „zdecydowanie tak” na to pytanie. Osoby najmłodsze (16%) częściej niż starsze (4-7% w zależności od grupy wiekowej) nie wiedzą, że odpowiednio dobrane opony mogą obniżyć zużycie paliwa w aucie. Przy odpowiedzi na to pytanie nie ma znaczenia, czy ktoś jest, czy nie jest kierowcą.

W porównaniu do wyników badania z marca 2021 r. obecnie o 4 punkty procentowe więcej osób wskazuje odpowiedzi „raczej” i „zdecydowanie” tak. W przypadku tej ostatniej możliwości widać sporą zmianę. Obecnie o 9 pkt. proc. więcej osób odpowiada „zdecydowanie” tak.

Według OECD nawet 30% zużycia opony może zależeć od stylu jazdy kierowcy. Dlatego tak ważne jest dostosowanie opony do własnych preferencji za kierownicą. Nowoczesne technologie pozwalają na wybór ogumienia, które poprawia te parametry, na których najbardziej zależy kierowcy.

67% Polaków zgadza się, że opony dopasowane do stylu jazdy kierowcy mogą dłużej zachować sprawność niż takie, wybierane bez uwzględnienia stylu jazdy prowadzącego. Zaledwie 6% badanych jest przeciwnego zdania, za to ponad ¼ nie ma opinii w tej sprawie. Podobnie jak w kwestii zużycia paliwa, także w temacie dopasowania opon nie ma znaczenia, czy ktoś jest, czy nie jest kierowcą. Wpływ wieku jest podobny jak w poprzednim pytaniu. Widać go w odpowiedziach „nie”, których częściej udzielają młodsi (9%) niż starsi (4-6% w zależności od grupy wiekowej).

Trwałość opon najważniejszym kryterium wyboru. Polacy chcą, żeby gumy wytrzymały co najmniej 5 sezonów

Trwałość jest coraz ważniejszym kryterium przy wyborze opon. W tegorocznej edycji badania była wskazywana przez badanych jako główne kryterium. 1/3 Polaków uważa, że opona powinna wytrzymać co najmniej 5 sezonów.

Gdy badani muszą wybrać najważniejszą cechę opony, która ma największy wpływ na ich decyzje zakupowe, 1/5 (22%) wskazuje trwałość opony. W przypadku tej odpowiedzi badanych nie różni specjalnie płeć, wiek, czy preferowany styl jazdy. Na drugim miejscu znajduje się kryterium cenowe (17% wskazań), a na trzecim dopasowanie do warunków atmosferycznych (12%). Pozostałe cechy zostały wskazane przez mniej niż 10% badanych. Aż 19% badanych nie ma zdania na ten temat, ale warto pamiętać, że na to pytanie odpowiadali nie tylko kierowcy, ale również osoby, które nie prowadzą auta. Wśród tej ostatniej grupy aż 41% wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Porównując wyniki tegorocznego badania do tych z raportu, opublikowanego w październiku 2021 r., widać, że trwałość opony zyskała na znaczeniu w oczach respondentów. Obecnie jest na pierwszej pozycji z 22% wskazań, podczas gdy rok temu była na drugim miejscu z 15%[2]. Na znaczeniu zyskała również cena. Natomiast mniej istotne, zdaniem badanych, jest dopasowanie do warunków atmosferycznych. Niepokojącą zmianą jest utrata znaczenia parametrów bezpieczeństwa. W październiku 2021 r. długość drogi hamowania i przyczepność w zakrętach zyskały odpowiednio 12 i 11% wskazań, a obecnie tylko po 6%.

Jaka opona dla Polaków jest „trwała”? Wyobrażenie na ten temat daje kolejne pytanie, dotyczące cyklu życia nowej opony. Według ponad 1/3 badanych powinien on wynosić co najmniej 5 sezonów, a dla 15% nawet 7 sezonów lub dłużej. 1 na 5 ankietowanych zadowoliłby się trzema sezonami. Natomiast aż ¼ respondentów zaznacza odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Firmy oponiarskie powinny być coraz bardziej sustainable i jednocześnie robić coraz lepsze opony

Ekologia to zdaniem Polaków ważny kierunek, w którym powinny podążać firmy oponiarskie. Dbałość o stan środowiska naturalnego powinna iść przy tym w parze z jakością sprzedawanych produktów.

W sumie ponad połowa Polaków uważa, że inwestycje firm oponiarskich w technologie ekologiczne to ważny kierunek działań. Mowa tu o zsumowanych wynikach dwóch odpowiedzi. 32% badanych podpisuje się pod stwierdzeniem, że firmy oponiarskie powinny oferować coraz wyższą jakość opon i jednocześnie być coraz  bardziej „eko”, a kolejne 24% jest zdania, że biznes powinien coraz bardziej angażować się w ekologię. Do mniejszości należą ci, którzy przedkładają jakość opony nad ekologię, a zwłaszcza osoby uważające, że firmy oponiarskie inwestują w ekologię za duże środki.

Temat sustainability i ekologii nie pozostaje bez wpływu na branżę oponiarską. W 2021 r. Tire Industry Project (TIP) opublikował mapę drogową, która adresuje problem zrównoważonego rozwoju w przemyśle oponiarskim i proponuje globalne rozwiązania w tym sektorze. Projekt, utworzony w 2005 r., zrzesza 11 międzynarodowych grup oponiarskich, w tym Continental. Zgodnie z mapą drogową, do 2026 r. organizacja ma opublikować raport opisujący postęp zrzeszonych producentów m. in. w poprawianiu ich oddziaływania na środowisko.

Notka metodologiczna

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1092 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji:  9-12 września 2022 r. Metoda: CAWI.


[1] Z badania wynika, że 28% Polaków w ogóle nie jeździ autem jako kierowca. Na pytania skierowane do kierowców odpowiadali wszyscy pozostali, czyli 72% ogółu badanych.

[2] Gdybyśmy wzięli pod uwagę również badanie z marca 2021 r. wówczas okazałoby się, że trwałość wróciła na swoje miejsce. W pierwszym z serii pomiarów była bowiem na pierwszym miejscu z wynikiem 25%. Jednak tamto badanie nie uwzględniało w kafeterii wyboru parametru ceny, dlatego nie uwzględniamy go w obecnym zestawieniu.