Wallbox Volkswagena
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Co mówią przeciwnicy dopłat do aut na prąd? Młodzi nie chcą, by ktoś decydował, jakie samochody mają kupować

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez InsightOut Lab we współpracy z Volkswagenem zapytano przeciwników programu dopłat, dlaczego sceptycznie podchodzą do wspierania zakupu samochodów elektrycznych. Na odpowiedzi bardzo wyraźny wpływ ma wiek badanych.

Z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen wynika, że 17% ankietowanych Polaków nie jest zwolennikami wspierania sprzedaży samochodów elektrycznych. 7% zdecydowanie ich nie popiera, a 10% mówi „raczej nie”. By poznać uzasadnienie tych opinii, zapytaliśmy tę grupę „Dlaczego według Ciebie zakup samochodu elektrycznego nie powinien być wspierany z budżetu państwa?”. Co warte podkreślenia, badani nie musieli ograniczać się do wyboru tylko jednej odpowiedzi.

Młodzi cenią niezależność

Ankietowani najczęściej byli zdania, że są inne ważne potrzeby, które wymagają dofinansowania. Tę odpowiedź zaznaczyło 59% badanych. Drugą najczęściej wskazywaną była „Nie rozumiem, dlaczego to zakup akurat samochodów elektrycznych ma być wspierany z  budżetu państwa”. Zaznaczyło ją 39% badanych. 28% badanych uważa, że państwo nie powinno ingerować w to, jakie samochody kupujemy. W przypadku tej ostatniej odpowiedzi najwyraźniej rysują się różnice pomiędzy poszczególnymi grupami przeciwników dopłat do samochodów elektrycznych.

Częściej wskazują na nią mężczyźni niż kobiety (32% do 24%), respondenci mieszkający w największych miastach niż na wsiach (30% do 25%) oraz ludzie młodzi niż starsi. Różnica jest szczególnie wyraźna w tym ostatnim przypadku. Aż 48% respondentów w wieku 18-24 lata zaznaczyło tę odpowiedź, podczas gdy wśród osób w wieku 55 lat i więcej odsetek ten wyniósł 23%. Wiek najsilniej determinuje różnice poglądów na temat dopłat do samochodów elektrycznych również w grupie, która się za nimi opowiada.

Zwolennicy mają różne pomysły na wsparcie

Znacznie większy odsetek młodych (w porównaniu ze starszymi) wskazuje na mniej bezpośrednie od klasycznych dopłat formy wsparcia zakupu aut na prąd. Na pytanie „Na których z poniższych pomysłów według Ciebie warto oprzeć rządowy program zachęt do zakupu samochodów elektrycznych, żeby skutecznie przekonywał Polaków do zakupu aut na prąd?” 38% najmłodszych zwolenników programu wsparcia wskazało na „Dołączanie do samochodów kart dających możliwość szybkiego ładowania samochodu elektrycznego po preferencyjnych cenach”, 37% na „Bezpłatne przejazdy autostradami zarządzanymi przez GDDKiA”, a 31% na „Finansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych dla właścicieli samochodów elektrycznych”. W grupie wiekowej 55 lat i więcej odsetki te wyniosły odpowiednio 28%, 17% i 17%.

Dla firm motoryzacyjnych to spore wyzwanie. Tak różne postrzeganie samochodów elektrycznych przez poszczególne grupy wiekowe oznacza przymus dostosowania przekazu i oferty do bardzo odmiennych potrzeb.

WIĘCEJ NA TEMAT NASZEGO BADANIA PRZECZYTASZ TUTAJ: Dopłaty do samochodów elektrycznych