Analizy Elektromobilność

Analiza: Czy korzystanie z auta elektrycznego zimą jest uciążliwe? Właściciele „elektryków” nie są zgodni

Właściciele samochodów elektrycznych nie są zgodni, gdy mają porównać korzystanie z BEV-a latem i zimą. Praktycznie tyle samo użytkowników popiera dwie sprzeczne opinie na temat uciążliwości „elektryków” zimą.

Marka Volkswagen i InsighOut Lab regularnie analizują wiedzę i nastawienie Polaków do elektromobilności. Jednak tym razem pod lupę wzięto nie opinie czy stan wiedzy ogółu Polaków na temat aut elektrycznych, ale doświadczenia właścicieli „elektryków”. W badaniu EV Klub Polska zrealizowanym we współpracy z marką Volkswagen i InsightOut Lab na pytania odpowiadali użytkownicy BEV (ang. battery electric vehicles), zrzeszeni w EV Klub Polska.

Badanie dotyczyło użytkowania auta elektrycznego zimą. Szczegółowa analiza pokazuje, że między właścicielami BEV-ów czasem zachodzą wyraźne różnice zdań. Przykładowo, ankietowani nie są zgodni jeśli chodzi o porównanie „elektryka” zimą  i latem. Praktycznie jednakowa część badanych wskazuje na dwie wykluczające się odpowiedzi. Mianowicie, że korzystanie z auta elektrycznego w ogóle nie jest uciążliwe, oraz że jest nieco bardziej uciążliwe zimą.

Zima w „elektryku”: uciążliwa, czy nie?

Na obecnym poziomie rozwoju technologii auto elektryczne nieco inaczej funkcjonuje w sezonie zimowym niż w sezonie letnim. Różnica polega przede wszystkim na zmianach w fabrycznym zasięgu samochodu. Przy temperaturach poniżej 10°C wydajność baterii zaczyna spadać o ok. 20 punktów procentowych na 10°C. Czyli np. przy 0°C wynosi ona ok. 80%. Dziennikarskie testy w Polsce i Norwegii pokazują, że w warunkach zimowych rzeczywiste zasięgi aut elektrycznych są o ok. 20% krótsze niż fabryczne.

Czy w codziennym użytkowaniu te różnice wpływają na ocenę „elektryków” przez ich właścicieli? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ankietowani, którzy korzystali z BEV podczas co najmniej jednego sezonu zimowego, podzielili się na dwie niemal równie liczne grupy. Jedna uważa, że korzystanie z auta elektrycznego nie jest uciążliwe ani w sezonie zimowym, ani w sezonie letnim. Natomiast druga jest zdania, że BEV jest nieco bardziej uciążliwy zimą. Do pierwszej należy 44% badanych, a do drugiej – 45%. Jednak jeśli do tych wyników doliczymy pozostałych ankietowanych, okaże się, że nieco liczniejsza jest grupa, która nie uważa BEV za uciążliwe w zależności od sezonu pogodowego.