Nasze raporty Życie online

Raport: Dostęp do szybkiego internetu a wartość nieruchomości

Dostęp do szybkiego internetu wpływa na wartość domu i mieszkania. InsightOut Lab zaprezentował wyniki najnowszego raportu


  • W Wielkiej Brytanii, w okresie od 2012 do 2019 r., wartość nieruchomości objętych rządowym programem „Superfast Broadband” wzrosła o 1700-3500 £, czyli 0,6-1,2%, dzięki dostępowi do szybkiego Internetu.
  • Analiza ponad 3 mln transakcji w USA wykazała, że zainstalowany w nieruchomości szybki Internet statystycznie przyczynia się do wzrostu jej ceny sprzedażowej o 2,5%.
  • 34% Polaków uważa, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze mieszkania jest dostęp do szybkiego Internetu.
  • 45% Polaków zadeklarowało, że przy kupnie nieruchomości byłoby skłonnych dopłacić maksymalnie do 3000 zł, jeśli dana nieruchomość miałaby dostęp do szybkiego i stabilnego Internetu.
  • 39% Polaków, którzy zadeklarowali brak szybkiego Internetu w swoim domu, dopłaciłoby za niego maksymalnie 50 zł miesięcznie.
  • 39% mieszkańców tzw. Regionów Nexery (część czterech województw Polski) uważa, że dostępność szybkiego Internetu pozytywnie wpływa na wartość nieruchomości.

Dostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę nieruchomości, a lokalizacje mające dostęp do takiej infrastruktury zyskują na wartości. Mieszkania lub domy oferujące wydajne łącze internetowe cieszą się większym zainteresowaniem konsumentów, a kupujący lub wynajmujący są w stanie zapłacić za nie więcej. Z kolei brak dostępu do szybkiej i stabilnej sieci może skutkować rezygnacją z zakupu lub wynajmu danej nieruchomości. InsightOut Lab przedstawił wyniki raportu „Dostęp do szybkiego internetu a wartość nieruchomości”. 

Przeprowadzona przez InsightOut Lab analiza rynkowych danych wskazuje, że dynamicznie postępujący proces digitalizacji wpływa na preferencje osób zainteresowanych kupnem nowego mieszkania, a dostęp do szybkiego internetu jest jednym z ważniejszych kryteriów wyboru nieruchomości. Potwierdza to również badanie przeprowadzone wśród polskich respondentów. Co więcej, duża przepustowość łącza przekłada się na wyższą cenę danej nieruchomości. W opracowaniu przeanalizowano rynkowe dane z kilku krajów europejskich oraz USA, a także informacje pozyskane w przeprowadzonym w Polsce badaniu społecznym. Oprócz sytuacji na rynku nieruchomościowym, związanej z dostępnością szybkiego internetu, analiza ukazuje również ogólne trendy, wpływające na rozwój szybkiego internetu w Polsce i innych krajach.

Mariusz Pleban, CEO InsightOut Lab

Aż 39% mieszkańców terenów centralnej i północno-wschodniej Polski, na których przeprowadziliśmy badanie, uważa, że dostępność szybkiego internetu pozytywnie wpływa na wartość nieruchomości. Do tego w sumie blisko połowa Polaków zadeklarowała, że przy kupnie nieruchomości byłaby skłonna dopłacić maksymalnie do 3000 zł, jeśli dana nieruchomość miałaby dostęp do szerokopasmowego łącza. Ponadto 4 na 10 ankietowanych, którzy zadeklarowali brak szybkiego internetu w swoim domu, byłoby w stanie dopłacić za takie udogodnienie do 50 zł miesięcznie – komentuje wyniki opracowania Mariusz Pleban, założyciel i CEO InsightOut Lab.