Volkswagen Wallbox
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Kto uważa, że samochody elektryczne są fajne?

Prawie połowa Polaków uważa, że właściciele samochodów elektrycznych mają bardzo fajne auta. Najczęściej tego zdania są kobiety z małych miast.

„Ci, którzy kupili samochód elektryczny, mają bardzo fajne auto” – z tym stwierdzeniem zgadza się 45% ankietowanych Polaków – wynika z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen. 35% osób „raczej zgadza się”, a 10% – „zdecydowanie zgadza się” z tym zdaniem. Odsetki pozytywnych odpowiedzi różnią się w poszczególnych grupach badanych.

Jeśli chcielibyśmy stworzyć profil osoby, która z największym prawdopodobieństwem uważa, że właściciele samochodów elektrycznych mają bardzo fajne auto, byłaby to kobieta w wieku 55 lat lub więcej, mieszkająca w małym mieście (do 20 tys. mieszkańców), z wykształceniem wyższym, znająca przynajmniej jedną osobę, która ma samochód elektryczny. Oczywiście jest to duże uproszczenie, ale to właśnie w wymienionych grupach badanych odsetek odpowiedzi pozytywnych jest największy.

Na drugim biegunie znajduje się mężczyzna w wieku 25-34 lata mieszkający na wsi, mający podstawowe lub zawodowe wykształcenie, który nie zna ani jednego właściciela samochodu elektrycznego.

Poniżej prezentujemy odsetek odpowiedzi pozytywnych (suma odpowiedzi „raczej zgadzam się” i „zdecydowanie zgadzam się”) z podziałem na wybrane grupy badanych.