Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Co Polacy wiedzą na temat ładowania samochodów elektrycznych?

Tylko co trzeci ankietowany Polak (30%) wie, że samochód elektryczny można ładować z domowego gniazdka. Rozbieżności w odpowiedziach pomiędzy poszczególnymi grupami badanych są jednak bardzo wyraźne.

Samochody elektryczne są w Polsce postrzegane stereotypowo, co wykazało wiele naszych wcześniejszych badań, o czym pisaliśmy choćby w raporcie pt. „Co drugi Polak chciałby mieć samochód elektryczny”. Stereotypy i niewiedza są jedną z barier na drodze do popularyzacji aut na prąd. Więcej pisaliśmy o tym, analizując wyniki naszego najnowszego badania („Właściciele paneli słonecznych znacznie częściej niż reszta Polaków rozważają zakup samochodu elektrycznego”).

Ładowanie samochodu elektrycznego z domowego gniazdka

Tylko 30% ankietowanych Polaków wie, że samochód elektryczny można ładować z domowego gniazdka. 36% jest przeciwnego zdania, a 34% – nie potrafi powiedzieć, czy auto na prąd można podłączyć do gniazdka 230V. Bardzo ciekawie prezentują się rozbieżności w odpowiedziach w poszczególnych grupach badanych.

Nie jest zaskoczeniem, że wiedza na ten temat wśród mężczyzn jest większa niż wśród kobiet. 45% mężczyzn i tylko 16% kobiet wie, że samochód elektryczny może być ładowany z domowego gniazdka. Niespodzianką jest natomiast poziom wiedzy w poszczególnych grupach wiekowych.

Aż co drugi (dokładnie 50%) ankietowany w wieku 18-24 lata jest zdania, że samochody elektryczne nie mogą być ładowane z domowych gniazdek. 28% twierdzi, że tak, a 22% nie wie – to najmniejszy odsetek spośród wszystkich grup wiekowych. Młodzi najrzadziej przyznają się do niewiedzy, jednocześnie najczęściej zaznaczając błędną odpowiedź.

Choć w najstarszej grupie badanych (55 lat i więcej) odsetek osób, które zaznaczyły „tak” jest bardzo zbliżony (26%), to aż 41% przyznaje, że nie posiada wiedzy w tym zakresie, co automatycznie obniżyło odsetek zaznaczających odpowiedź „nie” do 33%. Wniosek? Choć młode osoby posiadają zbliżoną do osób starszych wiedzę na temat ładowania samochodów elektrycznych z domowego gniazdka, to znacznie łatwiej przychodzi im wydawanie opinii, mimo – najprawdopodobniej – świadomości swoich braków.

Co ciekawe, nie ma istotnych różnic w odpowiedziach, jeśli ankietowanych podzielimy ze względu na miejsce zamieszkania czy wykształcenie. Przepaść dzieli odpowiedzi ankietowanych, którzy rozważają i nie rozważają zakupu samochodu elektrycznego. Odsetek ankietowanych, którzy wiedzą, że auta na prąd można ładować z domowego gniazdka wynosi 32%. W przypadku osób zdecydowanie rozważających taki zakup równy jest aż 55%.