Analizy Elektromobilność

Analiza: Na decyzję o podróży autem elektrycznym wpływa nie tylko zasięg samochodu

Osoby posiadające auto elektryczne krócej niż rok rzadziej niż właściciele z ponad 3-letnim stażem wyjeżdżają nim na urlop. Dzieje się tak mimo tego, że nowi użytkownicy częściej dysponują autami o większych zasięgach.

Marka Volkswagen i InsighOut Lab regularnie analizują wiedzę i nastawienie Polaków do elektromobilności. Jednak najnowsze badanie dotyczyło nie opinii czy stanu wiedzy ogółu Polaków na temat aut elektrycznych, ale doświadczeń właścicieli „elektryków”. W badaniu EV Klub Polska zrealizowanym we współpracy z marką Volkswagen i InsightOut Lab na pytania odpowiadali użytkownicy BEV, zrzeszeni w EV Klub Polska.

Wyniki badania pokazują, że popularne stereotypy na temat zbyt małego zasięgu i problemów z ładowaniem „elektryków” nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Właściciele samochodów elektrycznych chętnie wyruszają swoimi autami w wakacyjne podróże. Również w te bardzo dalekie, liczące 1000 a nawet 2000 km, które przekraczają zasięg każdego BEV.

Większe zasięgi, ale rzadsze wyjazdy

Wśród ankietowanych właścicieli aut elektrycznych 55% użytkuje BEV krócej niż rok. Na drugim biegunie znajduje się 20% respondentów, posiadających „elektryka” dłużej niż 3 lata. Pomiędzy tymi dwiema skrajnościami plasuje się pozostałe 25% respondentów. Można się spodziewać, i potwierdza to analiza danych, że dwie skrajne grupy nieco inaczej korzystają z auta elektrycznego w podróży.

Pierwsza różnica dotyczy samej chęci do wyjazdów na urlop samochodem elektrycznym. Wśród osób, które posiadają BEV krócej niż rok, na urlop wyjechało nim 68%. To niewiele w porównaniu do 91% właścicieli „elektryków” ze stażem ponad 3 lat. Wśród wszystkich ankietowanych osób, użytkujących auto elektryczne, w ostatnie wakacje wyjechało nim na urlop 79%.

Chęć wyjazdu na urlop pozostaje związana z zasięgiem auta, jednak nie w sposób oczywisty. Okazuje się, że osoby, posiadające BEV krócej niż rok, częściej dysponują większymi zasięgami niż grupa właścicieli, użytkujących auto ponad 3 lata. Wśród właścicieli BEV ze stażem krótszym niż rok 31% dysponuje zasięgiem 400-500 km, a 26% zasięgiem powyżej 500 km. W drugiej grupie jest to odpowiednio 22 i 16%.

Właściciele z krótszym stażem w elektromobilności częściej mają auta z większymi zasięgami, ale mimo tego rzadziej wyruszają w wakacyjne podróże BEV-ami. Można się domyślać, że na decyzję o wyjeździe na urlop autem elektrycznym wpływa nie tylko zasięg samochodu, ale przede wszystkim doświadczenie właściciela w użytkowaniu „elektryka”.

Trasy krótsze, ale nieco bardziej uciążliwe?

Jeżeli ankietowani, posiadający auto elektryczne krócej niż rok, decydują się na wyjazd wakacyjny, rzadziej niż ich bardziej doświadczeni koledzy i koleżanki wybierają najdłuższe trasy. Ponad połowa z nich w ostatnie wakacje pokonała dystans 300-600 km w jedną stronę. Natomiast w podróż liczącą powyżej 1000 km wybrał się około co piąty z nich. Wśród właścicieli, posiadających auto elektryczne ponad 3 lata, pierwszy wskaźnik jest wyraźnie niższy (24%), a drugi zdecydowanie wyższy (41%).

Osoby krócej użytkujące „elektryka” nieco inaczej odpowiadają również na pytanie o uciążliwość, związaną z ładowaniem pojazdu. Mianowicie, rzadziej niż ich bardziej doświadczeni koledzy i koleżanki deklarują, że planowanie wakacyjnej podróży z uwzględnieniem przerwy na ładowanie EV zdecydowanie nie jest uciążliwe. Taką opinię wyraża 33% z nich. To niewiele w porównaniu do 48% osób, użytkujących BEV ponad 3 lata. Jednak w sumie (odpowiedzi „zdecydowanie” i „raczej” nie) w obu grupach odsetek osób, które deklarują, że planowanie wakacyjnej podróży z uwzględnieniem przerwy na ładowanie nie jest uciążliwe, wynosi nieco ponad 80%. W przypadku osób z krótszym stażem w elektromobilności to 87 a z dłuższym – 83%.