Zakaz wjazdu Zakaz wjazdu, fot. Frédéric BISSON (CC BY 2.0)
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Strefy czystego transportu. Połowa Polaków chce ich utworzenia

Co drugi Polak źle ocenia stan powietrza, którym oddycha. Tyle samo chce utworzenia w miastach stref czystego transportu, do których nie mogłyby wjeżdżać samochody spalinowe.

Strefy czystego transportu mogą powstawać w polskich miastach od 22 lutego 2018 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa nie nakazuje jednak ich tworzenia – jedynie daje gminom taką możliwość.

Z tej możliwości jako pierwszy skorzystał Kraków, ale po kilku miesiącach obowiązywania strefy radni tak powiększyli listę wyłączonych z zakazu wjazdu, że strefa de facto przestała istnieć. Ostatecznie 22 września 2019 roku przekształcono ją w strefę ograniczonego ruchu.

Strefy czystego transportu w miastach. Połowa Polaków jest za

Dziś strefy czystego transportu w Polsce nie istnieją, a – jak wynika z badań przeprowadzonych przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen – połowa Polaków chciałaby, by w ich miastach takie strefy powstały.

Na pytanie: Czy w związku z niższą emisją spalin w miastach w trakcie epidemii koronawirusa, powinny powstać miejskie strefy czystego powietrza, czyli strefy, do których prawie w ogóle nie są  wpuszczane samochody spalinowe?

Odpowiedź „zdecydowanie tak” zaznaczyło 22% ankietowanych, a raczej tak – 32%, co daje skumulowaną wartość odpowiedzi pozytywnych na poziomie 54%. Zdecydowanymi przeciwnikami takich stref jest 10% badanych, a mniej stanowczymi (odpowiedź „raczej nie”) – 14%. Pozostali nie mają zdania.

Zwolennikami stref czystego transportu są najczęściej osoby w wieku 55 lat i więcej (61%) i mieszkające w dużych miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców (60%).

Co drugi Polak źle ocenia jakość powietrza, którym oddycha

We wrześniu 2019 roku Warszawski Alarm Smogowy opublikował wyniki badania, z których wynika, że 50,4% Polaków źle ocenia stan powietrza w swoim mieście. Pandemia koronawirusa dobitnie pokazała, że w dużej mierze za ten stan odpowiada transport. Dowodów dostarczają dane na temat zanieczyszczenia powietrza w Warszawie w marcu tego roku.

Według Warszawy bez Smogu 23 marca 2019 dobowe stężenie tlenków azotu w stolicy osiągnęło poziom 147 mikrogramów na metr sześcienny. 23 marca 2020 roku, kiedy ruch na ulicach był znacząco mniejszy, zanieczyszczenie tymi gazami spadło kilkakrotnie – do 26,1 mikrogramów.

Badanie InsightOut Lab i marki Volkswagen przeprowadzono na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1084 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji:  8-11 maja 2020. Metoda: CAWI.