Bez kategorii Nasze raporty Życie online

Raport: Coraz więcej (szybkiego) internetu w życiu codziennym małych miejscowości w Polsce

RAPORT: #REGIONYNEXERY2023

Jubileuszowa edycja badania wśród czterech grup interesariuszy w małych miejscowościach w Polsce przynosi porównania z okresu 5 lat, ale też zupełnie nowe wątki badawcze. Poniżej prezentujemy kilka wybranych wniosków z badania i więcej informacji na temat inicjatywy RegionyNEXERY.

Mariusz Pleban, CEO InsightOut Lab

Projekt #RegionyNEXERY obchodzi właśnie swoje 5. urodziny. Jest to dla nas wielka chwila, ponieważ InsightOut Lab jest związany z tym jakże wartościowym przedsięwzięciem niemal od samego początku. Badanie #RegionyNEXERY to w sumie kilkadziesiąt pytań, skierowanych do różnych grup. Część z nich zadajemy naszym respondentom od samego początku, czyli od roku 2019 r. Mamy więc sporo ciekawego materiału do porównań i pokazywania trendów, zwłaszcza jeśli chodzi o korzystanie z internetu przez mieszkańców oraz parametry łącz.

Jednocześnie nasze badanie zmienia się wraz ze zmieniającymi się okolicznościami. Eksplorujemy nowe obszary. Reagujemy na szybko zmieniającą się rzeczywistość. W tym roku zapytaliśmy mieszkańców Regionów NEXERY między innymi o randkowanie online, a także wyzwania, związane z rozwojem internetu: cyberbullying i oszustwa internetowe.

Niektóre z pytań, kierowanych do mieszkańców Regionów NEXERY, zadajemy także ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie Polaków. Dzięki temu wiemy, czym różnią się mieszkańcy naszych Regionów od ogółu Polaków w różnych aspektach, związanych z korzystaniem z internetu. Sami państwo widzą, że ciekawego materiału do analiz jest bardzo dużo. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z raportem #RegionyNEXERY2023 w wersji paperless. Jest publicznie dostępny wraz z poprzednimi edycjami.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się korzystając z poniższego przycisku.

Przykładowe dane z raportu:

 • Jeśli w 2020 r. mniej niż połowa (49%) mieszkańców Regionów NEXERY, mieszkających w zasięgu sieci, zadeklarowała korzystanie ze światłowodu, to w 2023 r. odsetek ten wynosi już aż 61%.
 • W 2019 r. 48% mieszkańców odpowiedziało, że używa internetu maksymalnie 2 h dziennie, w 2023 r. było to 13%.
 • W 2023 r. 57% mieszkańców Regionów NEXERY korzysta z łącz o przepustowości większej niż 100 Mb/s.
 • 53% mieszkańców Regionów NEXERY zna kogoś, kto znalazł partnera życiowego przez internet.
 • Odsetek firm, które choć w części opierają swoją działalność o internet, wzrósł z 44% w 2021 do 55% w 2023 r.
 • W 2019 r. tylko 2% mieszkańców Regionów NEXERY odpowiedziało, że pracuje wyłącznie zdalnie. Odsetek ten wzrósł do szczytowych 7% w 2021 r. W 2023 r. było to już jedynie 3%.
 • W 2023 r. ponad połowa (51%) nauczycieli z Regionów NEXERY odpowiedziało, że w ich pracy internet okazuje się być najbardziej pomocny ze względu na treści, które mogą być inspiracją podczas przygotowywania lekcji.
 • 54% mieszkańców Regionów NEXERY uważa, że w ciągu ostatniego roku zamieszkiwane przez nich nieruchomości zyskały na wartości. 32% sądzi, że wartość nie uległa zmianie.
 • 37% mieszkańców Regionów NEXERY uważa, że dostęp do szybkiego internetu może mieć wpływ na podniesienie wartości nieruchomości.
 • 52% badanych ocenia swoje nastawienie emocjonalne do miejsca zamieszkania na 5-7 pkt. w skali od 1 do 7.
 • 35% nauczycieli, 31% mieszkańców i 24% przedsiębiorców potwierdza, że w minionym roku w ich miejscu zamieszkania/pracy zaszły zmiany proekologiczne.
 • 5% mieszkańców Regionów NEXERY 8% ogółu Polaków zna przykłady realizacji projektów smart village w swoim miejscu zamieszkania.