Młodzi częściej zerkają w stronę samochodów elektrycznych
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: Młodzi częściej zerkają w stronę samochodów elektrycznych

Młodzi częściej niż starsi wyrażają zainteresowanie zakupem samochodów elektrycznych – wynika z najnowszego badania InsightOut Lab zrealizowanego we współpracy z marką Volkswagen.

Ze wcześniejszych raportów InsightOut Lab wynika, że co drugi dorosły Polak (52%) chciałby mieć samochód elektryczny, a co piąty (22%) rozważa jego zakup. Istnieje wiele przyczyn, dla których jedni ankietowani skłaniają się ku autom na prąd, a inni – nie. Stereotypy, niewiedza, podejście do kwestii związanych z ochroną środowiska i opinie na temat odnawialnych źródeł energii to tylko część z nich. Bardzo jaskrawym przykładem są tu m.in. dane z ostatniego badania nt. fotowoltaiki.

Wśród ankietowanych, którzy w pytaniu o rozważanie zakupu samochodu elektrycznego zaznaczyli odpowiedź „zdecydowanie nie” (stanowczo zaprzeczyli, że planują zakup auta na prąd) aż co piąta osoba (19%) zmieniłaby zdanie na ten temat, gdyby posiadała panele słoneczne i wiedziała, że samochody elektryczne można ładować z domowego gniazdka. Odsetek skłonnych do zmiany zdania jest jeszcze większy wśród ankietowanych, którzy obecnie „raczej nie” rozważają zakupu auta na prąd. 37% osób z tej grupy wzięłoby pod uwagę taki zakup, gdyby posiadało panele fotowoltaiczne i wiedziało, że samochody elektryczne można podłączać do domowych gniazdek.

Samochody elektryczne okiem młodych Polaków

Poziom wiedzy na temat ładowania samochodów elektrycznych w domu jest bardzo zbliżony we wszystkich grupach wiekowych. Co prawda odsetek tych, którzy uważają, że ładowanie auta na prąd z domowego gniazdka jest niemożliwe jest zdecydowanie największy w grupie najmłodszych badanych w wieku 18-24 lata (wynosi aż 50%), to odsetek wiedzących, że jest inaczej jest bardzo zbliżony w każdej grupie wiekowej. Odchyły od średniej (30%) wynoszą +/- 5 p.p.

Wytłumaczenie jest proste. Młodzi nie lubią przyznawać się do niewiedzy. Zamiast tego wolą zaznaczyć odpowiedź, którą podpowiada im intuicja. Właśnie dlatego tylko 22% ankietowanych w wieku 18-24 lata odpowiedziało „nie wiem”. Wśród badanych w wieku 55 i więcej lat odsetek ten wyniósł 44%.

Młodzi częściej zainteresowani samochodami elektrycznymi

Co ciekawe, młodzi nie tylko częściej deklarują rozważanie zakupu auta na prąd, ale również są bardziej skłonni do zmiany zdania pod niektórymi warunkami. 30% ankietowanych Polaków w wieku 18-24 lata rozważa zakup samochodu elektrycznego. Jest to najwyższy wynik spośród wszystkich grup wiekowych. Wśród badanych w wieku 55 i więcej lat odsetek ten jest równy 17% i jest… najmniejszym wynikiem w grupach wiekowych.

Badani zostali też poproszeni o hipotetyczne założenie, że posiadają panele fotowoltaiczne, a samochody elektryczne mogą być ładowane z domowego gniazdka (co jest zgodne z prawdą, ale wiedza na ten temat nie jest powszechna). Jak wpłynęłoby to na odsetek ankietowanych, którzy rozważaliby zakup auta na prąd? Bardzo znacząco.

Odsetek odpowiedzi pozytywnych wzrósłby ze wspomnianych na wstępie 22% do 45% – dwukrotnie więcej osób rozważałoby zakup samochodu elektrycznego, gdyby posiadało panele fotowoltaiczne i wiedzę na temat ładowania aut na prąd. Odsetek ten jest jeszcze większy wśród badanych z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lata) i wynosi aż 57%. Wśród ankietowanych w wieku 55 i więcej lat wynosi 36%. Młodzi częściej niż dojrzali ankietowani zerkają w stronę samochodów elektrycznych.