Volkswagen ID.3
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Kim jest osoba, która chciałaby mieć przywileje posiadane przez właścicieli samochodów elektrycznych?

Wiek, zarobki i to, jak często ankietowani wsiadają za kierownicę wpływają na ich podejście do przywilejów posiadanych przez właścicieli samochodów elektrycznych.

66% Polaków chciałoby móc legalnie jeździć buspasami i parkować za darmo w płatnych strefach (32% – „zdecydowanie tak”; 34% – „raczej tak”) – wynika z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen. 17% nie skorzystałoby z takich przywilejów, nawet jeśli miałoby taką możliwość (4% – „zdecydowanie nie”; 13% – „raczej nie”), a 18% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Jak zatem widać, wyraźna większość Polaków chciałaby mieć przywileje, które posiadają właściciele samochodów elektrycznych. Odpowiedzi udzielane przez poszczególne grupy badanych potrafią się jednak wyraźnie różnić od siebie. Które grupy najczęściej, a które najrzadziej wyrażają chęć posiadania wspomnianych przywilejów?

Jak wiek i zarobki wpływają na chęć posiadania przywilejów

63% kobiet i 69% mężczyzn zaznaczyło odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”. Różnica nie jest zatem diametralna. Większe obserwujemy, jeśli podzielimy badanych ze względu na wiek. Najczęściej przywileje chcieliby mieć ankietowani w wieku 25-34 lata (74% odpowiedzi pozytywnych) oraz najmłodsza grupa respondentów w wieku 18-24 lata (68%). Odsetek odpowiedzi pozytywnych w pozostałych grupach wiekowych wyniósł 62-63%.

Co nie jest zaskoczeniem, chęć posiadania przywilejów częściej wyrażają osoby zamieszkujące największe miasta (74%) niż wsie (66%) czy małe miasta (58%) oraz osoby, które regularnie jeżdżą samochodem (69%) niż te, które za kierownicę wsiadają rzadziej niż raz w miesiącu (53%).

Istotnym aspektem jest również poziom dochodów w gospodarstwie domowym. Co druga osoba (50%) deklarująca brak dochodów chciałaby posiadać omawiane przywileje. Tę samą chęć wyraża siedmiu na dziesięciu (70%) najbardziej zamożnych ankietowanych.