Nasze raporty Zrównoważony rozwój

Bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska. Polacy oczekują, że branża oponiarska będzie zrównoważona

Badani nie wiedzą o zaangażowaniu producentów opon w harmonijny rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska, ale mają wobec branży takie oczekiwania. Recykling i trwałość okazują się ważnymi aspektami „zrównoważonych” opon, za które spora część Polaków jest gotowa dopłacić. Większość badanych wie, że ich „oponiarskie” wybory zakupowe wpływają na zużycie paliwa i trwałość opon, więc w efekcie także mogą być mniej lub bardziej „zrównoważone”.     

  • 23% Polaków wie, że producenci opon są obecnie zaangażowani w działania z obszaru zrównoważonego rozwoju. Aż 47% nie ma w tej sprawie zdania.
  • 39% Polaków wskazuje recykling jako najważniejszy obszar zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji o zakupie opon.
  • 60% badanych jest w stanie zapłacić więcej za nowy model opony, w którym zastosowano najnowsze rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju.
  • 84% Polaków jest zdania, że firmy oponiarskie poza dbaniem o bezpieczeństwo na drogach powinny też dbać o bezpieczeństwo swoich produktów dla środowiska.
  • Pierwsze i drugie miejsce na liście najważniejszych cech opon, wpływających na decyzję o zakupie, zajmuje aspekt bezpieczeństwa drogowego (dopasowanie do warunków atmosferycznych) i środowiskowego (trwałość).

Firma Continental od lat angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a jednocześnie sukcesywnie podnosi poziom bezpieczeństwa na drodze, które zapewniają jej opony. Koncentracja na tych dwóch obszarach bezpieczeństwa – na drodze i dla środowiska – wynika z faktu, że opony stanowią jeden z najważniejszych elementów samochodu, wpływający na bezpieczeństwo jazdy, a także na zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji. Badanie zaprojektowane przez InsightOut Lab dla Continental miało na celu sprawdzenie, jakie są opinie, oczekiwania i poziom wiedzy Polaków na temat tych dwóch obszarów działalności firm oponiarskich.  

Continental zwraca szczególną uwagę na innowacje technologiczne i materiały, które pozwalają na osiągnięcie lepszych parametrów z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego. Firma inwestuje w badania i rozwój, by stworzyć opony o jak najniższym oporze toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i redukcję emisji CO2. Opony Continental projektowane są z myślą o jak najdłuższym cyklu ich życia oraz w sposób umożliwiający ich recykling. Jedną z innowacji, wprowadzonych przez Continental jest wykorzystywanie do produkcji opon składników pozyskiwanych z recyklingu. Innowacyjne materiały i technologie wykorzystywane są również do osiągania lepszej przyczepności, skracania drogi hamowania i poprawy prowadzenia pojazdu, co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo na drodze. Krótko mówiąc, opony Continental są projektowane tak, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale jednocześnie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Zrównoważony rozwój branży oponiarskiej: niewiele o tym wiemy, ale mamy duże wymagania

Polacy raczej nie wiedzą, że branża oponiarska ma na celu harmonijny rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Ale mają wobec niej takie oczekiwania. Taka postawa nieco kłóci się z faktem, że Polacy generalnie raczej nie oczekują od biznesu bycia liderem w „zrównoważonych” działaniach.

Polacy pytani, czy producenci opon są obecnie zaangażowani w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, najczęściej odpowiadają „trudno powiedzieć”. Blisko połowa badanych udziela takiej odpowiedzi, co sugeruje, że temat jest dla większości raczej nieznany. Jeśli do tej grupy dodamy niemal 1/3 osób, które odpowiadają „nie”, wówczas okazuje się, że w sumie nieco ponad 3/4 ankietowanych nie ma świadomości, że firmy oponiarskie obecnie bardzo aktywnie angażują się w różnorodne działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Zatem w mniejszości (23%) są ci, którzy wiedzą o tego typu aktywnościach. Tymczasem w przypadku firmy Continental obejmują one cały cykl życia opon, od etapu zbierania surowców, przez produkcję i użytkowanie, po recykling opon.

Odpowiedzi na kolejne pytanie w badaniu pokazują, że badani jednak oczekują od firm oponiarskich zaangażowania w zrównoważony rozwój. Konkretnie zaś w inwestycje w rozwój technologii, które wpływają pozytywnie na ochronę środowiska zarówno na etapie produkcji, jak i użytkowania opon. W sumie 52% badanych zgadza się z opiniami, które podkreślają, że firmy oponiarskie powinny być „eko”. W tym 31% podpisuje się pod stwierdzeniem, że firmy oponiarskie powinny oferować coraz wyższą jakość opon i jednocześnie być coraz bardziej „eko”, a 21% podziela opinię, że inwestycje w technologie „ekologiczne” są bardzo ważne, biznes powinien coraz bardziej angażować się w ekologię.

Tezę, że badani nie wiedząc o zaangażowaniu firm oponiarskich w zrównoważony rozwój jednak oczekują takiej postawy, potwierdza dokładniejsza analiza odpowiedzi na oba pytania. Okazuje się, że bez względu, czy ankietowani wiedzą, czy nie wiedzą o zaangażowaniu firm w zrównoważony rozwój to najczęściej uważają, że firmy oponiarskie powinny oferować coraz wyższą jakość opon i jednocześnie być coraz  bardziej „eko”.

W badaniu InsightOut Lab dla firmy Continental pytanie dotyczące inwestycji w rozwój ekologicznych technologii zostało zadane dwukrotnie: we wrześniu 2022 r. i w lutym bieżącego roku. W tym czasie zaszła niewielka, ale zastanawiająca zmiana w odpowiedziach (jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o trendzie). Otóż nieznacznie mniej osób (w sumie o 4 pkt proc.) wskazało dwie odpowiedzi pro-ekologiczne, zaś nieco więcej (o 6 pkt proc.) zgodziło się z tezą, że najważniejsza jest jakość opony, a ekologia jest na dalszym planie.

Z omówionych dotychczas wyników badania wynika, że Polacy nie wiedzą, że firmy oponiarskie angażują się w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, ale podpisują się pod opiniami, które wyraźnie sugerują takie postawy. Można więc założyć, że badani oczekują od producentów opon aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jednak do takiego obrazu nie do końca pasują wnioski z kolejnego pytania. Jeśli zapytamy, kto powinien najbardziej angażować się w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju: państwa, zwykli ludzie, biznes czy organizacje międzynarodowe – biznes jest wymieniany na pierwszym miejscu bardzo rzadko. Czyli nie oczekujemy, że firmy prywatne (bez określania konkretnej branży) będą liderami harmonijnego rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska w trosce o przyszłe pokolenia.

Recykling i trwałość to najważniejsze cechy „zrównoważonej” opony. O ile więcej jesteśmy gotowi za nią zapłacić?

Jeśli badani mają wybrać najważniejsze obszary zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji o zakupie opon, to najczęściej wskazują możliwość recyklingu oraz trwałość, która przekłada się na zmniejszenie zużycia energii. Poza tym z badania wynika, że ponad połowa badanych jest w stanie zapłacić więcej za „zrównoważoną” oponę.

Jeśli badani mają wybrać, które z kilku obszarów zrównoważonego rozwoju byłyby dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o zakupie opon, to najczęściej wskazują recykling (39% wskazań) oraz trwałość, która przekłada się na zmniejszenie zużycia energii (35%). W pytaniu, w którym można było zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi, ponad 30% wskazań uzyskała jeszcze tylko ta, dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co przekłada się na bardziej ekologiczny proces produkcji. Warto zauważyć, że dla niemal 1/5 badanych żaden obszar zrównoważonego rozwoju nie jest istotny przy podejmowaniu decyzji o zakupie opon. Na liście możliwych odpowiedzi znalazły się działania, które są obecnie podejmowane przez firmę Continental.

Zaskakujące, że ankietowani rzadziej niż kwestie ekologiczne wskazywali dobre warunki pracy dla pracowników (23%). Być może nie rozważają ich jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju, mimo że we wcześniejszych pytaniach została uwzględniona definicja tego zjawiska. Warto przy tym zauważyć, że w podobny sposób odpowiadają wszyscy badani bez względu na płeć, wiek i poziom wykształcenia. Natomiast czynnikiem różnicującym jest w tym przypadku wielkość miejscowości zamieszkania. 32% osób, które żyją w największych miastach (+500 tys. mieszkańców) zwraca uwagę na warunki pracy w fabrykach, podczas gdy w pozostałych miejscach zamieszkania ten odsetek waha się między 18 a 24%.

Kolejnym zaskakującym wynikiem badania jest wysoki odsetek osób, które są skłonne dopłacić do zakupu opony z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Badani mieli zdecydować, czy zapłacą więcej za nowy model opony, który tym różni się od starszego modelu, że zastosowano w nim najnowsze rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Okazuje się, że większość, bo 60% badanych jest w stanie zapłacić więcej za „zrównoważoną” oponę. W tym 33% dopłaci ok. 100 zł, kolejne 14% – ok. 200 zł, a 9% – ok. 300 zł, większe kwoty zadeklarowała niewielka liczba badanych.

Tymczasem 40% badanych w ogóle nie zapłaci więcej za nowy model opony z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. W pewnym sensie mają oni rację jeśli zdecydują się na zakup opon firmy Continental. Przykładowo, modele opony tego producenta wykorzystujące technologię ContiRe.Tex[1] mają taką samą cenę co model podstawowy bez tego rozwiązania. Wracając do wyników badania, osoby powyżej 55 roku życia są grupą, która najmniej chętnie dopłaci do „zrównoważonych” opon. Aż 48% z nich nie dopłaci nic, a kolejne 33% dopłaci ok. 100 zł.

Zrównoważone wybory kierowców

Zrównoważone produkty to jedno, a konsumenci dokonujący wyboru mniej lub bardziej „zrównoważonych” opon to drugie. Tym bardziej cieszy utrzymująca się wysoka świadomość Polaków jeśli chodzi o związki między wyborem opon i zużyciem paliwa oraz dostosowaniem gum do stylu jazdy prowadzącego.  

Według amerykańskiego Departamentu Energii 20-30% spalania, a także 24% emisji gazów samochodu ma związek z oponami, głównie za sprawą oporów toczenia. Tymczasem im lepsza jakościowo opona, tym opór toczenia jest niższy, co wpływa na obniżenie średniego poziomu spalania. Obecnie utrzymuje się wysoki poziom świadomości Polaków w tym zakresie, widoczny także we wcześniejszych edycjach badania. 71% badanych wie, że odpowiednio dobrane opony mogą obniżyć zużycie paliwa w aucie. Gdy we wrześniu 2022 r. zadawaliśmy to samo pytanie, wskaźnik, o którym mowa wynosił 72%, więc praktycznie się nie zmienił. A od marca 2021 r. wzrósł nieznacznie z 68%. Natomiast odsetek osób, które nie wiedzą o wpływie doboru opon na zużycie paliwa wynosi obecnie w sumie 8% i również waha się bardzo nieznacznie. Warto podkreślić, że na to pytanie odpowiadali nie tylko kierowcy, ale także osoby, które nie prowadzą pojazdów. Dlatego wyniki są tym bardziej optymistyczne.

Podobnie wysoki wskaźnik świadomości dotyczy kwestii dostosowania opon do stylu jazdy prowadzącego, co przekłada się na ich dłuższą lub krótszą sprawność. W sumie 67% badanych zdaje sobie sprawę, że opony dopasowane do stylu jazdy kierowcy mogą dłużej zachować sprawność niż takie wybierane bez uwzględnienia stylu jazdy prowadzącego. Dokładnie taki sam wynik uzyskaliśmy w poprzedniej edycji badania. Natomiast w sumie 7% nie wie o korzyściach z dopasowania opon dla sprawności opon. A co mówią na ten temat badania? Przykładowo, eco-driving obniża średnie spalanie nawet do 20%. Ten styl prowadzenia auta wpływa również na żywotność opon poprzez ograniczenie liczby hamowań o ok. 35%.

Bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska

Dwa rodzaje bezpieczeństwa: drogowe i ekologiczne nie powinny być traktowane osobno. Tak w kontekście firm oponiarskich uważa zdecydowana większość Polaków. Związek obu aspektów widać również w odpowiedziach na pytanie o najważniejsze cechy opony, wpływające na decyzję o zakupie. Nieco inaczej jest ze skojarzeniami, które badani mają z pojęciem „bezpieczeństwo”.

Aż 84% Polaków jest zdania, że firmy oponiarskie poza dbaniem o bezpieczeństwo na drogach powinny też dbać o bezpieczeństwo swoich produktów dla środowiska. Przeciwnego zdania jest zaledwie 4% badanych, a pozostałe 12% odpowiada „trudno powiedzieć”. Warto zwrócić uwagę, że zwolennikami bezpieczeństwa drogowego i ekologicznego są zwłaszcza osoby wieku 55+. W tej grupie wiekowej aż 87% odpowiada twierdząco na zadane pytanie, w tym aż 53% mówi „zdecydowanie” tak. Na drugim końcu skali znaleźli się najmłodsi ankietowani, czyli ci w wieku 18-24 lata. Spośród nich wyraźnie mniej, choć nadal dużo, bo 75% sądzi, że firmy oponiarskie poza dbaniem o bezpieczeństwo na drogach powinny też dbać o bezpieczeństwo swoich produktów dla środowiska.

Odpowiedzi w kolejnym pytaniu do pewnego stopnia potwierdzają, że Polacy faktycznie oczekują od firm oponiarskich zapewnienia bezpieczeństwa zarówno na drodze, jak i dla środowiska. W odpowiedziach na pytanie o najważniejsze cechy opony, wpływające na decyzję o zakupie, listę otwiera dopasowanie do warunków atmosferycznych (22%) a na drugim miejscu jest trwałość (16%). Czyli na pierwszym miejscu znajduje się aspekt bezpieczeństwa drogowego, a na drugim środowiskowego, bo trwałość oznacza dłuższe życie produktu, mniejszą produkcję i mniej odpadów. Dalej na liście odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa drogowego (droga hamowania, przyczepność w zakrętach), wskazywane są nieco częściej niż te, odnoszące się do zrównoważonego rozwoju (zużycie paliwa, emisje CO2).

Gdy jednak nie precyzując kontekstu zapytamy o 5 głównych skojarzeń ankietowanych z pojęciem „bezpieczeństwo” ekologia nie mieści się w pierwszej piątce wyników. Znalazła się dopiero na 8. miejscu (17% wskazań), zaś „środowisko” jest na kolejnym miejscu z niemal identycznym wynikiem (16%). Zdecydowanie wyżej znalazły się dwa pojęcia, które ogólnie można kojarzyć z obszarem zrównoważonego rozwoju, czyli jakość (3. miejsce, 48%) i wytrzymałość (4. miejsce, 45%). Warto przy tym podkreślić, że po raz kolejny to najstarsi ankietowani najczęściej zwracają uwagę na kwestie ekologiczne. W porównaniu do innych grup wiekowych osoby w wieku 55+ o 12-16 pkt proc. częściej wskazywały odpowiedź „ekologia” i 10-21 pkt proc. częściej „środowisko”.


[1] https://conti.prowly.com/229561-guma-z-recyklingu-luski-ryzowe-i-plastikowe-butelki-zrownowazone-materialy-w-produkcji-opon