Życie bardziej online Fot. Leon Seibert/Unsplash
Nasze raporty Życie online

RAPORT: Życie bardziej online, cz. III. Jak szybki internet wpływa na edukację

Zdaniem 9 na 10 badanych nie wszystkie dzieci posiadają niezbędne narzędzia do zdalnego trybu nauczania, takie jak komputer czy laptop oraz dostęp do szybkiego i stabilnego łącza. W walce o wyrównywanie szans uczniów wielką rolę powinny odegrać zatem szkoły.

Raport jest podsumowaniem najważniejszych wniosków płynących z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy NEXERA. Pełną treść można pobrać tutaj: Regiony NEXERY 2020. Jest to jedno z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, gdzie brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub dostęp do niego jest ograniczony.

Przebadani przez nas nauczyciele z Regionów NEXERY jako miejsce, w którym powinien być dostęp do szybkiego internetu, najliczniej, bo w 86%, wymieniają szkoły. Ta odpowiedź była wskazywana częściej niż dom (69%). Pracownicy oświaty zapytani, kto powinien zapewnić uczniom dostęp do internetu, tak samo często jak rodziców wskazują szkoły (po 20%). Uwaga – pozostali, czyli 60%, są zdania, że uczniowie powinni mieć dostęp do szybkiego internetu i w szkole, i w domu.

Prędkość internetu jest istotna

Jak pokazuje badanie, samo doprowadzenie internetu do szkoły nie wystarcza. Istotna jest też prędkość łącza. Tylko szybki i stabilny internet jest w stanie zapewnić uczniom i nauczycielom dostęp do narzędzi zwiększających atrakcyjność prowadzonych lekcji. Tymczasem jeden na trzech nauczycieli (34%) twierdzi, że szkoła, w której pracuje, ma w planach zwiększenie prędkości internetu, co może sugerować, że obecna sieć nie spełnia oczekiwań dyrekcji. To jednak bardzo pozytywny sygnał – szkoły zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo szybki internet może odmienić obraz edukacji.

Dziewięć na dziesięć szkół (89%) prowadzi elektroniczne dzienniki. Tyle samo (92%) wykorzystuje internet do kontaktu z rodzicami. Sieć jest zatem powszechnie wykorzystywanym przez szkoły narzędziem komunikacyjnym. Nauczyciele wskazują jednak na znacznie więcej obszarów, w których szybki internet jest pomocny.

Na pierwszym  miejscu wymieniają możliwość uczestniczenia w przeznaczonych dla nich szkoleniach online. Odpowiedź tę zaznaczył prawie co drugi badany (48%). To jasna deklaracja, że pracownicy oświatowi chcą wykorzystywać internet nie tylko podczas lekcji, ale też do poszerzania swoich kompetencji. Uatrakcyjnianie zajęć jest jednak równie istotne – 46% ankietowanych mówi, że szybki internet jest najbardziej pomocny przy prezentowaniu materiałów edukacyjnych zamieszczanych na YouTubie podczas lekcji. Internet w szkołach jest bardzo istotny również dla rodziców. 3 na 4 uważa, że dzieci powinny mieć więcej zajęć, które pokażą im, w jaki sposób można korzystać z internetu.

#RegionyNEXERY2020

Gdy internet jest za wolny

A co tracą szkoły, w których internet jest zbyt wolny? Mówią o tym sami nauczyciele. Wśród największych problemów powodowanych przez zbyt wolne łącze badani najczęściej wymieniają brak możliwości wprowadzania treści internetowych na lekcjach innych niż informatyka. Pod tą opinią podpisuje się prawie połowa nauczycieli (dokładnie – 46%). Ankietowanym przeszkadza też to, że nie mogą korzystać z materiałów edukacyjnych skierowanych do nich samych (42%). Wśród wymienianych przez 40% problemem jest też brak możliwości korzystania z portali edukacyjnych przez uczniów. Szczególnie niepokojącym jest jednak przywoływany przez 30% nauczycieli problem z realizacją programu edukacyjnego na lekcjach informatyki. Nie da się uczyć młodzieży szkolnej korzystania z nowoczesnych technologii, jeśli na lekcjach nie ma do nich dostępu.

To dlatego 3 na 4 (77%) nauczycieli jest zdania, że dostęp do szybkiego i stabilnego internetu pozwala sprawić, że lekcje są ciekawsze dla uczniów i że podłączenie światłowodu umożliwia korzystanie z narzędzi, z których wcześniej nie można było korzystać. A tych narzędzi jest bardzo wiele. Nauczyciele wymieniają najczęściej m.in.: platformy edukacyjne z bogatymi multimediami, materiały edukacyjne z platform Ministerstwa Edukacji Narodowej, lekcje interaktywne/lekcje pokazowe​, platformy do nauczania programowania, filmy edukacyjne i sztuki teatralne.

#RegionyNEXERY2020

Ponadto rodzice, wśród najczęściej używanych narzędzi podczas nauki zdalnej wymieniają platformy webinarowe (45%), media społecznościowe (38%), programy do telekonferencji (35%) i dedykowane serwisy edukacyjne (21%).