Lekcje online Fot. Feliphe Schiarolli/Unsplash
Nasze raporty Życie online

RAPORT: Czy polskie szkoły zdały egzamin z nauczania przez internet?

Wśród rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym, 39% badanych przyznało, że ich pociechy mają zorganizowane nauczanie online ze wszystkich przedmiotów szkolnych, a 45% stwierdziło, że tylko niektóre zajęcia szkolne prowadzone są przez internet. Zdalne nauczanie może utrudniać brak rozwiązań technologicznych – 90% rodziców uważa, że niektórzy uczniowie nie mają odpowiednich narzędzi do nauki przez internet – takie wnioski płyną z sondażu przeprowadzonego pod koniec marca 2020 r. przez InsightOut Lab na zlecenie firmy NEXERA.

Technologia, co uczy

Od 25 marca br. zgodnie z rozporządzeniem MEN, polskie szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Wcześniej, w związku z zamknięciem szkół i placówek edukacyjnych, tylko zalecano, aby zorganizować uczniom zajęcia online. Kilka dni po wprowadzeniu takiego obowiązku, na zlecenie firmy NEXERA zapytano rodziców o doświadczenia ich dzieci związane z przejściem na zdalny tryb nauki. Okazuje się, że mniej niż 4 na 10 uczniów ma zorganizowane internetowe nauczanie ze wszystkich przedmiotów, a 45% tylko z części.

Rodzice zostali zapytani również o to, z jakich programów/narzędzi korzystają nauczyciele prowadzący internetowe lekcje. 45% z nich wskazało na platformy webinarowe lub e-learningowe, do których szkoła posiada dostęp. Wg 38% respondentów do nauki online wykorzystywane są media społecznościowe (Facebook, Messenger, Youtube), a 35% wskazało, że prowadzenie zajęć odbywa się za pomocą programów do komunikacji i telekonferencji (np. Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts). Wg co piątego rodzica (21%) zajęcia online odbywają się za pomocą dedykowanych internetowych serwisów edukacyjnych – pokazują wyniki sondażu NEXERY.

Wprowadzenie nauczania online to dla wielu szkół zupełnie nowe wyzwanie, z którym niespodziewanie przyszło się mierzyć dyrektorom, nauczycielom, jak również rodzicom i uczniom. Wielu z nich nie miało możliwości odpowiednio przygotować się do nowej sytuacji, w tym wyposażyć się w rozwiązania cyfrowe. Wg 89% respondentów to internet uznawany jest za podstawowe narzędzie do nauki online. Jednocześnie aż 90% badanych przyznało, że nie wszystkie dzieci posiadają niezbędne narzędzia do zdalnego trybu nauczania, takie jak komputer czy laptop na własne potrzeby, jak również dostęp do szybkiego i stabilnego łącza. Na internetowej mapie Polski nadal widnieją tzw. „białe plamy”, czyli miejsca, które nie są podłączone do szerokopasmowej sieci. Rozwijanie infrastruktury telekomunikacyjnej jest podstawą do tego, aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i wyrównywać szansę w dostępie do edukacji online – komentuje Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w firmie NEXERA, pierwszego w Polsce operatora hurtowego światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali.

Internetowe rewolucje w edukacji

Czterech na dziesięciu badanych (43%) jest zdania, że polscy uczniowie są gotowi na naukę online. Nieco mniej optymistycznie oceniani są pod tym kątem nauczyciele oraz szkoły – analogicznie 35% i 28% badanych uważa, że są oni przygotowani na to, aby prowadzić zdalne nauczanie.

Ponadto, 54% rodziców przyznało, że niezależnie od epidemii koronawirusa ich dziecko codziennie lub prawie codziennie wykorzystuje internet do samodzielnej nauki. Jednocześnie 75% badanych stwierdziło, że dzieci powinny mieć więcej zajęć, które pokażą im w jaki sposób można korzystać z internetu – wynika z sondażu NEXERY.

– Możemy przypuszczać, że nauczanie online będzie odgrywało coraz większą rolę w systemie edukacji – zwłaszcza biorąc pod uwagę, to jak wielu uczniów na co dzień wykorzystuje internet do tego, aby czerpać i poszerzać swoją wiedzę. Warunkiem rozwoju tego modelu nauczania jest powstanie szerokopasmowej sieci internetowej na terenie całego kraju, zwłaszcza w tych regionach, gdzie nie było to dotąd możliwe, czyli mniejszych miejscowościach i wsiach. Dzięki temu możemy otworzyć mieszkańcom i dzieciom z tych obszarów nowe możliwości – nie tylko do nauki, ale również pracy zdalnej, czy rozrywki – komentuje Paweł Biarda z firmy NEXERA, która buduje i zarządza światłowodową siecią dostępową w czterech Regionach Polski: Łódzkim, Świętokrzyskim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz regionie Warmii i Mazur.

Nota metodologiczna

Sondaż NEXERY – badanie zostało zrealizowane przez InsightOut Lab na zlecenie operatora telekomunikacyjnego firmę NEXERA. W celu zebrania wywiadów wykorzystano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu Ariadna. Badanie przeprowadzono między 27 a 30 marca 2020 r. na grupie 2098 osób.

NEXERA to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny rozwijający światłowodową sieć dostępową o dużej skali (NGA) i o wysokiej przepustowości (min.100 Mb/s). Udziałowcami NEXERY są firmy od lat działające na globalnym rynku telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia.

Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), NEXERA buduje sieć światłowodową w 14 obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Program ma na celu likwidację tych miejsc w kraju, które nie mają dostępu do bardzo szybkiego internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obywateli Unii Europejskiej. Dzięki działaniom NEXERY do 2021 roku w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się ponad 670 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek oświatowych. Wszystkie szkoły oraz ponad 311 tys. gospodarstw z tej grupy zostanie objętych zasięgiem sieci NEXERY dzięki dofinansowaniu w ramach POPC w wysokości ponad 597 mln złotych. Pozostałe środki pochodzą od udziałowców NEXERY, a całkowita wartość inwestycji wynosi około 1,5 mld złotych.

NEXERA w 2019 roku zainicjowała autorski raport #RegionyNEXERY2019, będący wynikiem badania przeprowadzonego wspólnie z agencją GfK. Raport jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, w których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub w których dostęp ten jest ograniczony (Raport #RegionyNEXERY do pobrania). Badanie i raport będą realizowane cyklicznie.

Firma zdobyła tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, organizowanym w ramach 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Otrzymała też nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud 2019, którego organizatorem jest redakcja Computerworld Polska