Wiedza Polaków na temat opon Fot. Imthaz Ahamed/Unsplash
Nasze raporty

RAPORT: Co Polacy wiedzą o oponach?

Z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab na zlecenie Continental Opony Polska wynika, że różnica pomiędzy deklaracjami a faktyczną wiedzą Polaków o oponach jest spora.

Tylko 6 proc. Polaków przyznaje się, że nie wie, jakie informacje znajdują się na etykietach opon (dalej zwane ESEI). Czy ci, którzy nie przyznali się do niewiedzy, faktycznie mają świadomość tego, jakie informacje znajdują się na etykietach? Niestety nie.

O tym, że na etykiecie można znaleźć informację na temat wpływu opony na poziom zużycia paliwa, wie 42 proc. Polaków, a o parametrze wskazującym na długość drogi hamowania na mokrej nawierzchni – tylko 37 proc. respondentów. Na tym tle najlepiej wypada wiedza na temat poziomu hałasu generowanego przez oponę w czasie jazdy – na obecność tego parametru na etykiecie UE wskazało 57 proc. ankietowanych. Co ciekawe, ponad połowa Polaków (55 proc.) twierdzi, że na etykiecie znajduje się także rozmiar opony, co nie jest prawdą.

Warto podkreślić, że największy odsetek prawidłowych odpowiedzi dotyczących etykiet opon jest wśród grupy Polaków, dla których pewność prowadzenia w trakcie dynamicznej i szybkiej jazdy jest najważniejszym czynnikiem przy wyborze opon. Parametr „poziom hałasu” wskazało 77 proc. respondentów z tej grupy, „zużycie paliwa” – 66 proc., a długość drogi hamowania na mokrej nawierzchni – 49 proc.

Im bliżej wymiany opon, tym więcej o nich wiemy

Co ciekawe, wiedza polskich kierowców o etykiecie UE koreluje z czasem ostatniego zakupu opon. Według InsightOut Lab, 73 proc. respondentów, którzy kupili opony niecały rok temu wskazują, że na etykiecie jest informacja o poziomie hałasu. Ci, którzy kupili opony ponad rok do 2 lat temu, wskazują tę odpowiedź w 60 proc., a którzy dokonali zakupu opon ponad 2 do 3 lat temu – tylko w 45 proc.

Po trzech latach od zakupu opon wiedza na ich temat zaczyna rosnąć: 71 proc. kierowców, którzy kupili opony ponad 3 do 4 lat temu, wie, że na etykietach jest informacja o poziomie hałasu; wśród tych, którzy wybierali ogumienie od 4 do 5 lat temu odsetek tych odpowiedzi wynosi 78 proc., a ponad 5 lat temu – aż 80 proc. Taka ciekawa korelacja może wynikać z faktu, że kierowcy zaczynają interesować się zakupem nowych opon i przy okazji dowiadują się o etykietach UE.

Opony a hałas

InsightOut Lab zapytał Polaków, jak oceniają poziom hałasu w miastach w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niskie natężenie hałasu, a 10 – bardzo wysokie natężenie hałasu. 73 proc. respondentów ocenia poziom hałasu w miastach na 6 lub więcej – oznacza to, że dla przeważającej większości Polaków w miastach jest głośno lub bardzo głośno. Warto podkreślić, że odsetek ocen 9 i 10 wynosi aż 15 proc.

Choć według wielu Polaków w polskich miastach jest głośno (a hałas ten jest w większości wytwarzany przez transport samochodowy), niewielu wie, że na etykietach opon znajdują się informacje o poziomie hałasu generowanym przez auto podczas jazdy. Może to oznaczać, że wśród Polaków świadomość tego, że poziom hałasu zależy od opon, jest dosyć niska.

Wiedza o tym, że etykieta UE zawiera informacje o wytwarzanych przez oponę hałasie, rośnie wraz z oceną poziomu hałasu w miastach – od 1 proc. wśród respondentów oceniających poziom hałasu na 1, do 21 proc. wśród tych, którzy oceniają hałas na 7. Dalej odsetek takich odpowiedzi zaczyna spadać: wśród oceniających hałas na 8 wynosi on 18 proc., przy ocenie poziomu hałasu na 9 – 12 proc., a na 10 – tylko 8 proc. Odpowiedzi skrajne charakteryzują się mniejszą świadomością obecności informacji o hałasie na etykiecie UE na oponach.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzone przez InsightOut Lab na zlecenie Continental Opony Polska na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1065 osób. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 13-17 marca 2020 r. Metoda: CAWI.