Nasze raporty Życie online

RAPORT: #REGIONYNEXERY2021. Poprawiły się umiejętności cyfrowe części mieszkańców i firm

Trzecia edycja Raportu #RegionyNEXERY, powstałego we współpracy z InsightOut Lab i GfK, pokazała, że pandemia Covid-19 zmieniła nasz świat i Regiony NEXERY. Choć wywołała wiele negatywnych konsekwencji, to stała się również impulsem do pozytywnych zmian i rozwoju.

Poprawiły się umiejętności cyfrowe części mieszkańców oraz sprawność załatwiania spraw urzędowych przez internet. Wiele firm stało się bardziej online, przenosząc wybrane obszary działalności do internetu. Mimo pewnych obaw, nauczyciele dostrzegli korzyści z lekcji zdalnych i widzą w nich potencjał również po ustaniu pandemii. Jednak dla części mieszkańców izolacja społeczna i „lockdown” pogorszyły warunki życia i pracy w Regionie oraz spowodowały negatywną zmianę ich sytuacji materialnej.

Wyniki badania czasem zaskakują, jednak od trzech lat niezmiennie udowadniamy, że internet otwiera nowe możliwości na lepsze życie, pracę i prowadzenie biznesu. I choć mieszkańcy Regionów NEXERY pod wieloma względami doceniają swoje miejscowości, to jeszcze wiele jest do zrobienia, aby poprawić jakość życia i uwolnić drzemiący w nich potencjał. Dostęp do infrastruktury szerokopasmowej jest kluczowy, aby sięgać jeszcze dalej i osiągać jeszcze więcej – powiedział Prezes Zarządu firmy NEXERA Jacek Wiśniewski.

Pełną treść raportu można pobrać ze strony NEXERY lub korzystając z poniższego przycisku.