Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Abonament za jazdę buspasami i darmowe parkowanie w płatnych strefach. Kto da więcej?

Młodzi Polacy są najbardziej zainteresowani przywilejami posiadanymi przez właścicieli samochodów elektrycznych – wynika z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen.

„Czy wykupiłbyś abonament, który zezwala na jeżdżenie autem buspasami i bezpłatne parkowanie w płatnych strefach, gdyby była taka możliwość?” – na to pytanie aż 37% ankietowanych Polaków w wieku 18-24 lata odpowiada, że tak, z czego aż 15% to odpowiedzi „zdecydowanie tak”. W żadnej innej grupie badanych gotowość do płacenia abonamentu za wspomniane przywileje nie jest wyrażana tak stanowczo.

Na drugim biegunie znajduje się grupa najstarszych badanych (55 lat i więcej). Niespełna co czwarty jej przedstawiciel (24%) byłby gotów płacić abonament za legalne jeżdżenie buspasami i darmowe parkowanie w płatnych strefach.

Młodzi są gotowi słono płacić za przywileje

Najmłodsza grupa ankietowanych daje wyraz zainteresowania przywilejami również w kolejnym pytaniu, w którym badani, którzy wyrazili chęć płacenia abonamentu, określali, ile byliby w stanie za niego płacić. Respondenci w wieku 18-24 lata wymieniali najwyższe kwoty. 4% z nich byłoby gotowych płacić za wspomniane przywileje ponad 500 zł miesięcznie; 8% – do 500 zł miesięcznie; 12% – do 400 zł miesięcznie.

Oznacza to, że aż co czwarty młody Polak (24%) z grupy 37%, która byłaby gotowa płacić za legalną jazdę buspasami i darmowe parkowanie w płatnych strefach, mógłby przeznaczać na to miesięcznie 400 zł lub więcej. Wśród osób w wieku 55 lat i więcej odsetek ten wynosi symboliczne 2%. Opisywane różnice ilustruje poniższa infografika.