Fotowoltaika a samochody elektryczne
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Fotowoltaika i samochody elektryczne mają wspólny mianownik. To on wpływa na podejście i do paneli słonecznych, i do aut na prąd

Korelacja nie oznacza przyczynowości. Jest jednak jeden czynnik wpływający i na chęć posiadania paneli fotowoltaicznych, i na rozważanie zakupu samochodu elektrycznego. Tym czynnikiem jest ekologia.

W opublikowanym na InsigtOutLab.com raporcie czytamy, że co drugi dorosły Polak (52%) chciałby mieć samochód elektryczny, a co piąty (22%) deklaruje nawet, że bierze pod uwagę zakup auta na prąd. Warto zaznaczyć, że pytanie nie określało odstępu czasowego, w jakim ten zakup miałby nastąpić. Jego intencją było sprawdzenie, jaki odsetek Polaków jest bardziej niż przeciętnie zainteresowany kwestią elektromobilności. Nie jest tajemnicą, że deklaracje dotyczące rozważania zakupu nie są równoznaczne z poważnymi planami zakupu. Jest to jednak reprezentacja pozytywnego patrzenia w kierunku samochodów elektrycznych. Był to jeden z ważniejszych wniosków płynących z tego badania.

Drugim była zaobserwowana zależność pomiędzy posiadaniem paneli słonecznych a rozważaniem zakupu auta na prąd. Jak się okazuje, odsetek rozważających taki zakup wśród osób posiadających instalację fotowoltaiczną jest dwukrotnie większy niż w przypadku ogółu dorosłych Polaków i wynosi aż 48%. Czy zatem liczba samochodów elektrycznych zależy od liczby paneli słonecznych? I tak, i nie. Bo choć widać korelację pomiędzy wielkością grupy posiadającej panele słoneczne a rozważaniem zakupu auta na prąd (im większa grupa, tym większy odsetek rozważających), to nie można tu mówić o bezpośredniej zależności czy przyczynowości.

Wspólny mianownik

Z badań przeprowadzonych na grupie młodych osób wynika, że istnieje korelacja pomiędzy wzrostem badanych a poziomem ich IQ – krzywa IQ rośnie liniowo do krzywej wzrostu. Czy zatem można stwierdzić, że osoby wysokie są mądrzejsze od niskich? Nie. Czynnikiem, którego nie uwzględniono, jest wiek. To on uzależnia obie wspomniane wartości – wpływa i na poziom IQ, i na wzrost. To, że dwie wartości ze sobą korelują, nie oznacza, że są od siebie zależne.

Podobnie jest z samochodami elektrycznymi i panelami fotowoltaicznymi. W ich przypadku również mamy do czynienia z trzecim czynnikiem (choć jest ich znacznie więcej), który warunkuje podejście do nich. Mowa o świadomości ekologicznej i opinii dotyczących kwestii związanych z ochroną klimatu. Potwierdził to zresztą wspomniany raport InsightOut Lab i Volkswagena. 42% ankietowanych posiadających panele słoneczne wśród przyczyn ich zakupu wskazało na troskę o środowisko naturalne. 71% ankietowanych przez PSPA ochronę środowiska wymienia jako jedną z dwóch najważniejszych przewag samochodów elektrycznych nad spalinowymi. Ekologia jest niezbędnym elementem układanki łączącym panele fotowoltaiczne i samochody elektryczne.