Analizy Elektromobilność

Analiza: „Elektryki” bardziej ekologiczne niż „spalinówki” w opinii 46% Polaków

46% Polaków uważa, że użytkowanie BEV-ów (Battery Electric Vehicle) jest bardziej ekologiczne niż aut napędzanych benzyną lub ropą. Odsetek ten koreluje z grupą respondentów, którzy są zainteresowani posiadaniem samochodu elektrycznego. Więcej kobiet niż mężczyzn jest świadoma ekologicznej wyższości aut na prąd nad spalinowymi.

Jak wynika z najnowszego raportu opracowanego przez InsightOut Lab w partnerstwie z marką Volkswagen, prawie połowa (47%) badanych Polaków chciałaby posiadać auto elektryczne. Jednocześnie, niemal 20% odpowiadających zadeklarowało, że rozważają kupno samochodu z napędem wyłącznie elektrycznym.

Zainteresowani posiadaniem „elektryka” częściej zauważają jego ekologiczność

W ramach badania przeprowadzonego na potrzeby wspomnianego raportu zapytaliśmy Polaków, „Czy w Polsce korzystanie z auta elektrycznego jest bardziej ekologiczne niż korzystanie z auta spalinowego biorąc pod uwagę sposób produkcji energii elektrycznej?” Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 46% ankietowanych, co było niemal takim samym wynikiem jaki odnotowaliśmy w 2021 r. (47%). Odmiennego zdania w 2022 r. było 29% osób, wobec 28% rok wcześniej. Dość spora część respondentów nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie (26% odp. vs 29% w 2021 r.)

Warto zauważyć korelację pomiędzy odpowiedziami twierdzącymi na pytanie o ekologiczność „elektryków” z grupą osób, które deklarowały zainteresowanie posiadaniem takiego pojazdu. Mianowicie, aż 73% tej grupy oświadczyło, że rozważają zakup samochodu na prąd, a 65% odpowiedziało, że chcieliby posiadać taki pojazd. Konkludując, odsetki te są znacznie wyższe niż w przypadku wspomnianych 47% ogółu ankietowanych, którzy chcieliby mieć „elektryka”, i 20%, którzy rozważali jego kupno.

Kobiety lepiej zorientowane na temat ekologiczności „elektryków” niż mężczyźni

Na pytanie „Czy w Polsce korzystanie z auta elektrycznego jest bardziej ekologiczne niż korzystanie z auta spalinowego biorąc pod uwagę sposób produkcji energii elektrycznej?”, ponad połowa kobiet, tj. 51%, odpowiedziała, że „raczej tak” (35%), lub „zdecydowanie tak” (16%). Był to wynik zauważalnie lepszy niż w przypadku mężczyzn, ponieważ tylko 40% panów odpowiedziało twierdząco („raczej tak” – 24%, „zdecydowanie tak” – 16%). Jednocześnie, 22% kobiet nie zgodziła się z tezą postawioną w pytaniu, przy 36% mężczyzn.