Przewagi SUV-ów
Analizy Elektromobilność

ANALIZY: SUV jest lepszy, bo… Dla kogo liczy się prestiż, a dla kogo bezpieczeństwo?

Najczęściej wskazywaną przez kobiety przewagą SUV-ów nad innymi samochodami jest komfort jazdy. Dla mężczyzn ważniejsza jest optymalna pozycja za kierownicą. A dla których grup istotne okazują się prestiż lub zwiększone możliwości terenowe?

W pytaniu „Jakie są Twoim zdaniem największe przewagi samochodów typu SUV nad innymi typami samochodów?” najczęściej wskazywaną przez ankietowanych odpowiedzią jest większy komfort – wynika z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen. Zaznaczyło ją 35% osób. Co ważne, respondenci nie musieli ograniczać się do zaznaczenia jednej odpowiedzi – badanie miało wyłonić wszystkie przewagi dostrzegane przez Polaków, o ile ankietowani w ogóle je widzieli (9% nie dostrzega przewag, a 19% zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”). Warto jednak zaznaczyć, że różnice w odpowiedziach pomiędzy poszczególnymi grupami badanych były znaczne.

Komfort dla kobiet, pozycja za kierownicą dla mężczyzn

36% kobiet uważa, że SUV-y są bardziej komfortowe niż inne samochody – to najczęściej wskazywana odpowiedź przez tę grupę badanych. Komfort istotny jest również dla mężczyzn (33% wskazań), ale najważniejsza dla nich jest optymalna pozycja za kierownicą (34%). Na tę samą odpowiedź wskazuje jedynie 24% kobiet – to największa różnica pomiędzy preferencjami w tych grupach badanych. Wyraźne różnice w podejściu widać również w przypadku uniwersalności, którą zaznaczyło 24% mężczyzn i 18% kobiet.

Kwestia prestiżu a wiek

Najwyraźniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi grupami badanych widać, jeśli ankietowanych podzielimy ze względu na wiek. W prawie wszystkich grupach najczęściej wskazywaną przewagą SUV-ów jest większy komfort jazdy. Wyjątkiem są najstarsi badani (55 lat i więcej), którzy częściej zaznaczali większe bezpieczeństwo (32% do 29%).

Wśród dwóch najmłodszych grup badanych bardzo wyraźny odchył od normy widać w przypadku prestiżu. Co piąty (20%) ankietowany w wieku 18-24 lata i taki sam odsetek badanych w wieku 25-34 lata uważa, że większy prestiż jest jedną z przewag SUV-ów nad pozostałymi samochodami. Najmłodsi zaznaczali go częściej niż na uniwersalność (15%). Może to wskazywać na to, że młodzi znacznie częściej niż starsi patrzą na samochody jak na element wpływający na wizerunek kierowcy.

Ciekawie prezentują się również różnice w podejściu do „kwestii terenowych”. Tylko co czwarty ankietowany (25%) w wieku 18-24 lata docenia większe możliwości terenowe SUV-ów, co jest najmniejszym odsetkiem spośród wszystkich grup wiekowych. Odpowiedź ta jest najpopularniejsza wśród grup 25-34 lata (35%) oraz 45-54 lata (34%). Najwyraźniej dla najmłodszej grupy ubrudzony SUV nie jest już tak prestiżowy.