Analizy Elektromobilność

Analiza: Polacy popierają dotacje do aut elektrycznych

Ponad połowa ankietowanych jest zdania, że państwo powinno zachęcać do korzystania z aut elektrycznych poprzez dofinansowanie. Na pozytywny stosunek do systemu dotacji wpływają dwa główne czynniki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił w tym roku program „Mój Elektryk”. Jego cel stanowi „wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych”. Według ekspertów szczególnie istotnym aspektem programu jest dofinansowanie różnych form korzystania z pojazdów elektrycznych dla przedsiębiorców.

Dlatego marka Volkswagen i InsightOut Lab najnowsze badanie poświęcili opiniom Polaków na temat dofinansowania do leasingu i wynajmu długoterminowego aut elektrycznych. Z analizy zgromadzonego materiału wynika, że Polacy popierają system dopłat jako narzędzie upowszechniania elektromobilności.

„Tak” upowszechnianiu elektromobilności

Instytucje publiczne w Polsce w coraz większym zakresie angażują się w upowszechnianie elektromobilności. Dotacje NFOŚiGW do leasingu i wynajmu długoterminowego aut elektrycznych były kolejnym działaniem tego rodzaju. Wcześniej uruchomiono program dofinansowujący zakup BEV-ów oraz prywatnych ładowarek do aut elektrycznych. Warto zatem postawić pytanie, co o tego rodzaju mechanizmach sądzą Polacy?

Z badania marki Volkswagen i InsightOut Labu wynika, że system dotacji cieszy się poparciem ponad połowy ankietowanych. W sumie 58% badanych uważa, że państwo powinno zachęcać do korzystania z aut elektrycznych w ten sposób. Tylko 18% jest przeciwnego zdania. Natomiast aż niemal ¼ badanych nie ma w tej sprawie opinii.

Kto słyszał, ten popiera

Cechy demograficzne, takie jak płeć, wiek czy miejsce zamieszkania, nie decydują, czy ankietowani mają pozytywny stosunek do systemu dotacji. Ważniejsze okazuje się to, czy wcześniej słyszeli o programie „Mój Elektryk”, a zwłaszcza, czy rozważają zakup auta elektrycznego.

W przypadku osób, które słyszały i tych, które nie słyszały o możliwości uzyskania państwowej dotacji do leasingu lub wynajmu BEV, największa różnica dotyczy „zdecydowanie” pozytywnych opinii. Wśród osób, które słyszały o programie 35% „zdecydowanie” popiera system dotacji. W drugiej grupie ten odsetek wynosi tylko 21%. Natomiast osoby, które nie słyszały o dotacjach są o wiele bardziej niezdecydowane w swoich opiniach. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało aż 27% z nich, przy 14% wśród osób, które słyszały o programie.

Drugim czynnikiem, który pozytywnie wpływa na ocenę systemu dotacji jest chęć zakupu auta elektrycznego. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, że osoby, które deklarują rozważanie zakupu BEV uważają system dopłat za dobre rozwiązanie. Aż 88% z nich jest tego zdania, podczas gdy wśród osób, które nie mają takich planów – tylko 52%. Poza tym w pierwszej grupie jest zaledwie 3% osób niezdecydowanych przy aż 24% wśród osób, które nie myślą o zakupie auta elektrycznego.