Regiony NEXERY 2020 Fot. Leon Seibert/Unsplash
Nasze raporty Życie online

RAPORT: Życie bardziej online, cz. II. Jak szybki internet odmienia biznes

Przeniesienie części aktywności związanych z prowadzeniem działalności pozwala nie tylko zaoszczędzić cenny czas, ale też rozszerzyć zakres działalności. Przedsiębiorcy mieli okazję się o tym przekonać podczas pandemii.

Raport jest podsumowaniem najważniejszych wniosków płynących z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy NEXERA. Pełną treść można pobrać tutaj: Regiony NEXERY 2020. Jest to jedno z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, gdzie brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub dostęp do niego jest ograniczony.

Wśród wszystkich przebadanych przedsiębiorców 15% nie jest zadowolona z obecnie posiadanego łącza internetowego. W tej grupie trzech na czterech uważa, że słabsze od oczekiwanych parametry sieci negatywnie wpływają na prowadzenie biznesu. Co konkretnie utrudnia pracę tym, których internet jest za wolny?

Przedsiębiorcy najczęściej wskazują na zrywanie się połączenia (38%), utrudnione pobieranie materiałów z sieci (30%) i problem z oglądaniem materiałów szkoleniowych (26%). Nic dziwnego, że 64% badanych twierdzi, że to istotne, żeby nowa siedziba ich firmy znajdowała się w zasięgu światłowodu. Już dziś co czwarty przebadany przedsiębiorca zmieniłby dostawcę internetu, gdyby miał taką możliwość, a co piąty (19%) planuje zmienić łącze na szybsze w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

#RegionyNEXERY2020

Dzięki szybkiemu internetowi niewielkie firmy mogą docierać do znacznie szerszego grona klientów, oferować e-usługi, budować swój wizerunek na szeroką skalę, promować swoją ofertę wśród ściśle sprecyzowanych odbiorców, czyli po prostu poszerzać zakres swojej działalności. Pandemia bardzo wyraźnie zmieniła podejście przedsiębiorców do roli internetu w ich biznesie.

4 na 10 przebadanych przedsiębiorców twierdzi, że podniesienie prędkości internetu zwiększyłoby ich dochody i pozwoliło rozwinąć firmę. Rok temu tego zdania było 2 na 10 badanych. Potrzeba komunikowania się z pracownikami i klientami na odległość, wykonywanie znacznie większej liczby czynności niż dotychczas online i przeciążenie sieci sprawiły, że na znaczeniu zyskały stabilność i prędkość łącza.

Prędkość zależy od wielkości

Dziś 66% firm z Regionów NEXERY korzysta ze stałego łącza. Jego prędkość zależy od tego, ile osób zatrudnionych jest w firmie. Z internetu o prędkości powyżej 600 Mb/s korzysta co dwudziesta firma zatrudniająca do 9 osób. W przypadku największych przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 250 osób, mówimy o co trzeciej firmie. Co ciekawe, to właśnie prędkość jest zdaniem badanych najważniejszym czynnikiem podczas wyboru konkretnego dostawcy. Wskazuje na nią prawie co drugi respondent z naszego badania (47%). Cena jest najważniejsza dla co trzeciego (32%).

Skąd wynika tak duże przywiązanie do prędkości? To ważne, bo przedsiębiorcy wiele czynności wykonują online. 59% firm z Regionów NEXERY ma własną stronę internetową, na której promuje swoją działalność. Prawie wszyscy przedsiębiorcy (jest to 96%) korzystają z płatności online, a e-fakturowanie deklaruje 7 na 10 z nich. Na dodatek co drugi korzysta z mediów społecznościowych, a 4 na 10 z wirtualnego dysku (czyli z chmury). 3 na 10 wykorzystuje internet do odbywania kursów i szkoleń.

#RegionyNEXERY2020

W ostatnim czasie na pierwszy plan wysunęła się jednak możliwość kontaktu zdalnego z pracownikami i klientami, bez której nie może być mowy o efektywnej pracy zdalnej. Skype, Microsoft Teams czy Zoom stały się najbardziej pożądanymi aplikacjami dostępnymi w internecie. W kwietniu na liście dziesięciu najczęściej pobieranych aplikacji na świecie znalazło się aż pięć służących właśnie do komunikowania się z innymi. 37% przebadanych przedsiębiorców uznało je  za najbardziej przydatne narzędzie podczas pracy zdalnej.

Ogromne zainteresowanie narzędziami służącymi do zdalnego kontaktu dobrze pokazują też dane Google Trends. W tygodniu pomiędzy 22 i 28 marca padł rekord – słowo „wideokonferencja” było wyszukiwane 20-krotnie częściej niż w okresie pomiędzy 2 i 8 lutego. Na popularności zyskały też zdalne szkolenia i kursy.

Akademia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w czasie pandemii odnotowała trzykrotny wzrost zainteresowania kursami e-learningowymi. Takie same wzrosty widać w danych Google. Frazy „e-learning” i „szkolenia online” były trzykrotnie częściej wpisywane w pole wyszukiwarki w tygodniu pomiędzy 22 i 28 marca niż dwa tygodnie wcześniej.

Nasze badanie potwierdza duże zainteresowanie szkoleniami odbywającymi się w sieci. 3 na 10 przedsiębiorców deklaruje, że korzysta z kursów i szkoleń organizowanych w internecie. Odsetek ten wśród przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 250 osób jest wyraźnie większy niż średnia i wynosi aż 45%.

Nota metodologiczna

Badanie dotyczące przedsiębiorczości (przeprowadzone wśród przedsiębiorców) zrealizowano wspólnie z firmą GfK techniką wywiadu telefonicznego CATI, uzupełnione wywiadami CAWI. W badaniu wzięły udział firmy działające na obszarze objętym siecią NEXERY. Łącznie zostało zrealizowanych 330 wywiadów.