Życie online

Kto ufa „Wiadomościom” TVP, a kto „Faktom” TVN? Preferencje polityczne działają inaczej niż można się spodziewać!

To, na kogo zamierzamy głosować jest powiązane z wyborami programów informacyjnych, które oglądamy. Jednak wbrew pozorom to zwolennicy rządu wyraźnie częściej niż jego przeciwnicy zaglądają do- i ufają mediom, krytykowanym przez ich ulubionych polityków.

InsightOut Lab razem z partnerem Panelem Badawczym Ariadna zrealizował badanie sprawdzili, jakie relacje zachodzą między oglądalnością głównych programów informacyjnych w Polsce, zaufaniem do nich i preferencjami wyborczymi.

W pierwszej chwili wyniki wydają się przewidywalne. 79% wyborców Koalicji Obywatelskiej przynajmniej od czasu do czasu ogląda „Fakty” TVN. Natomiast głównym źródłem informacji dla zwolenników koalicji rządowej są „Wiadomości” TVP, które ogląda 66% z nich. Ale na tym oczywistości się kończą.

Gdy zapytamy o oglądanie programów informacyjnych „drugiej strony” wyniki są zaskakujące. Okazuje się, że to wyborcy rządu są bardziej otwarci na inne przekazy niż sympatycy KO. 30% osób deklarujących głosowanie na koalicję rządową przynajmniej od czasu do czasu ogląda „Fakty”. Natomiast odsetek zwolenników KO, którzy choć czasem oglądają „Wiadomości”, wynosi zaledwie 7%.

Kolejnym zaskoczeniem jest poziom nieufności do programów informacyjnych. Wyborcy KO są bardziej nieufni do TVP niż wyborcy prawicy do TVN. Około 60% wyborców koalicji rządowej ufa „Faktom”. Ten odsetek dla zwolenników KO i „Wiadomości” wynosi 32%.

Wyniki pokazują, że przekazy, płynące ze strony partii politycznych to jedno, a rzeczywiste zachowania potencjalnych wyborców to drugie. Dotyczy to zwłaszcza zwolenników rządu, którzy wyraźnie częściej niż jego przeciwnicy zaglądają do- i ufają mediom, krytykowanym przez ich ulubionych polityków.

Notka metodologiczna

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1013 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 21 – 24 kwietnia 2023. Metoda: CAWI.