Analizy Elektromobilność

Analiza: Coraz więcej Polaków rozważa zakup auta elektrycznego i to oni lepiej orientują się w temacie ekologicznego potencjału elektromobilności

W stosunku do ubiegłego roku więcej osób rozważa zakup samochodu z napędem elektrycznym. Ci, którzy mają takie plany częściej niż pozostali ankietowani udzielają prawidłowych odpowiedzi na pytania o ekologiczny potencjał elektromobilności. Różnice sięgają nawet 19 pkt. proc.

InsightOut Lab wraz z Volkswagenem regularnie badają nastawienie Polaków do elektromobilności. Najnowszy raport został poświęcony zagadnieniom ekologicznym. Wynika z niego, że połowa respondentów ma świadomość globalnych zagrożeń klimatycznych. Tyle samo zna różnice w emisji CO2 między autami w pełni elektrycznymi (BEV) a samochodami z innymi rodzajami napędów. Bardziej szczegółowa analiza zgromadzonych danych pokazuje pewne trendy. Jednym z nich jest wzrost liczby osób rozważających zakup „elektryka”. Kolejny, to lepsza orientacja w temacie ekologicznego potencjału elektromobilności wśród osób rozważających zakup auta elektrycznego.

Coraz więcej osób rozważa zakup auta elektrycznego

Z najnowszego raportu InsightOut Lab i Volkswagena wynika, że obecnie więcej osób rozważa zakup samochodu elektrycznego niż jeszcze rok temu. W badaniu przeprowadzonym w maju 2020 r. takie plany zadeklarowało 20 proc. ankietowanych. Natomiast w maju 2021 r. zakup BEV rozważało 24 proc. respondentów. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi potwierdzają dane PSPA. Wynika z nich, że liczba „elektryków” w Polsce wzrosła z 6551 w maju 2020 r. do 12432 w maju 2021 r.  

Osoby rozważające zakup BEV częściej znają prawidłowe odpowiedzi

Porównanie odpowiedzi, których udzielali wszyscy ankietowani z odpowiedziami osób rozważających zakup auta elektrycznego wypada na korzyść tych drugich. W 7 pytaniach na 10 częściej wskazywali oni poprawne odpowiedzi. Różnice wynosiły od kilku do nawet 19 pkt. proc. w zależności od pytania.

Największa dysproporcja między osobami rozważającymi zakup BEV, a ogółem badanych dotyczy pytania o ekologiczność „elektryka” w Polsce. W naszym kraju wciąż większość energii elektrycznej wytwarzana jest z węgla i stąd biorą się zarzuty krytyków elektromobilności. Jednak z badania organizacji Transport&Environment wynika, że nawet obecnie w Polsce auto elektryczne jest o 22 proc. mniej emisyjne niż samochód z silnikiem diesla i o 28 proc. mniej niż spalinowe. Dwie na trzy osoby, które biorą pod uwagę kupno BEV wiedzą, że korzystanie z tego typu auta jest bardziej ekologiczne niż ze spalinowego również w naszym kraju. Wśród ogółu ankietowanych mniej niż połowa udziela prawidłowej odpowiedzi na to pytanie.

Kolejna znacząca różnica między ankietowanymi, rozważającymi zakup samochodu elektrycznego, a pozostałymi respondentami dotyczy pytania o rodzaj auta, które może najbardziej przyczynić się do ograniczenia emisji CO2. Badani ogółem o 13 pkt. proc. rzadziej niż potencjalni nabywcy BEV wiedzą, że to samochody elektryczne mogą najbardziej wpłynąć na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Natomiast jeśli chodzi o znajomość terminu „ślad węglowy”, osoby rozważające zakup auta elektrycznego słyszały o nim o 10 pkt. proc. częściej niż ankietowani ogółem. W przypadku pozostałych pytań różnice w prawidłowych odpowiedziach były mniejsze i wynosiły po kilka punktów procentowych.