Dopłaty do samochodów elektrycznych
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Dopłaty do samochodów elektrycznych. Starsi chcą dofinansowania tu i teraz. Młodsi są skłonni poczekać

Z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen wynika, że wiek ma największy wpływ na to, jakiego rodzaju wsparcia zakupu samochodów elektrycznych oczekują Polacy.

Większość przebadanych przez InsightOut Lab i markę Volkswagen Polaków jest zdania, że ulgi podatkowe, czyli faktyczne obniżenie ceny pojazdu już przy jego zakupie jest najlepszą formą skutecznego przekonywania Polaków do zakupu samochodów elektrycznych. Tego zdania jest 59% ankietowanych. Opinie Polaków bardzo dokładnie opisaliśmy w tym raporcie: Dopłaty do samochodów elektrycznych. Większość Polaków jest za.

Ten model wsparcia nazwaliśmy modelem norweskim – w Norwegii to właśnie ulgi podatkowe wyraźnie wpływają na udział aut na prąd w ogólnej liczbie samochodów jeżdżących po tym kraju. W Polsce rządowy program zakłada zwrot części poniesionych kosztów dopiero po zakupie auta.

Taki model zdaniem 36% ankietowanych może skutecznie popularyzować samochody elektryczne. Niewiele mniej osób jest zdania, że skutecznymi narzędziami zwiększającymi zainteresowanie autami na prąd byłoby dołączanie do samochodów ładowarek naściennych lub kart dających możliwość szybkiego ładowania samochodu elektrycznego po preferencyjnych cenach (odpowiednio 30% i 29%).

Wysoki odsetek opinii świadczących o tym, że dobrym pomysłem są modele wsparcia niebezpośrednio związane z obniżeniem ceny samego zakupu aut na prąd, był dla nas zaskoczeniem. Właśnie dlatego sprawdziliśmy, kto częściej wskazywał na dotacje bezpośrednie, a kto na mniej oczywiste formy wsparcia.

Starsi chcą dopłat tu i teraz

Wiek, wykształcenie i poziom dochodów ma bardzo wyraźny wpływ na to, czy ankietowani Polacy wybierali bezpośrednie czy pośrednie formy wsparcia zakupu samochodów elektrycznych, co zostało zobrazowane poniżej.

Z powyższych wykresów wynika, że za bezpośrednimi formami wsparcia są przede wszystkim ludzie starsi, wyżej wykształceni i lepiej zarabiający. Można zatem wysnuć wniosek, że kluczowym czynnikiem jest wiek – pamiętajmy, że poziom zarobków oraz wykształcenie w najmłodszej grupie wiekowej są z oczywistych względów niższe niż w najstarszej grupie. Starsi nie chcą czekać na zwrot części poniesionych kosztów – chcą ich tu i teraz. Młodsi częściej są skłonni czekać na zwrot części zainwestowanych funduszy.